A tudatosság centrumai az enneagram rendszerében

A tudatosság centrumai - a hármas intelligencia

A tudatosság centrumai azért fontosak önmagunk átalakításában, mert rámutatnak, hogy hol van bennünk a legfőbb egyensúgyvesztés. A tudatossági centrumok kiegyensúlyozatlansága az 'én' problémáiban és hárító mechaniymusaiban érhető tetten. Elfogulatlan (ön)vizsgálatuk fefedi a tudatosságunk beszűkítéséhez és önmagunk korlátozásához vezető legalapvetőbb folyamatokat.

 • gondolkodó centrum (gondolkodás forrás)
 • érző centrum (érzelmek és érzések forrrása)
 • ösztönös centrum (ösztönök, zsigeri késztetések forrása)
 • A három intelligenciaközpont energetikai szinten három testtájhoz kapcsolódik.

 • Gondolkodás centrum - fej
 • Érzés centrum - szív
 • Ösztön centrum - alhas
 • A gondolkodás intelliganciaközpontjához kapcsolódó típusok : 5, 6, 7

  Alap attitűdjük: félelem

  Ennek a csoportnak a képviselői leginkább gondolataikban érzik otthon magukat. Biztonságra, támogatásra, belső útmutatásra vágynak. Keresik a helyüket a világban, az élet – vagy legalábbis saját életük – értelmét, de legalábbis meg akarják érteni a világot, amiben élnek. Mivel azonban a világ – és benne önmagunk – működése nem mindig érthető, sőt, gyakran irracionális, ez félelmet, szorongást, aggodalmat vált ki.

  A hetes (külső pont) kalandvágyó, bátran veti bele magát az életbe. Ő saját belső világától fél, attól, hogy elborítja a fájdalom. Ennek elkerüléséhez állandó ingerekre, tevékenységre van szüksége.

  Az ötös (belső pont) félelmei a külvilággal kapcsolatosak. Mivel fenyegetőnek érzi azt, saját elméjébe vonul vissza, profivá, szakértővé válik.

  A gyökérpont a hatos, az ő számára a legfontosabb a biztonság. Energiáit egyaránt fordítja kifelé és befelé, ezért rendkívül ellentmondásos személyiség. A félelemre kétféleképpen reagálhat: vagy rendkívül aggodalmaskodó, szorongó, vagy éppen ellenkezőleg, nem vesz tudomást félelmeiről.

  Érzések ntelliganciaközpontjához kapcsolódó típusok: 2, 3, 4

  Alap attitűdjük: látszat keltés

  Az ebbe a triászba tartozó személyeknek legfontosabbak az érzelmek, a szeretet megélése. A legfontosabb kérdés, amire életük során választ keresnek identitásukkal, énképükkel kapcsolatos: „Ki vagyok én?” Hajlamosak felépíteni egy külvilágnak szánt imázst, egy olyan énképet, amit szerintük a külvilág elvár, vagy értékel. Ennek az “image”-nek akarnak azután megfelelni. Igen fontosak számukra a kapcsolatok, mások véleménye, megítélése. Épp ezért ők a függőségre leginkább hajlamos típusok. Mindhárom típusnak az a fő problémája, hogy nem hiszi el, hogy értékes. Úgy érzi, valamilyen tekintetben „nem elég jó”, valami „nincs rendben” vele, hogy őt önmagáért lehet szeretni.

  A kettes kifelé, mások felé fordul, úgy gondolja, hogy akkor szerethető, ha segít, ha gondoskodik másokról.

  A négyes befelé fordul, önmagát keresi, alapvető életérzése, hogy ő különleges, más mint a többiek.

  A gyökérpont a hármas, ő távolodik el legjobban önmagától, érzelmeitől. Azt várja, hogy a külvilágban elért teljesítményéért szeressék, értékeljék. Energiái egyaránt fordulnak kifelé és befelé: a ketteshez hasonlóan szüksége van külső megerősítésre, a négyeshez hasonlóan pedig igyekeznek egy belső konzisztens énképet kialakítani.

  Ösztönök intelliganciaközpontjához kapcsolódó típusok: 8, 9, 1

  Alap attitűdjük: düh

  Az ebbe a csoportba tartozó emberek alapproblémája a belülről fakadó, ösztönös, autonóm cselekvés valamint a társadalmi megfelelés közötti ellentét kezelése. Nagyon fontos számukra az önállóság érzése. Befolyásolni akarják a világot, de legalábbis azt akarják, hogy a külvilág ne befolyásolja őket. Problémájuk van az agresszió, a düh, és a harag, kifejezésével.

  A nyolcas (külső pont) én határai elsősorban kifelé irányulnak. Állandó erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a külvilág befolyását elhárítsa, erős védőpajzsot alakít ki. Dühét agresszióját átéli, és ki is fejezi.

  Az egyes (belső pont) sokkal több energiát fordít belső határainak fenntartására, ösztönkésztetéseinek visszaszorítására. Tökéletességre törekszik, pontosan tudja, mi a helyes, dühét csak akkor fejezi ki, ha az igazolható.

  A kilences (gyökérpont) mindkét irányban, kifelé és befelé is igyekszik fenntartani énhatárait. Dühéről, agresszív késztetéseiről egyszerűen nem vesz tudomást, rendkívül megértő, kerüli a konfliktusokat, viszont rendkívül makaccsá, ellenállóvá válik, ha úgy érzi, hogy befolyásolják.