Ingyenes enneagram teszt

Hogy megértsd, ki vagy valójában.

Egy erőteljes személyiségtesz, hogy segítse a növekedést, és hogy utat találj az életedben.

Részletesen a tesztről »

A személyiség enneagramjának elmélete

Egy szempontból a személyiség enneagramja kilenc különálló személyiségtípus halmazának tekinthető. Az egyes típusokat hagyományosan - praktikus okból - egy-egy szám jelöli. A valós személyiségben az egyes típusok nem különülnek el ilyen élesen, mégis jól felismerhetők a hangsúlyok. Az egyén valójában mind a kilenc típust jól ismeri önmagában vagy önmaga körül, de közűlük határozottan kitűnik egy - néha akár kettő-három is -, amelyben fokozottan magára ismer. Az enneagram elmélete szerint a kölcsönhatások ellenére mindenkinek van egy gyermekkortól kialakult domináns személyiségtípusa, ami az ő alap személyiségtípusának tekinthető.

A személyiség enneagramja kilenc drámaian eltérő módját írja le annak, hogy látjuk és éljük meg a világot. Az egyes típusokhoz jellemző gondolkozási érzelmi és cselekvési minták tartoznak, amelyek a fájdalmastól a felszabadultig, számos szintem juthatnak kifejezésre. Annak megértése, hogy az egyes típusok hogyan éreznek belülről,  térképet adnak számunkra a megértéshez. (lásd pl. VISKÓ modell). Mindaz a kiszámíthatatlan bonyodalom, amit a főnökök, szülők, munkatársak, párkapcsolatok, sőt mi magunk is okozunk magunknak, hirtelen értelmet nyer, ha képesek vagyunk a saját perspektívánkból kilépni, és meglátni az egyes világnézetek mögött meghúzódó - többnyire rejtett - motivációt.

Az enneagram különlegessége

A személyiség enneagramjának legnagyobb érdeme, ami egyben ki is emeli a különféle személyiségeléméletek közül, hogy alapvetően nem a személyiség behatárolására, hanem a személyiség fejlesztésére és kiteljesítésére alkották meg. Létrehozói több ezer éves szellemi hagyományok felismeréseit egyesítették és öntötték modern formába. (Lásd Az ennegaram története)

Az enneagram emberképe

A enneagram elmélete szerint az ember nem csupán a személyiségtípusa, hanem egy olyan fejlődésre képes szellemi lény, amely a személyiségtípusának destruktív mintáit (ego-fixáció) meghaladva, a pszichológiai síkokon is túlra, egyetemes felismerésekre képes eljutni.

Az enneagram néhány ismérve

  • Az enneagram alapja egy személyiség leíró rendszer, amely kilenc eltérő archetipikus működést ír le.
  • Nem csupán személyiségtípusok árnyalt leírását adja, hanem egyéni fejlődési utakra, kölcsönhatásokra és veszélyzónákra hívja fel a figyelmet.
  • Az enneagram szerint mindenki ezen típusok egyikébe tartozik (alaptípus), még ha lehetnek is más típushoz tartozó vonásai. Az alaptípus leírásában nem minden vonatkozik rád, mivel az általános típusleírás egyszerre próbálja jellemezni az egyes típusok egészséges, átlagos és egészségtelen tulajdonságait.
  • Az 'ennea' szó görögül kilencet, a 'gram' pedig 'ábrázolás', 'leírás' jelent. Az enneagram rendszerét vizuálisan egy 9 ágú csillagszerű alakzattal szokták ábrázolni, ahol az egyes vonalak (vagy nyilak) grafikai utalások az enneagram belső dinamikájára.
  • Az enneagram számokat használ az egyes típusok jelölésére, mivel a számok semlegesek - az egyes típusok hozzáállásának és viselkedésének teljes tartományát jelölik, anélkül hogy pozitív vagy negatív értéket határoznának meg. A pszichiátriában használt címkéktől eltérően, a számok elfogulatlan és rövid módot adnak arra, hogy sokat jelezzenek egy személyről anélkül, hogy az pejoratív lenne. A számok itt nem jelentenek rangsort, a nagyobb szám nem jobb, mint egy kisebb.
  • Az egyes típusokra jellemző jellegzetes reakciók és energiaformák kora gyermekkorban rögződnek úgynevezett ego-fixációk formájában, és mint ilyenek - a legtöbb ember számára tudattalanul - egy egész életet végigkísérnek, rosszabb esetben levezényelnek!
  • Az enneagramot nem az emberek beskatulyázására alkották meg, hanem azért, hogy a rejtett, ugyanakkor mégis tipikus ego-mintázatok felismertetésével utat kínáljon egy tudatos, környezetével összehangolt, felébredett élethez.
  • Magában véve a kilernc típus egyike sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Az egyén fejlettségétől függ, hogy miként éli meg ezeket az alapstruktúrákat, és ami még fontosabb, mit hoz ki belőle.