Enneagram típusok összehasonlítása

Típus összehasonlító

Jelöld be azt a két típust, amit össze szeretnél hasonlítani.

Mit?
Mivel?Enneagram típus leírása

Racionális, idealista tílus:
maximalista, önmagát fegyelmező, szigorú, átgondolt, neheztelő.

Az Egyest az a vágy vezérli, hogy helyesen éljen, tökéletesítse önmagát és másokat, és elkerülje a dühöt.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Törődő kapcsolatorientált típus:
Adakozó, mások kedvében járó, demonstratív, birtokló.

A Kettest az a vágy vezérli, hogy szeressék és megbecsüljék, kifejezze pozitív érzéseit mások felé, és elkerülje, hogy úgy tűnjön, mint aki szükséget szenved. A társadalmi hagyományok inkább a nőkben erősítik a Kettes tulajdonságokat.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Sikerorientált célközpontú típus:
alkalmazkodó, másokon túltevő, hajtós, magát prezentáló, buzgó.

A Hármast az a vágy vezérli, hogy produktív legyen, sikert érjen el, és elkerülje a kudarcot és a szégyent.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Érzékeny, befelé forduló típus:
Kifejező, teátrális, magával elfoglalt, magát kereső, erős hangulatokat megélő alkat.

A Négyest az a vágy vezérli, hogy tisztában legyen az érzéseivel, megértsék őt, megtalálja az élet értelmét, és elkerülje, hogy átlagosnak tűnjön.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Erősen gondolkodás- és ismeretorientált típus:
érzékelő, újító, de emberileg tartózkodó, visszahúzódó megfigyelő.

Az Ötöst az a vágy vezérli, hogy mindent tudjon és értsen, önellátó legyen, és elkerülje, hogy butának tűnjön.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Elközeleződő, biztonságra törekvő típus:
felelősségteljes, aggódó, gyanakvó alkat, aki a kétségei közepette próbál biztosat találni.

A Hatost a biztonság igénye motiválja. A fóbiás Hatos látszólag félénk, és bíztatásra vár. A kontrafóbiás hatos viszont szembeszáll a félelmével. Mindkét vonás jelen lehet ugyanazon személyben.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Tempós, élménykereső típus:
spontán, sokszínű, szétszóródó figyelmű, élvezet kereső "ínyenc", aki fejben többnyire a jövőben jár.

A Hetest az a vágy vezérli, hogy boldog legyen, élvezetessé tegye a dolgokat, megossza magát a világgal, és elkerülje a szenvedést és a fájdalmat.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Erőteljes, domináns típus:
magabiztos, meggyőző, akaratos, konfrontatív, védelmező.

A Nyolcast az a vágy vezérli, hogy önálló és erős legyen, befolyással legyen a világra, és elkerülje, hogy gyengének és esendőnek tűnjék.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Nyugodt, félrevonuló típus:
befogadó, megnyugtató, nem ellenkező, békéjét féltő, magával jól meglévő.

A Kilenceseket az a vágy vezérli, hogy béke legyen körülötte, egységben legyen másokkal és a környező világgal, és elkerülje a konfliktust. Minthogy a Kilences képes leginkább felvenni a másik nyolc típus vonásait, nagyon változatos a személyisége, a gyengédtől és visszafogottól a függetlenig és erőteljesig.

Részletesen