Enneagram típusok összehasonlítása

Típus összehasonlító

Mit?
Mivel?Enneagram típus leírása

Tökélyre törekvő, fegyelmezett, szigorú, neheztelő.

Az EGYESEK azon vannak, hogy a dolgokat még jobbá tegyék, mivel úgy gondolják, hogy soha semmi nem elég jó. Ez tökéletességre törekvővé teszi őket, olyasvalakivé, aki szereti megreformálni a dolgokat, és aki arra vágyik, hogy rendet teremtsen az örökké jelenlévő káoszban.

Enneagram típus leírása

Adakozó, jótékony, kell neki, hogy jótékonynak lássák.

A KETTESEK mélyen úgy érzik, hogy ők csak akkor értékesek, ha másoknak a segítségére vannak. A szeretet a legfőbb eszményük. Az önzetlenség a nagy kötelességük. Hogy másoknak adjanak, ez létezésük fő indítéka. Bekapcsolódva és belevonódva a dolgokba, szociális érzékenységgel megáldva, általában extrovertált beállítottságukkal a KETTESEK azok a fajta emberek, akik mindenki születésnapjára emlékeznek, és akik készséggel vesznek a nyakukba mérföldeket, hogy a szükségben kisegítsenek kollégát, hitvest, szülőt vagy barátot .

Enneagram típus leírása

A sikeresség felmutatására összpontosít, hogy megkapja az elismerést.

A HÁRMASOKNAK szükségük van az elismerésre ahhoz, hogy értékesnek tudják érezni magukat; hajtják a sikert, és vágyják a csodálatot. Többnyire intenzíven dolgoznak, versengők, és erősen összpontosulnak a olyan célok elérésére, mint például hogy ők a cég legsikeresebb üzletkötői, vagy hogy ők a legszexibb nők/legmenőbb férfiak valamely társas környezetben.

Enneagram típus leírása

Identitás kereső, aki magát egyedinek és mindenki mástól különbözőnek érzi.

A NÉGYESEK önmaguk belső észleléseire irányulnak, és a tapasztalataikat úgy értelmezik, hogy ők valami mások, valami különlegesek. A másoktól való különbözőségüket hajlamosak egyszerre adományként és átokként értelmezni: adomány, mivel kiemeli őket azok közül, akiket ő átlagosnak vél, és átok, mivel úgy tűnik, hogy ez a vélelmezett különlegesség gyakran el is választja őket a boldogságnak azoktól az egyszerűbb formáitól, melyeket mások készséggel és látható örömmel tudnak élvezni.

Enneagram típus leírása

Gondolkozó, aki hajlamos visszahúzódni és megfigyelő lenni.

Az ÖTÖSÖK lelke mélyén ott lapul a félelem, hogy nincs elég erejük szembenézni az élettel. Ezért aztán hajlamosak visszahúzódni, hogy az elme birodalmának biztonságába meneküljenek, ahol mentálisan felkészülhetnek a világba való színre lépésre. Az ÖTÖSÖK kényelmesen érzik magukat otthon, a gondolataik birodalmában. Általában intelligensek, olvasottak és körültekintőek - nem ritka, hogy alapos szakértőkké válnak a figyelmüket megragadó területeken.

Enneagram típus leírása

A hűség és a hűtlenség között őrlődő.

A HATOSOK lelkük mélyén bizonytalanságban érzik magukat, mivel nincs semmi elég szilárd ahhoz, hogy tarthatná hozzá magát. A HATOS típusú személyek létérzésének alapja a félelem vagy félénkség. Éppen emiatt nem egykönnyen bíznak meg másokban. Inkább jellemzik őket a vegyes érzelmek, egészen addig, amíg valaki teljes mértékben nem bizonyított a HATOS számára. Ezen a ponton túl azonban a HATOS jó eséllyel szilárd hűséget tanúsít.

Enneagram típus leírása

Élvezet kereső, ínyenc, aki fejben többnyire a jövőben jár.

A HETESEKET leginkább az érdekli, hogy az életük egy érdekes kaland legyen. Szemléletükben a jövőre irányulnak, jobbára nyughatatlanok, mivel alapvetően ott motoszkál bennük a meggyőződés, hogy a következő sarkon máris valami jobb vár rájuk. A HETESEK gyors gondolkozásúak, bővében vannak az energiának, és szeretnek terveket szövögetni. Többnyire extrovertáltak (kifelé fordulók), akik többféle jó adottsággal, kreativitással és nyitott gondolkodással rendelkeznek.

Enneagram típus leírása

Szabadságát kiharcoló, energikus védelmező, aki az akaratát másokra is kiterjeszti.

A NYOLCASOK nem szeretik, ha akár mások, akár a körülmények ellenőrzés alatt tartják őket. Eltökélt szándékuk, hogy a sorsukat a határozottan a kezükben tartják. A NYOLCASOK erős akaratúak, határozottak - olykor ellentmondást nem tűrőek -, gyakorlatiasak, átgondoltak és energikusak. Hajlamosak a dominanciára. A külső kontroll elutasítása az NYOLCASOKNÁL gyakran abban az igénybe torkollik, hogy inkább ő maga kontrolláljon másokat.

Enneagram típus leírása

Békéjét féltő, békeszerető, béketeremtő, de akár passzív, rest és makacs is.

A KILENCESEKBEN leginkább a béke és harmónia iránti igény buzog. Hajlamosak a minden áron való konfliktuskerülésre, legyen az akár belső, akár interperszonális konfliktus. Mivel a konfliktus elvi lehetősége bárhol fennáll, a KILENCESEK elkerülési vágya azt eredményezi, hogy bizonyos fokig visszahúzódnak az életből; sok KILENCES ezért kifejezetten introvertált (befelé forduló). Más KILENCESEK élhetnek aktívabb, közösségibb életet de náluk is megfigyelhető egy bizonyos kilépettség, kihúzódás, nem-teljes-belemerülés, hogy ezáltal elszigetelje magát a lelki békéjét fenyegető körülményektől.