Enneagram típusok kifejtése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5-ös - A megfigyelő

Egyéb elnevezései: A vizsgálódó, a gondolkodó, az újító, a specialista, a radikális, a szakértő

Az ÖTÖSÖK lelke mélyén ott lapul a félelem, hogy nincs elég erejük szembenézni az élettel. Ezért aztán hajlamosak visszahúzódni, hogy az elme birodalmának biztonságába meneküljenek, ahol mentálisan felkészülhetnek a világba való színre lépésre. Az ÖTÖSÖK kényelmesen érzik magukat otthon, a gondolataik birodalmában. Általában intelligensek, olvasottak és körültekintőek - nem ritka, hogy alapos szakértőkké válnak a figyelmüket megragadó területeken.

Hiedelmek a típus kapcsán

Néhányan azt tartják, hogy az Ötösök nem szívesen adnak, fukarak, és nagyon is zárkózottak. A helyzet azonban az, hogy az Öttösök nem annyira fukarak, mint inkább vonakodnak megosztani önmagukat olyan helyzetekben, ahol túl sok érzelmi követelést tapasztalnak, vagy úgy érzik, valamit rájuk erőltetnek. Az Ötösök valóban tudnak nagyon is adakozók és odaadók lenni. ők csupán azt szeretnék tudni, hogy mennyi időt és energiát követelnek tőle – magyarán szólva tudni szeretik a paramétereket.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mi mindannyian egyek vagyunk, és úgy tökéletesek, ahogy vagyunk.

Amiben hinni kezdtem e helyett

Az emberek nincsenek elfogadva annak, akik. Elvárás tőlük a “jó” magatartás, mint magától értetődő. A “rossz” magatartás , ahogy a “rossz” megnyilvánulások is negatívként és büntetésre érdemesként kerül megítélésre.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet e miatt a hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam szeretethez és kellő önbecsüléshez jutni azáltal, hogy jó vagyok: A dolgokat felelősséggel, korrekt módon és tudatos odafigyeléssel végzem el, megcélozva a saját belső magas mércéimet, követve a szabályokat. Magamba folytottam a haragot, ami belső feszültséggel és egyfajta keserűséggel jár.

Típusos idézetek

“A fizikai fogalmak az ember szabad alkotásai, és nem kizárólag a külvilág határozza meg őket, bármennyire is úgy tűnik.” Albert Einstein

“A megismerés első lépéseként el kell dobnunk a cimkéket.” Eudora Welty

Nem vagyok nagyigényű, de némi saját térhez ragaszkodom!