Enneagram típusok kifejtése
1

2

3

4

5

6

7

8

9

6-os - A kétkedő

Egyéb elnevezései: A lojális, a hithű, a hibakereső, a hagyományőrző, az oszlopos tag, az óvatosa

A biztonság igénye motiválja. A fóbiás Hatos látszólag félénk, és bíztatásra vár. A kontrafóbiás hatos viszont szembeszáll a félelmével. Mindkét vonás jelen lehet ugyanazon személyben.

Hiedelmek a típus kapcsán

Egyesek szerint a Hatosok érzékeny mimózák, borúlátók és bizalmatlanok. Valójában a Hatosok gyakran félelem nélkül szembenéznek a veszélyekkel és nehézségekkel, hogy bizonyítsák alkalmasságukat. Borúlátás nélkül, leggyakrabban pozitív megoldásokat találnak az életükben jelentkező veszélyekre, és nagyon tudnak bízni, továbbá bizalomra méltók amint hinni tudnak egy személyben vagy egy helyzetben.

Jellegzetes szójárás

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Valamennyien a magunkba, másokba és a mindenségbe vetett hittel indulunk.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

A világ kiszámíthatatlan és veszélyes, ebből adódóan az emberek gyakran nem bízhatnak egymásban.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet e miatt a hitem miatt kifejlesztettem

Az alapvető hit helyettesítése és a félelem elkerülése végett kifejlesztettem két stratégiát, hogy azok által tegyek szert biztonságra és bizonyosságra. Félénk vagy helyt adó stratégia: Mi közben kételkedővé, ellenségessé és megkérdőjelezővé váltam, egyúttal megtanultam engedelmeskedni a vezetésre feljogosítottaknak és elkerülni a felmerülő veszélyeket, fenyegetéseket. A félelem nélküli és kihívó stratégia: Miközben kételkedővé, ellenségessé és megkérdőjelezővé váltam, egyúttal azt is megtanultam, hogy szembe szálljak a vezetőkkel és felvegyem a harcot a veszélyekkel és fenyegetésekkel.

Ismerős?

A Hatosok tipikus gondolatai
  • Tényleg minden eshetőségre felkészültem?
  • Vajon mit gondolnak?
  • Illek közéjük?
  • Miért mondtam ezt?
  • Miért mondta azt?
  • Vajon most mit várnak tőlem?
  • Ki foglank használni?
  • És mi van, ha nem fog tetszeni?

Idézetek

“Aki nem bízik önmagában, az soha nem lesz képes megbízni másokban.” De Retz bíboros

“Képzeletünk és logikus gondolkodásunk elősegíti a szorongást; a szorongó érzést nem valamiféle abszolút, a fejünk felett lebegő közvetlen fenyegetés váltja ki, mint például az aggódás egy vizsga egy beszéd vagy egy utazás miatt, hanem sokkal inkább a jelképes és gyakran tudattalan félelmek.” Williard Gaylin

Számíthattok rám! Csinálhatok bármit, semmi nem jó!