Enneagram típusok kifejtése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9-es - A békítő

Egyéb elnevezései: Az optimista, az utópista, a mediátor, a gyógyító, a “semmi különös”

A KILENCESEKBEN leginkább a béke és harmónia iránti igény buzog. Hajlamosak a minden áron való konfliktuskerülésre, legyen az akár belső, akár interperszonális konfliktus. Mivel a konfliktus elvi lehetősége bárhol fennáll, a KILENCESEK elkerülési vágya azt eredményezi, hogy bizonyos fokig visszahúzódnak az életből; sok KILENCES ezért kifejezetten introvertált (befelé forduló). Más KILENCESEK élhetnek aktívabb, közösségibb életet de náluk is megfigyelhető egy bizonyos kilépettség, kihúzódás, nem-teljes-belemerülés, hogy ezáltal elszigetelje magát a lelki békéjét fenyegető körülményektől.

Hiedelmek a típus kapcsán

Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a Kilencesek lusták, lassúak, és improduktívak, akik alkalmatlanok a vezetésre, vagy hogy valamit hatékonyan kezeljenek. Valójában azonban a Kilencesek csak maguk felé tétlenek vagy tehetetlenek, mivel ők arra irányulnak, hogy a figyelmüket és energiájukat mások véleményére és napirendjére irányítsák. Gyakran nagyon is hatékonyak és produktívak, mint demokratikus vezetőként, akik figyelmesek, megfontoltak és tudnak adni.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mindenki egyformán részese a feltétel nélküli szeretet és egység állapotának.

Amiben hinni kezdtem e helyett

A világ az embereket lényegtelenné, jelentéktelenné teszi, és/vagy azt követeli tőlük, hogy beszűküljenek, a kényelmet és a tulajdont téve a szeret és az érték pórszerévé.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet e miatt a hitem miatt kifejlesztettem

A saját magam és a prioritásaim iránti tehetetlenség miatt háttérbe szorítottam magam, és beleolvadtam másokba. Lényegtelenségekkel és apró komfortokkal helyettesítettem a saját valódi prioritásaimat, a feltétel nélküli szeretet pótszereként használva azokat.

Típusos idézetek

“Van ár, ami túl magas a békéért, és ez az ár egy szóban megfogalmazható. Senki nem fizethet a békéért az önbecsülésével.” Woodrow Wilson

“A tunyaság kellemes, de csüggesztő állapot: tennünk kell valamit ahhoz, hogy boldogok legyünk.” William Hazlett

Lehetne, hogy mindannyian barátok legyünk?