Enneagram típusok kifejtése
1

2

3

4

5

6

7

8

9

9-es - A békítő

Egyéb elnevezései: Az optimista, az utópista, a mediátor, a gyógyító, a “semmi különös”

Az a vágy vezérli, hogy béke legyen körülötte, egységben legyen másokkal és a környező világgal, és elkerülje a konfliktust. Minthogy a Kilences képes leginkább felvenni a másik nyolc típus vonásait, nagyon változatos a személyisége, a gyengédtől és visszafogottól a függetlenig és erőteljesig.

Hiedelmek a típus kapcsán

Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a Kilencesek lusták, lassúak, és improduktívak, akik alkalmatlanok a vezetésre, vagy hogy valamit hatékonyan kezeljenek. Valójában azonban a Kilencesek csak maguk felé tétlenek vagy tehetetlenek, mivel ők arra irányulnak, hogy a figyelmüket és energiájukat mások véleményére és napirendjére irányítsák. Gyakran nagyon is hatékonyak és produktívak, mint demokratikus vezetőként, akik figyelmesek, megfontoltak és tudnak adni.

Jellegzetes szójárás

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mindenki egyformán részese a feltétel nélküli szeretet és egység állapotának.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

A világ az embereket lényegtelenné, jelentéktelenné teszi, és/vagy azt követeli tőlük, hogy beszűküljenek, a kényelmet és a tulajdont téve a szeret és az érték pórszerévé.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet e miatt a hitem miatt kifejlesztettem

A saját magam és a prioritásaim iránti tehetetlenség miatt háttérbe szorítottam magam, és beleolvadtam másokba. Lényegtelenségekkel és apró komfortokkal helyettesítettem a saját valódi prioritásaimat, a feltétel nélküli szeretet pótszereként használva azokat.

Ismerős?

A kilencesek tipikus gondolatai
  • Holnap jár le az adóbevallás határideje... Na majd megcsinálom, ha rendet tettem az asztalomon...
  • Majd bólogatok - úgyis azt csinálom, amit én akarok.
  • Miért izgatják fel az emberek magukat minden apróságon?
  • Minél többet szekál, annál tovább húzom a dolgot...

Idézetek

Van ár, ami túl magas a békéért, és ez az ár egy szóban megfogalmazható. Senki nem fizethet a békéért az önbecsülésével.
Woodrow Wilson

“A tunyaság kellemes, de csüggesztő állapot: tennünk kell valamit ahhoz, hogy boldogok legyünk.” William Hazlett

Lehetne, hogy mindannyian barátok legyünk?