Enneagram típusok tömören
Az enneagramról röviden

Csipkerózsika és a személyiségek enneagramja

Kit ne érdekelne, hogy ki ő valójában? Valahol elfelejtettük, valahogy elaludtunk, és csak dereng, hogy valami fontos dolog elveszett. Csipkerózsika, a mi valódi természetünk allegóriája, álomba szendereg. Fel akar ébredni, de nem tud. Álmában különféle enneagram személyiségtípusok életeit éli, és szeretne már ebből a körből kikerülni. Felébredni. A herceg, az ébresztő ugyancsak mi vagyunk. Igen ám, de a herceg ebben a mesében nem fehér lovon érkezik, hanem rendítetetlen elszántsággal hosszú küzdelemmel vágja át magát egy sűrű, sötét és szúrós bozótoson, amin állítólag át sem lehet jutni. Nos, aki el akar jutni önmagához, a téves azonosulások, elvárások, nézetek sokaságát kell felismernie és elengednie. Van, aki egyesével, fokozatosan, van aki sokat egyszerre. Ez az út azonban bizonyos értelemben mégis bátorságot igényel: ahogy elengedünk, folyamatosan új ember születik. Szép lassan elalványodnak az enneagram fixációk, és elkezd átragyogni a fény és a szeretet. Ez már nem az enneagram világa. Az enneagram abban tud segíteni, hogy kilépj a köreiből. Hogy elkezdj a körben járás helyett emelkedni, feladva azt, hogy tulajdonságokkal azonosítod magadat. Gondolkozz el ezeken. A személyiség enneagramja csupán egy útjelző. A fejlődésedez csak a saját őszinte keresésed segíthet. És ne feldd, a mese már meg van írva... :)

Enneagram típus leírása

Racionális, idealista típus: maximalista, önmagát fegyelmező, szigorú, átgondolt, neheztelő.

Az Egyest az a vágy vezérli, hogy helyesen éljen, tökéletesítse önmagát és másokat, és elkerülje a dühöt.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Törődő kapcsolatorientált típus:
Adakozó, mások kedvében járó, demonstratív, birtokló.

A Kettest az a vágy vezérli, hogy szeressék és megbecsüljék, kifejezze pozitív érzéseit mások felé, és elkerülje, hogy úgy tűnjön, mint aki szükséget szenved. A társadalmi hagyományok inkább a nőkben erősítik a Kettes tulajdonságokat.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Sikerorientált célközpontú típus: ambíciózus, tevékeny, alkalmazkodó, másokon túltevő, hajtós, magát prezentáló.

A Hármast az a vágy vezérli, hogy produktív legyen, sikert érjen el, és elkerülje a kudarcot és a szégyent.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Érzékeny, befelé forduló típus:
Kifejező, teátrális, magával elfoglalt, magát kereső, erős hangulatokat megélő alkat.

A Négyest az a vágy vezérli, hogy tisztában legyen az érzéseivel, megértsék őt, megtalálja az élet értelmét, és elkerülje, hogy átlagosnak tűnjön.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Erősen gondolkodás- és ismeretorientált típus:
érzékelő, újító, de emberileg tartózkodó, visszahúzódó megfigyelő.

Az Ötöst az a vágy vezérli, hogy mindent tudjon és értsen, önellátó legyen, és elkerülje, hogy butának tűnjön.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Elköteleződő, biztonságra törekvő típus:
felelősségteljes, aggódó, gyanakvó alkat, aki a kétségei közepette próbál biztosat találni.

A Hatost a biztonság igénye motiválja. A fóbiás Hatos látszólag félénk, és bíztatásra vár. A kontrafóbiás hatos viszont szembeszáll a félelmével. Mindkét vonás jelen lehet ugyanazon személyben.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Tempós, élménykereső típus:
spontán, sokszínű, szétszóródó figyelmű, élvezet kereső "ínyenc", aki fejben többnyire a jövőben jár.

A Hetest az a vágy vezérli, hogy boldog legyen, élvezetessé tegye a dolgokat, megossza magát a világgal, és elkerülje a szenvedést és a fájdalmat.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Erőteljes, domináns típus:
magabiztos, meggyőző, akaratos, konfrontatív, védelmező.

A Nyolcast az a vágy vezérli, hogy önálló és erős legyen, befolyással legyen a világra, és elkerülje, hogy gyengének és esendőnek tűnjék.

Részletesen

Enneagram típus leírása

Nyugodt, félrevonuló típus:
befogadó, megnyugtató, nem ellenkező, békéjét féltő, magával jól meglévő.

A Kilenceseket az a vágy vezérli, hogy béke legyen körülötte, egységben legyen másokkal és a környező világgal, és elkerülje a konfliktust. Minthogy a Kilences képes leginkább felvenni a másik nyolc típus vonásait, nagyon változatos a személyisége, a gyengédtől és visszafogottól a függetlenig és erőteljesig.

Részletesen