Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

1-es - A tökéletességre törekvő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Elvek által vezérelt
 • Küldetés-és célorientált
 • Objektív
 • Lelkiismeretes

 • produktív
 • higgadtan, megfontoltan tud mérlegelni  
 • elfogadja mind  önmagát, mind a környezetét
 • derűs, nyugodt

 • konfrontatív
 • kontrolláló
 • kategórikus
 • ítélkező
 • dogmatikus
 • intoleráns
 • aggódó

Feszültség és rugalmatlanság

Érzések elfojtása

Racionalizálás

A figyelmem fókuszában
 • Jól tenni a dolgomat, és jónak lenni
 • Neheztelés,
  megbántottság,
  felháborodás
Enneagram 2

 • Személyes felelősséget érzek azért, hogy a dolgok megjavuljanak
 • Komolyan
 • Fegyelmezetten
 • Ítélkezően
 • Szókimondóan
 • Tökéletességre törekszem

(+)
 • Motiváltakká válnak nemes célok érdekében
 • Úgy érzik, hogy korrektül bánok velük
(-)
 • Úgy érzek, leszidom, kritizálom őket
 • Alárendeltnek érzik magukat
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jó és akkor érzem jól magam, ha helyesen cselekszem.


Melléfogás/szenvedély

Harag
(Nekifeszülés a valóságnak)

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Küldetést teljesítek

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Megfontolt, felelősségteljes és tárgyilagos vagyok.

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Neheztelés,
megbántottság,
felháborodás

Amit kerülök / amitől tartok

Hogy rossz, hogy hibás legyek.

...
Amit követek / ami mozgat

Hogy jó legyek, hogy helyesen cselekedjek.

Alaphiedelmem

Nem vagyok elég jó, így létre kell hoznom valamit, és betartani a szabályokat, hogy jó lehessek.