Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

2-es - A segítő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Empatikus
 • Támogató
 • Nyílt/melegszívű
 • Nagylelkű

 • feltétel nélkül szeret
 • jóban van magával
 • örömmel szolgálja az életet
 • gondoskodó

 • hisztérikus
 • mártírkodó
 • birtokló
 • manipulatív
 • túl engedékeny
 • nem egyenes
 • tüntető (extovertált Kettes)

Sértődés és megnemértettség

Kutakodás, hogy ki mennyire értékel és fogad el.

A saját igények nem elfogadása
/ lelkiismeret-furdalás, hogy nem eleget teszek másokért.

A figyelmem fókuszában
 • Kapcsolataim és az, hogy másokért tegyek
 • Hízelgés
Enneagram 3

 • Örömet okozok az embereknek
 • Elismerést kapok és adok
 • Megmentő
 • Birtokló
 • Magamat fontosnak tartó
 • Mártír

(+)
 • Érzik az tőlem kapott elfogadást és gondoskodást.
 • Feltétel nélküli szeretetem és nagylelkűségem által értékesnek érzik magukat.
(-)
 • Lelkiismeretfurdalást ébresztek másokban.
 • Úgy érzik, törödésemmel  megfojtom őket.
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jó és jól, ha mások szeretnek és elfogadnak


Melléfogás/szenvedély

Büszkeség

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Mások szükségleteire, az ő életükre összpontosítok

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Szerető, gondoskodó és önzetlen vagyok

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Hízelgés

Amit kerülök / amitől tartok

Hogy önzőnek lássanak

...
Amit követek / ami mozgat

A szeretet megtapasztalása

Alaphiedelmem

Először másokra kell gondolnom, mások igényeit a magaméi elé kell helyeznem, meg kell szolgálnom a szeretetet.