Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

3-as - Az eredményes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Növekedés-és fejlődésorientált
 • Buzdító a siker érdekében
 • Önmagamba vetett hitem
 • Ambiciózus

 • derűlátó
 • magabiztos
 • szorgalmas
 • hatékony

 • megtévesztő/csaló
 • bosszúálló
 • elbizakodott
 • nyughatatlan, hiú
 • versengő
 • önimádó
 • felszínes

Felszínesnek lenni

Elkerülni, hogy sebezhető legyek

Alkalmazkodni minden helyzethez, mérni a visszajelzéseket

A figyelmem fókuszában
 • Az, hogy a sikereimnek köszönhetően rám irányuljon a figyelem
 • Önmagam és mások megtévesztése
Enneagram 4

 • A legjobb akarok lenni - versengő vagyok
 • A pozíciót hangsúlyozom
 • Hatékony
 • Alkalmazkodó
 • Érzelemmentes
 • Dicsekvő

(+)
 • Lelkesítek, inspirálok
 • Motivál másokat, hogy hiteles vagyok
(-)
 • Azt érzik, hogy "nem érnek föl" hozzám.
 • Alkalmatlanok, inkompetensek
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor érzem magam jól, ha mások jó érzéssel gondolnak rám, és sikeres vagyok.


Melléfogás/szenvedély

Hiúság, önteltség

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Teljesítek, alkalmazkodom, nyomulok, hogy én legyek a legjobb.

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Tehetséges, céltudatos vagyok, határtalan potenciállal

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Önmagam és mások megtévesztése

Amit kerülök / amitől tartok

Azt, hogy sikertelennek lássanak

...
Amit követek / ami mozgat

Azt, hogy értékesnek lássanak

Alaphiedelmem

Az élet verseny, és nekem kell a legjobbnak lennem! Az, hogy mennyire vagyok értékes, a teljesítményemtől függ.