Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

4-es - Az individualista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Érzékeny
 • Érzelmileg intelligens
 • Becsületes
 • Önfeltáró, önmagát a külvilág felé vállaló

 • együtt áramlik az élet finom szövetével - ismeri a "flow"-t
 • érzelmileg kiegyensúlyozott
 • a dolgok lényegüknél képes megragadni
 • kreativitásával egyetemes értékekhez kapcsolódik

 • utálkozó/lenéző
 • akaratos
 • csak önmagával foglalkozó
 • szeszélyes
 • illúziók rabja
 • depresszióra hajlamos
 • önmarcangoló

Mentsetek meg, szenvedek!

Érts meg!

Az vagyok, amit érzek

A figyelmem fókuszában
 • Különlegesnek lenni és megtalálni, ami hiányzik
 • Fantáziálás
Enneagram 5

 • Fokozódó érzelmi állapotok jellemeznek
 • Drámai
 • Fantáziáló
 • Önmagammal foglalkozó
 • Temperamentumos
 • Önsajnálattal teli

(+)
 • Nagyon különlegesnek tartanak
 • Érzik, hogy respektálom és megértem őket
(-)
 • Úgy érzik magukat velem, mintha tojáshéjon lépkednének, nem tudják, hogyan reagáljanak
 • Érzik az érzelmi szükségleteimet, látják mennyi törődést követelek
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jól, ha hű vagyok magamhoz


Melléfogás/szenvedély

Irigység

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Érzelmi intenzitás

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Különleges, intuitív és érzékeny vagyok.

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Fantáziálás

Amit kerülök / amitől tartok

Középszerűség, átlagosság

...
Amit követek / ami mozgat

Ki is vagyok én?

Alaphiedelmem

Valami fontos hiányzik