Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

5-ös - A megfigyelő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Éles eszű megfigyelő
 • Kíváncsi
 • Játékos és hóbortos
 • Összeszedett - képes koncentrálni

 • vizionárius és úttörő
 • mélyen bölcs, tudományos felfedező
 • józan
 • az Élet csodálója

 • intellektuálisan arrogáns
 • kritikus
 • szeszélyes
 • fukar
 • negatív
 • akaratos, konok
 • távolságtartó

Visszahúzódás, mások provokálása

Csökkenteni az életenergiákat/ kicsinek érezni magam

Érzelemmentes megfigyelés, önellátás

A figyelmem fókuszában
 • Ötletek - hogy hogyan működnek a dolgok
 • Gyűjtögetni és megtartani
Enneagram 6

 • Visszahúzódó, gondolataimban elmerülő
 • Társaságkerülő
 • Érzelemmentes
 • Zárkózott
 • Minimális igényeim vannak
 • Provokatív

(+)
 • Lelkesít a vízióm és eredeti gondolkodásom
 • Értékelik eredendő játékosságomat
(-)
 • Intellektuális arroganciámat úgy élik meg, mintha lenézném őket
 • Az egyedüllét iránti igényemet, a feléjük irányuló szeretet hiányaként és elhanyagolásként élik meg
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jó(l) ha tökélyre viszek valamit


Melléfogás/szenvedély

Kapzsiság,fukarság

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Szellemi fejlődés

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Okos, éles eszű, és megfigyelő vagyok

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Gyűjtögetni és megtartani

Amit kerülök / amitől tartok

Tudatlanság, műveletlenség

...
Amit követek / ami mozgat

Tudás és megértés, és az, hogy hozzátegyek, hozzászóljak a dolgokhoz

Alaphiedelmem

Sehol nincs helyem, a problémáim okozója én vagyok, én egyes-egyedül.