Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

6-os - A kétkedő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Éber
 • Megbízható
 • Együttműködő
 • Elkötelezett

 • bátor
 • magabiztos
 • bízik a Gondviselésben
 • döntésképes

 • kiszámíthatatlan
 • merev, hideg
 • dacoló
 • védekező
 • paranoid
 • gyanakvó
 • irányító

Szorongás / Pesszimizmus

Vegyes érzések a vezetéssel, hatalommal

Bebiztosítani, hogy miben bízhat

A figyelmem fókuszában
 • Hogyan lehetek védve és biztonságban? Mi rossz történhet, mi romolhat el?
 • Folytonos kétség, kételkedés
Enneagram 7

 • Biztonságra törekvő
 • Kötelességtudó
 • Felkészült
 • Kétkedő
 • Aggódó
 • Pesszimista

(+)
 • Úgy érzik, hogy bevonom, foglalkoztatom őket
 • Úgy érzik, hogy számíthatnak rám, és értékelik ahogyan irányítok
(-)
 • Rosszul érinti őket a túlzott ellenőrzés, és hogy nem bíznak bennük
 • Frusztrálja őket a döntésképtelenségem
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jó és jól, ha tudom, mit várnak el tőlem


Melléfogás/szenvedély

Szorongás

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Találni valamit, amiben megbízhatok

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Felelős, megbízható és éber vagyok.

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Folytonos kétség, kételkedés

Amit kerülök / amitől tartok

A nem megszokott, az ismeretlen

...
Amit követek / ami mozgat

A biztonság, és valami, amibe kapaszkodhatok

Alaphiedelmem

A világ veszélyes és fenyegető. Nem bízhatsz meg másokban!