Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

7-es - A rajongó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Játékos, spontán
 • Könnyen átállok, rugalmas vagyok
 • Éleseszű
 • Szórakoztató

 • tehetséges
 • önfeledten boldog, vidám  az adott pillanatban
 • éli és élvezi az életet
 • különös érzéke van a hálához

 • nyugtalan
 • fegyelmezetlen
 • mániákus
 • önimádó
 • lobbanékony
 • szétszórt
 • birtokló

Frusztráció

Előrekalkulálni a dolgokat

Csinálj sok mindent, menj több irányba! Mindent tapasztalj meg egy kicsit!

A figyelmem fókuszában
 • Az élet tele van lehetőséggel!
 • Tervezgetés
Enneagram 8

 • Mindig a "zöldebb füvet" keresem
 • Nyitva hagyom a lehetőségeket
 • Megszerzek dolgokat és élményeket
 • Szétszórt, összezavarodott
 • Fesztelen
 • Túlzó, túl sok

(+)
 • Élvezik a kalandos természetemet és a terveimet
 • Meg vannak hatódva a hálámtól és az ámulatomtól
(-)
 • Érzik a hatását annak, hogy nem vagyok egy befejező típus
 • Úgy érzik, el vannak veszve a kifogyhatatlan energiám, aktivitásom és nyughatatlanságom következtében.
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jól, ha megkapom, amire szükségem van.


Melléfogás/szenvedély

Mohóság

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Ne maradj le semmiről!

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Szabad és spontán vagyok, tele humorral, élettel!

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Tervezgetés

Amit kerülök / amitől tartok

Azt, hogy korlátozzanak!

...
Amit követek / ami mozgat

Az a szabadság, hogy spontán alakulhatnak a dolgok, hogy örömet, boldogságot találjon.

Alaphiedelmem

Az elégedettségem nem belülről fakad, a külvilágból szerzem meg. Senki nem tud olyan elégedetté tenni, vagy úgy gondoskodni rólam, mint magamról én.