Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

8-as - A kihívó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Önérvényesítő
 • Önmeghatározó
 • Döntésképes
 • Vizionárius

 • motivál és energizál másokat
 • bátor
 • nagy szíve van
 • túl tud lépni az irányítás utáni vágyán

 • szkeptikus
 • engedetlen
 • zsarnokoskodó
 • érzéketlen
 • agressziv
 • kontrolláló
 • egocentrikus

Agresszió / dominancia

Hirtelen és erős dühkifejezés

"Felségterületeim" bővítése, és az, hogy érvényesítsem magam mások felett

A figyelmem fókuszában
 • Az, hogy ott legyek, ahol kell, és irányításom alatt tartsam a felségterületeimet!
 • Eszköznek tekintek másokat
Enneagram 9

 • Önellátó
 • Nincs számomra lehetetlen
 • Kockázatvállaló
 • Domináns
 • Nagy ígéreteket teszek
 • Konfrontálódó és megfélemlítő

(+)
 • A lényemmel tudok inspirálni másokat, hogy ők is megtapasztalják saját erejüket
 • Úgy érzik, védettek a 8-as erőm által.
(-)
 • Félnek agresszióm erejétől
 • Azt élik meg, hogy nem figyelek rájuk, nem értékelem őket.
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jól, ha érvényesíthetem az akaratom.


Melléfogás/szenvedély

Túlzó akaratérvényesítés, rámenősség

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Irányítani!

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Sebezhetőség

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Eszköznek tekintek másokat

Amit kerülök / amitől tartok

Erős, irányító, magabiztos vagyok.

...
Amit követek / ami mozgat

Erősnek érezni magam

Alaphiedelmem

A világ kemény és igazságtalan, nem elég biztonságos ahhoz, hogy kedvesek és gyengék legyünk.