Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja. Felnőve gyakran megtanuljuk megtagadni önmagunk azon aspektusait, amelyeket „rossznak” gondolunk, és végül nem veszünk tudomást róluk. Ezek az személyiségjegyek az „árnyékunknak” nevezett tulajdonságokká válnak, és mindent képviselnek, amit nem láthatunk magunkon, de mégis megmutatkoznak abban, ahogyan másokkal viselkedünk.

A VISKÓ modell alulról felfelé építkezik, a földfelszín alatti rész jelképezi azokat a tudattalan hajtóerőket, amelyekből az egész felső szint, vagyis mentális reakciók, az ézelmi klíma és a jellegzetes viselkedésformák kibontakoznak.

A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését, ahol a felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, a viskó pedig a viselkedést, vagyis azt, amit a személyiségből a külvilág érzékel.

A felszín alatti rész, az alap az egyes enneagram személyiségtípusoknál azokat a kölcsönhatásokat és fixációkat szemlélteti, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.

A felszín feletti rész, a viskó az egyes típusoknak a viselkedését, érzelmi reakcióit, és a környezettel való interakcióit ábrázolja, amelyek a felszín alatt zajlóműködések következményei.

Elfogulatlan önmegfigyeléssel, állhatatos belső munkával és a nem-ragaszkodás (elengedés) gyakorlásával a rejtett dinamikák tudatosíthatók, ami azzal a gyakori felismeréssel jár, hogy amit addig valóságnak és tényszerűségnek éltünk meg, utóbb meglehetősen korlátoltnak bizonyul. Ez a felismerés jó esetben kaput nyit egy felszabadító felfedező útra, túlvezetve a személyiségkorlátozott világán, vezetve az egyént az egyetemes önfelismerés felé.

9-es - A békítő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • Befogadás, elfogadás
 • Össze tudom hozni az embereket
 • Türelem
 • Egyszerű, őszinte, természetes

 • a valódi béke és harmónia követe
 • hű az igazi valójához
 • jól dönt a saját dolgában (is!).
 • felfedezi másokban a legjobbat

 • szétszórt
 • megszállott
 • feledékeny
 • passzív-agresszív
 • konok
 • határozatlan, mulya
 • fásult

Elfojtott harag

Nehézségeim a priorizálással

Kerülni a konfliktusokat

A figyelmem fókuszában
 • Békét és harmóniát teremteni
 • Töprengő, rágódó
Enneagram 10

 • Jellemzően alkalmazodom másokhoz
 • Szerény, visszafogott vagyok
 • Segítek, támogatok
 • Szokásaimhoz ragaszkodom
 • Makacs
 • Apatetikus

(+)
 • Érzik a szeretetet és elfogadást
 • Bíznak a konfliktuskezelő-képességemben
(-)
 • Úgy érzik, a makacsságom miatt visszatartom őket
 • Vagy úgy érzik, a konfliktuskerülésem miatt keletkezik konfliktus
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jól, ha mindenki jól van körülöttem.


Melléfogás/szenvedély

Henyélés

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Segíteni, támogatni, észrevétlen maradni

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Nyugodt, lezser és békés vagyok.

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Töprengő, rágódó

Amit kerülök / amitől tartok

Kapcsolatok megszakadása

...
Amit követek / ami mozgat

Harmónia és kapcsolódás mindenkivel

Alaphiedelmem

El kell felejtenem magam, hogy kapcsolódhassak. Nem számítok.