Enneagram típusok kifejtése

• A kilenc típus •

1-es
A tökéletességre törekvő

A reformer, az aktivista, a szervező, a moralista, a kritikus

...

Fő motivációja: hogy hibátlan lehessen

Fő vágya: Az Egyesek vonzódnak a jósághoz, és értékelik azt. Arra vágynak, hogy jó emberek legyenek, és arra törekszenek, hogy a világot élhetőbb, jobb hellyé tegyék. Meg akarják valósítani minden lehetőségüket, és másoknak is segíteni akarnak ebben.

Fő félelme: Attól fél hogy téved, hogy hibázik, hogy ő maga rossz, gonosz, alkalmatlan, vagy javíthatatlan vagy korrumpálható.

Fő gyengesége: Ahogy magától, úgy mástól is tökéletességet követel meg. Közérzetét jellemzi, hogy utálja magát a saját tökéletlenségéért, mások felé pedig csalódás érez.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Ez igen, jÓ vagy!

Lehetséges szárnyak: a Kilences és a Kettes

Fejlődési irány: a Hetes

Stressz irány: a Négyes

További részletek

2-es
A segítő

A szolgálatkész, az adakozó

...

Fő motivációja: hogy szeressék

Fő vágya: A Kettesek különösen értékelik a szeretetet, és vonzódnak hozzá. Nagylelkűek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot szeretetteljesebb hellyé tegyék.

Fő félelme: Fél, hogy elutasítják, hogy nemkívánatosnak, értéktelennek, rászorulónak, jelentéktelennek, nélkülözhetőnek vagy a szeretetre méltatlannak találják.

Fő gyengesége: Folyamatosan függésbe hozza magát azáltal, hogy tetteiért várja mások jóváhagyását, ugyanakkor küzd is ez ellen a függőség ellen, áhítva a társadalmi elvárásoktól való szabadságot.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Szükség van rád, szeretük!

Lehetséges szárnyak: az Egyes és a Hármas

Fejlődési irány: a Négyes

Stressz irány: a Nyolcas

További részletek

3-as
Az eredményes

Az eredményes, a példakép, a felmutató, a motivátor, a "legjobb”, a státusz kereső

...

Fő motivációja: hogy felülmúlhassa a többieket

Fő vágya: A Hármasok vonzódnak a hatékonysághoz a szorgalomhoz, a hozzáértéshez, és becsben tartják ezeket. Termékeny emberek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot hatékonyabb, élhetőbb hellyé tegyék. Számukra a sikerre vitt projektek, a értelmes célok megvalósítása, a hatékony munka jelenti az élet lényegét. A kozmosz egy rendezett, harmonikus rendszer, amelyben a Hármas azon dolgozik, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Fő félelme: Fél, hogy inkompetensnek, rossz hatékonyságúnak vagy értéktelennek tartják; fél hogy elveszti a sikerességet és a sikeresség látszatát.

Fő gyengesége: Nehezen tolerálja mások tesze-toszaságát, keresi a célhoz vezető leghatékonyabb és leggyorsabb módszereket. A mértéktelen törekvés azonban gyakran viszás eredményhez vezet.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Úgy szeretünk, ahogy vagy!

Lehetséges szárnyak: a Kettes és a Négyes

Fejlődési irány: a Hatos

Stressz irány: a Kilences

További részletek

4-es
Az individualista

a művész, a romantikus, a tragikus áldozat, a különleges ember, a különc

...

Fő motivációja: hogy egyedi és eredeti lehessen

Fő vágya: A Négyesek vonzódnak az eredetiséghez, a hitelességhez, az egyéniséghez és a művészi kifejezésmódhoz, becsben tartva ezeket. Arra vágynak, hogy érzékeny, kifinomult emberek legyenek, akik szebbé akarják tenni a világot. Nagyra értékelik a belső utazást, a lélek titkainak megértését. Az élet lényege, hogy tiszteljük az egyediséget, és mélyen kapcsolódhassunk másokhoz és a világhoz.

Fő félelme: Fél az érzelmi sivárságtól, az unalmasságtól. Tart az átlagosságtól, a jelentéktelenségtől és az egyszerű hétköznapiságtól.

Fő gyengesége: Ennek a személynek az igazi társa mindig valahol az álmok határán lebeg. Abban hiszemben él, hogy ha a nagy Ő egyszer majd megjelenik, akkor minden jóra fordul, és ő maga is hitelessé és tökéletesen eredetivé válik.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Annak látunk, aki vagy!

Lehetséges szárnyak: a Hármas és az Ötös

Fejlődési irány: az Egyes

Stressz irány: a Kettes

További részletek

5-ös
A megfigyelő

A vizsgálódó, a gondolkodó, az újító, a specialista, a radikális, a szakértő

...

Fő motivációja: hogy értse a dolgokat

Fő vágya: Az Ötösöket vonzza a bölcsesség, a tudás és a tanulás, becsben tartják ezeket. Meg akarják érteni a világot, és ésszerűbb hellyé tenni azt, ahol élni szeretnének. Számukra az élet lényege, hogy betekintést nyerjenek, megismerjék a dolgok természetét, és mélyen belelássanak az összefüggésekbe.

Fő félelme: Fél, hogy rátörnek a világára, fél a megsemmisüléstől, a nemléttől vagy hogy mások lehengerlik, képtelennek vagy tudatlannak gondolják. Tart attól, hogy elveszti az energiáit.

Fő gyengesége: Számára az élet egy biztonságos, rejtett helyről nézve egészen lenyűgöző, ám túlságosan ijesztő ahhoz, hogy részt is vegyen benne.

Fő követelése: (Amit hallani akar): A szükségleteid nem jelentenek gondot!

Lehetséges szárnyak: a Négyes és a Hatos

Fejlődési irány: a Nyolcas

Stressz irány: a Hetes

További részletek

6-os
A kétkedő

A lojális, a hithű, a hibakereső, a hagyományőrző, az oszlopos tag, az óvatosa

...

Fő motivációja: hogy biztonságba lehessen

Fő vágya: A Hatosokat vonzza a hűség, és nagy becsben tartják azt. Hűségesek, lelkiismeretesek, felelősségteljes emberek akarnak lenni, betartják szavukat, és tiszteletben tartják vállalásaikat. Biztonságosabb, megbízhatóbb hellyé akarják tenni azt a világot, ahol élni kell. Számukra a kötelesség teljesítése és a hagyományok tisztelete az élet lényege.

Fő félelme: Fél, hogy rátör a félelem érzése, hogy támogatás, biztonság vagy útmutatás nélkül marad; fél hogy hibáztatják, kiszúrják vagy hogy elhagyják.

Fő gyengesége: Aggódva pásztázza az élet horizontját. A legrosszabb forgatókönyveket keresve, próbálja azokat előjelezni és megelőzni. Félelmét csillapítandó anyagi biztonságra törekszik, és szükségét érzi egy erős vezetőnek vagy szervezetnek. Fogékony a biztonságot ígérő ideológiákra, és szívesen kötelezi el magát mellettük.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Nyugi, biztonságban vagy!

Lehetséges szárnyak: az Ötös és a Hetes

Fejlődési irány: a Kilences

Stressz irány: a Hármas

További részletek

7-es
A rajongó

A sokoldalú, a csodagyerek, az ínyenc, az energiabomba

...

Fő motivációja: hogy "azt, és még azt is" megtapasztalhassa

Fő vágya: A Heteseket fontos dolognak tartják az örömöt, a változatosságot, az izgalmat, és vonzódnak hozzá. Boldog emberek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot még élhetőbb, még kellemesebb hellyé tegyék. A Hetesek szeretnének részesülni akarnak az élet kínálta lehetőségekben. Számukra az örömök megélése és a pozitív hozzáállás az élet lényege.

Fő félelme: Fél az unalomtól, vagy hogy lemarad valami ígéretesről. Fél a fájó érzelmek megjelenésétől.

Fő gyengesége: A jelent úgy igyekszik manipulálni, hogy egy elképzeléseit beteljesítő, tökéletes jövőt teremtsen. A csapda abban rejlik, hogy amint a jövő jelenné válik, fellép az elégedetlenség és ezzel együtt az új tervek szövögetésének kényszere.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Gondoskodunk rólad!

Lehetséges szárnyak: a Hatos és a Nyolcas

Fejlődési irány: az Ötös

Stressz irány: az Egyes

További részletek

8-as
A kihívó

A vezető, a védelmező, a vállalkozó, a független ember, a Szikla

...

Fő motivációja: hogy kézben tarthassa a dolgokat

Fő vágya: A Nyolcasok értékelik az erőt, és vonzódnak hozzá. Magabiztos, erős, független, egyenes, befolyással bíró emberek akarnak lenni, akik képességeikkel a világot egy igazságosabb, élhetőbb hellyé szeretnék tenni. Nagyra értékelik a méltányosságot, a hatalom egyenlő elosztását. Törődőek a hátrányos helyzetűekkel és a jogfosztottakkal. Számukra az élet lényege, hogy merj önmagad lenni, tedd meg a dolgokat, és óvd minazt, ami védelemre szorul.

Fő félelme: Fél a sebezhetőségtől, a gyengeségtől, a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól. Fél, hogy manipulálják és átveszik felette az irányítást.

Fő gyengesége: Mivel a világot egy igazságtalan helynek érzékeli, rendkívül érzékeny minden rá irányuló tisztességtelen cselekedetre vagy gondolatra. Azonnali válasza az elégtétel vagy a bosszú.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Nem árulunk el!

Lehetséges szárnyak: a Hetes és a Kilences

Fejlődési irány: a Kettes

Stressz irány: az Ötös

További részletek

9-es
A békítő

Az optimista, az utópista, a mediátor, a gyógyító, a “semmi különös”

...

Fő motivációja: hogy egyensúlyba lehessen

Fő vágya: A Kilencesek nagyra értékelik a békét, a harmóniát és az egységben levést, vonzódnak ezekhez a minőségekhez. Arra vágynak, hogy a világot egymással békésen kapcsolódó, harmonikus, konfliktusmentes hellyé tegyék. Szeretik a békés, nyugodt és rendezett állapotokat, és ha tehetik, együtt mozognak az áramlással. Az univerzum úgy bontakozik ki, ahogy kell, és szerintük nem kell tolni a folyót, hiszen az magától is lefolyik. Az élet lényege, hogy egységben legyél önmagaddal és a környezeteddel.

Fő félelme: Fél, hogy konfliktusba kerül, hogy feszültséget, viszályt kell átélnie; fél a kirekesztettség és figyelmen kívül hagyottság érzetétől; fél a kapcsolatvesztéstől.

Fő gyengesége: Keres, de mindig önmagán kívül keresi problémái megoldását. Például gurutól guruig fut.

Fő követelése: (Amit hallani akar): Számít, hogy itt vagy!

Lehetséges szárnyak: a Nyolcas és az Egyes

Fejlődési irány: a Hármas

Stressz irány: a Hatos

További részletek