Tudtad, hogy sokféle enneagram létezik? A legismertebb ezek közül az, amelyik a személyiségünkkel foglalkozik.Adatkezelési tájékoztató

„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”
Alaptörvény „Szabadság és Felelősség” fejezet VI. cikk (2)

Hatályos: 2020. október 23.

A Filosz Humán Bt., mint a https://ennea.hu/ domain néven elérhető weboldal üzemeltetője ezúton teszi közzé e weboldal és a weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az felhasználó személyi jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a ezt az Adatkezelési tájékoztatót

Tartalom

 • Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei
 • Milyen módon és milyen adatokat adnak meg a felhasználók a weboldalon használata során?
 • 1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során tárolásra kerülő adatok
 • A) A Gyorselemzés funkció használata
 • B) A Teljes Elemzés funkció használata
 • C) Partner/Meghívott ügyfél viszony
 • 2. A weboldal használatával összefüggésben, a weboldalra látogatással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk.
 • Mennyi ideig tárolódnak a felhasználó adatai?
 • A felhasználó által megadott adatok milyen célra kerülnek felhasználásra?
 • A személyes adatok kezelésének jogalapja
 • Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?
 • A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatbanA felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei

 • Cégnév: Filosz Humán Bt.
 • Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 4.
 • Postacím: 1066 Budapest, Oktogon tér 3. 3. em. 5.
 • Képviselő: Sitkéry Zoltán
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01 06 413948
 • Adószám: 28576608-2-41
 • Honlap cím: https://ennea.hu/
 • E-mail cím: info@ennea.hu
 • Telefonszám: +36 70 600 1905

Az adatok feldolgozását és tárolását az adatkezelő megbízásából eljáró Tárhely.EU Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14, cégjegyzékszám: 01-09-909968, tevékenység: tárhelyszolgáltató) és a Filosz Humán Bt. (székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 4. weblapfejlesztő, -karbantartó, -üzemeltető) végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

Milyen módon és milyen adatokat adnak meg a felhasználók a weboldalon használata során?

 1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
 2. A weboldal használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk.

1. A weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során tárolásra kerülő adatok

A) A Gyorselemzés funkció használata

Az Enneagram teszt gyorselemzés funkciója ingyenes. Használata során a tesztvélaszokon kívül a felhasználónév és emailcím, nem és életkor-sáv kerül rögzítésre. Az adatrögzítés célja: a teszteredmények visszakereshetősége, a tesztkód e-mailben történő kiküldése, az gyorselemzés-eredmények személyre szabhatósága.
A Szolgáltató mindent megtesz az Ügyfél teszteredményeinek elérhetővé tételéért, de az esetleges adatvesztésért felelősséget nem vállal.

B) A Teljes Elemzés funkció használata

A teljes elemzés szolgáltatás igénybevtele fizetés köteles, ezért az előbbieken túl a számlázáshoz szükséges adtok kerülnek tárolásra. A Barion bankkártyás fizetéshez szükséges speciális adatokat (kártyszám, stb.) bekérését a Baron kártyás fizetőrendszer bonyolítja le, ezekhez az ENNEA.HU oldalnak nincs hozzáférése.

Az adatrögzítés célja: a teszteredmények visszakereshetősége, a tesztkód e-mailben történő kiküldhetősége, valamint a számlázáshoz szükséges adatok megléte.

A Teljes Elemzés kérhető Egyéni Megrendelőként és Partner Megrendelőként is. Az előbbi regisztráció nélküli vásárlással valósul meg, az utóbbi regisztráció köteles.

C) Partner - Meghívott ügyfél viszony

Minden regisztrált tag Partnernek tekintett, akiken lehetősége nyílik (1) mások számára tesztkódokat vásárolni, (2) másokat tesztelésre hívni és (3) a Meghívottak által elvégzett teszt Teljes Elemzését megtekinteni.

A Meghívott ügyfelekről a Szolgáltató csak a Partner által megadott felhasználóneveket, az e-mail címeket, a kiosztott tesztkódokat valamint a teszteredményeket tárolja.

A Meghívott ügyfél a teszt kitöltésével hozzájárul, hogy a tesztjének eredményeit a meghívó Partner láthassa.

2. Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetés a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Adatkezelőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. Engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3. A weboldal használatával összefüggésben, a weboldalra látogatással kapcsolatban használt információk

Mennyi ideig tárolódnak a felhasználó adatai?

 • A felhasználó érvényes regisztrációja, és ezzel együtt a tárolt személyes adatai (felhasználó név, email, jelszó, születési év) passzivitás esetén egy év után automatikusan törlődik. A passzivitás alatt az ENNEA.HU oldalra való bejelentkezés elmaradása értendő.
 • Az adatkezelő nem vállal felelősséget az adatok esetleges megsemmisüléséért.
 • Jogot formál továbbá az indoklás és tájékoztatás nélküli adattörlésre.

A felhasználó által megadott adatok milyen célra kerülnek felhasználásra?

 1. a weboldalról elérhető szolgáltatások hatékony nyújtása
 2. a weboldal szolgáltatásainak fejlesztése érdekében a kapott teszt adatok statisztikai feldolgozása.
 3. kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a felhasználóK megfelelő tájékoztatása

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli: a teszteredmények visszakereshetőségét 120 napig biztosítja a (tesztkód és/vagy e-mail cím visszakeresése alapján). A "teljes elemzés" megrendeléshez ill. számlázáshoz szükséges adatok 1 év után automatikusan törlődnek. Ettől korábbi adattörlést a felhasználónak írásban Adatkezelő a személyes adatokat kezdeményeznie.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

 • A Filosz Humán Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
 • A felhasználók hozzájárulnak, hogy az adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az adatkezelő minden esetben külön értesíti a felhasználót.
 • A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 • Amennyiben a felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő felhasználó kötelessége a felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

A felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a info@ennea.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Filosz Humán Bt. 1066 Budapest, Oktogon tér 3., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a felhasználó személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel a felhasználók körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a info@ennea.hu e-mail címen vagy a Filosz Humán Bt. 1066 Budapest, Oktogon tér 3. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a felhasználót.

felhasználó a fentieken kívül bármikor törölheti az adatait, vagy kérheti azok törlését. A törlést a felhasználó a weboldalra való bejelentkezést követően az Adatlap alján található “regisztráció törlése” gombbal hajthatja végre.
Ugyanezt levél útján is kérheti az info@ennea.hu e-mail címen vagy a Filosz Humán Bt. 1066 Budapest, Oktogon tér 3. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a regisztrációs email címének megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a felhasználót a nyilvántartásából. Erről nem értesíti a felhasználót.

A törlésről az adatkezelő a felhasználót nem értesíti.

Amennyiben az Adatkezelő a felhasználó helyesbítés, törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az adatkezelő a továbbiakban ne küldjön neki hírlevelet. A felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a info@ennea.hu címen, (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél küldést) érinti, akkor adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a felhasználót, egyebekben a weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a felhasználó adatait.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük honlapunkon! Az Ennea.hu oldal az általa közzétett enneagram személyiségteszttel (továbbiakban ENNEA-teszt) közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amely a felhasználók számára segítséget nyújt a saját enneagram személyiségtípusok meghatározásához.

Reméljük, hogy az általunk összeállított tartalmak az Ön számára érdekesek, hasznosak és megbízhatóak. Köszönjük a bizalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes szolgáltatásokkal, vagy a fizetés menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

A szolgáltató adatai

 • Név: Filosz Humán Bt.
 • Székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 1. 2/4.
 • Levelezési cím: 1066 Budapest, Oktogon tér 3.
 • Cégjegyzékszám: 01-06-413948
 • Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
 • Adószám: 28576608-2-41
 • Képviselő: Sitkéry Zoltán
 • Telefonszám: +36-70-600-1905
 • E-mail:info@ennea.hu
 • Honlap:https://ennea.hu
 • Bankszámlaszám:16200010-61285976

Tárhelyszolgáltató adatai

 • Név: Tárhely.Eu Kft.
 • Adószám: 14571332242
 • Cégjegyzékszám: 01 09 909968
 • Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
 • Web cím: https://tarhely.eu/
 • Fő tevékenység: 6311. Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.
Engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Felhasználó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Felhasználói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya megrendelőnek minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden szolgáltatás, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 1066 Budapest, Oktogon tér 3.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
 • H-P 12:00-15:00
 • Telefon: +36-70-600-1905
 • Internet cím: https://ennea.hu
 • E-mail: info@ennea.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.  A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.
 • A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
 • Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

 http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A honlap használata

…….

Felelősség kizárása

A webhelyen található információk és/vagy szoftverek, és/vagy termékek és/vagy szolgáltatások pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat tartalmazhatnak. Az itt közölt információk időszakonként módosulhatnak. Az Ennea.hu ESZA tesztjét a teszt közreműködői és szerkesztői bármikor javíthatnak és/vagy módosíthatnak ezen a webhelyen. Az ezen a webhelyen kapott tanácsokkal nem szabad személyes, orvosi, jogi vagy pénzügyi döntésekre hagyatkozni. Forduljon egy megfelelő szakemberhez, hogy konkrét tanácsokat adjon az Ön helyzetéhez.

Az enne.hu szerkesztői és közreműködői nem garantálják az ezen a webhelyen található információk, szoftverek, termékek, szolgáltatások és kapcsolódó grafikák bármilyen célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, időszerűségét és pontosságát. Minden ilyen információt, szoftvert, terméket, szolgáltatást és a kapcsolódó grafikákat "a jelenlegi állapotuk szerint" biztosítunk, mindenféle garancia nélkül. Az Enne.hu szerkesztői és közreműködői ezúton elhárítanak minden garanciát a szolgáltatott információval, szoftverrel, termékekkel, szolgáltatásokkal és a kapcsolódó grafikákkal kapcsolatban.

Az Enne.hu szerkesztői és közreműködői semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely ennek a webhelynek, az ott közreadott tartalmaknak a használatából származik.
Ha elégedetlen a webhely bármely részével vagy a használati feltételek bármelyikével, az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat az, hogy felhagy a webhely használatával.

Személyes és nem kereskedelmi webhelyhasználati korlátozások

Ez a weboldal személyes és nem kereskedelmi használatra készült. A megjelenített tartalmakat a felhasználó nem módosíthatja, másolhatja, terjesztheti, továbbíthatja webhely tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Harmadik fél linkjei

Ez a webhely linkeket tartalmazhat az ennea.hu webhelyen kívüli felek által üzemeltetett webhelyekre. Az ilyen linkek csak az Ön kényelmét szolgálják. Az Ennea.hu nem ellenőrzi az ilyen webhelyeket, és nem felelős azok tartalmáért.

Az Ennea.hu weboldalaira mutató linkek felvétele nem jelenti azt, hogy az ilyen webhelyeken található anyagok bármilyen módon jóváhagyásra kerülnének, vagy bármilyen kapcsolatban állnának az üzemeltetőkkel.

A jogellenes webhelyhasználat tiltása

A weboldal használatának feltételeként Ön szavatolja az Ennea.hu számára, hogy nem használja ezt a webhelyet semmilyen olyan célra, amely jogellenes vagy megsérti az jelen ASZF-ben foglaltakat.

Megszüntetés / hozzáférési korlátozás

Az Ennea.hu fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül ideiglenesen felfüggessze vagy huzamosabb időre megszüntesse hozzáférést az Ennea.hu webhelyéhez és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz.

Az aktuális feltételek módosítása

Az Enne.hu fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználók előzetes értesítése nélkül megváltoztassa az általa nyújtott webhely-szolgáltatások feltételeit.

Szerzői joggal kapcsolatos megjegyzések

A webhely minden tartalma szerzői jogvédelem alatt áll:
© 2021 Enne.hu és/vagy közreműködői és/vagy szerkesztői.
Minden jog fenntartva.

Weboldal felhasználási feltételek

Általános rendelkezések és értelmezés

 • A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Filosz-Humán Bt (székhely: 1131 Budapest, Mosoly utca 19; cégjegyzékszám: 01-06-413948; a továbbiakban: Szolgáltató). A Szolgáltató a weboldalon keresztül lehetővé teszi meghatározott tartalmakhoz való hozzáférést.
 • A jelen Felhasználási Feltételek keretében az „Ön” névmás és annak ragozott formái a weboldalt használó személyekre vonatkoznak (ideértve a weboldalt más személyek nevében használó személyeket is), és a „weboldal” szó a mobil weboldalra is érvényes.

A weboldal használata

 1. A weboldal használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket a weboldalhoz biztosított hozzáférés tekintetében, az alábbiakban részletezettek szerint.
 2. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási Feltételekben foglaltakkal, elfogadja, hogy a weboldal használatára és elérésére nem jogosult.

Engedélyezett használat

 • A weboldal kizárólagos célja, hogy
  1) Ön tájékozódhasson a Szolgáltató által közzétett tartalmakról;
  2) elérje a weboldalon keresztül nyújtott online szolgáltatásokat;
  3) Ön kapcsolatba léphessen a Szolgáltatóval.
 • Ha Ön a jelen Felhasználási Feltételeket megsérti, a Szolgáltató egyéb jogainak sérelme nélkül, a Szolgáltató értesítés nélkül megtagadhatja vagy letilthatja a weboldalhoz való hozzáférését, illetve különleges feltételeket léptethet életbe Önre nézve a weboldal elérése és használata kapcsán.

  Szerzői jogok, tulajdonosi jogok

  A weboldalon található minden információ, adat és anyag (korlátozás nélkül ideértve bármely logót, a weboldal megjelenését, felépítését, színsémáját és elrendezését, a szoftveres kódot és a mögöttes adatokat és adatbázisokat) szerzői jog, adatbázisjog és/vagy egyéb bejegyzett és nem bejegyzett, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett. A jelen pont szerinti védett tartalomba nem tartozik bele, amelyek harmadik fél szellemi tulajdonára vonatkozó figyelemfelhívást tartalmaznak.

  A weboldalon szereplő adatok, információk, és anyagok akármilyen felhasználása – az engedélyezett személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáson túl - a Szolgáltató külön írásbeli felhasználási engedélye vagy a jelen Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában - tilos, és a jelen Szolgáltatási feltételek megsértését jelenti, valamint sértheti a Szolgáltató szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. Amennyiben a felhasználási feltételek másként nem rendelkezik, Ön nem jogosult a honlapot, annak tartalmát lemásolni, reprodukálni, terjeszteni, módosítani, megjeleníteni, újra közzétenni, továbbítani, vagy más módon használni a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

  Letölthető anyagok

  Ön az elvégzett személyiségteszt(ek) kiérétkelése(i)t letöltheti a honlapról és megoszthatja ezeket az anyagokat, amennyiben a megosztott anyagok az anyag eredeti forrásaként a Szolgáltatóra való hivatkozást tartalmaznak, továbbá ezek a megosztott anyagok nem szolgálnak kereskedelmi célokat és ellenérték felszámítása nélkül kerülnek terjesztésre.

  Felelősségkorlátozás, nyilatkozatok

  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használatából vagy a rajta szereplő információkból eredő, bármilyen jellegű közvetlen, közvetett, különleges, büntetőjogi vagy következményi károkért.

  A Szolgáltató a weboldal folyamatos működtetésére törekszik, azonban alkalomszerűen előfordulhat, hogy a weboldal elérése nem biztosított. A Szolgáltató nem garantálja a weboldal folyamatos és korlátlan elérhetőségét, és kizár minden felelősséget az annak elérhetetlenségéből fakadó károkért.

  A Szolgáltató a honlapon található információ rendszeres frissítésére törekszik, de az weboldalon (ideértve annak aloldalait) található bármely információ általános tájékoztatási célú. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, ezen információk használatából keletkező kárért.

  Irányadó jog és joghatóság

  A jelen Szolgáltatási feltételek és a weboldal Ön által történő használata, valamint az ezekkel kapcsolatban felmerülő vagy ezekkel kapcsolatban álló bármely jogvita vagy kereset tekintetében és értelmezése szempontjából Magyarország törvényei az irányadók, és Ön elfogadja Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy eljárás indít bármely olyan féllel szemben, amely megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket.

  Általános rendelkezések

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a weboldalon elérhető információk vagy anyagok értesítés nélküli módosítására. A Szolgáltató ezenkívül bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételeket, és a módosított változat azonnali hatállyal érvénybe lép, amint a weboldalon közzétesszük azt. A weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja ezeket a módosított feltételeket.

  Budapest, 2023. január 20.

  Filosz-Humán Bt.

MIT JELENT A BARION™?

Kényelmes, gyors, biztonságos fizetés bankkártyával vagy prepaid egyenlegről.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházunkban.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYÁVAL

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaadataid egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Fizetéshez használhatod

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat
 • FIZESS KÉNYELMESEN BANKKÁRTYA NÉLKÜL

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

INGYENES

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Nincs havi díj sem. A Barion egyenlegkezelés is ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes

.

BARION ALKALMAZÁS

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz.

ELSŐ A BIZTONSÁG

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésződ zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS INGYENES REGISZTRÁCIÓ A BARION OLDALÁN
barion.com