Az Enneagram rövid története

Az Enneagram rövid története

Mielőtt bármi elmondható lenne az Enneagram történetéről, egy fogalmi tisztázás szükséges:

az Enneagram szó csupán annyit jelent, hogy 'kilences alakzat'. Ezt a dinamikus grafikus alakzatot az évezredek során a legkülönfélébb természeti és emberi folyamat szemléltetésére használták. [1]. A ma Enneagramként ismert teória valójában egy az Enneagram ábrájára ráültetett személyiségmodell.

Helyes tehát úgy hivatkozni erre a modellre, a mint a Személyiség Enneagramjára, mivel ezen kívül számos más 'Enneagram' létezik vagy hozható létre. (Pl. a fixációk enneagramja, a felébredés enneagramja, stb.) [2]'.

Bár az Enneagram eredete és története körül zajlanak viták:

leszögezhető, hogy a ma ismert modern Enneagram alapjának lefektetése a bolíviai származású pszichológus és spirituális tanító, Oscar Ichazo munkáiból eredeztethető az 1950-es évektől, valamint a 1970-es évektől hozzá csatlakozó chilei pszichiátertől, Claudio Naranjótól. Több ősi hagyomány - platonizmus, kabbala, kereszténység, szúfizmus - mellett mindkettőjükre hatással volt még George Gurdjieff, valamint az általa képviselt Negyedik Út, továbbá a modern mélylélektan több jeles képviselője.

A Személyiség Enneagramjának a fentiek által lefektetett stabil alapjaira azóta számos iskola épült, ki-ki hozzátéve, pontosítva, kidolgozva bizonyos részleteket, máskor elméleteket fűzve hozzá. Ezek a bővítmények olykor gazdagítják, olykor pedig hangzatos spekulációkkal bővítik az Enneagram törzsanyagát.

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a modern kori szerzőket, akik szakmai hozzájárulásukkal segítették a Személyiség Enneagramjának kidolgozását. A névsort jobbára kronológia szerint rendeztük, ami segíti az Enneagram fejlődési útjának és elágazásainak megértését.

Georges Ivanovich Gurdjieff (Kb.1870-1949)

Georges Ivanovich Gurdjieff
A Személyiség Enneagramja

Görög–örmény misztikus, mágus, filozófus, író, művész és spirituális tanító, a személyiség Enneagramjának előhirnöke. A ma ismert Enneagram kialakításában játszott szerepéről szakmai körökben megoszlanak a vélemények. A személyiség fejlesztését szolgáló Negydik Út kidolgozása során általánosságban foglalkozik az Enneagrammal, leginkább mint szimbolikus jelentésű ábrájával, úgy tekintve rá, mint univerzális térképre, amely szinte minden fontos természeti és szellemi folyamat leírására alkalmas.

Oscar Ichazo (1931-2020)

Georges Ivanovich Gurdjieff
Oscar Ichazo

Bolíviában született. A korai gyermekkorban jelentős szellemi tapasztalatokat élt át. Tanulmányait Bolíviában és Peruban folytatta. Jogot tanult és újságíró lett. Tizenkilenc éves korában jelölték a bolíviai könyvtárszövetség igazgatójának, és a kongresszusba is megválasztották, azonban ő ezeket a tisztségeket nem fogadta el. Huszonhárom éves korában egy idősebb misztikusokból álló csoporttal tanult Buenos Airesben. Ichazo elmondása szerint ezek az emberek Gurdjiefftől eredő tudás megosztására jártak össze.

Ichazo ezután Közel- és Távol-Keletre utazott, ahol számos spirituális hagyománnyal került kapcsolatba. Szerzett ismereteiből elmondása szerint intuitív megértés révén született az enneagonok megértése (a későbbi Enneagram alapjai), amelyet, mint mondja, „Gurdjieff elolvasása előtt találtam meg”. 1956-ban kezdett tanítani. 1971-ben csatlakozott a képzéshez a spirituális érdeklődésű pszichiáter, Claudio Naranjo, aki tudása révén tanítványként rövid időre Ichazo munkatársa lett az Enneagram elméleti alapjainak kidolgozásában.

Ichazo 1968-ban a chilei Santiagoban egy szellemtudományi intézetet alapított, amely később a New Yorkba költözve Arica Intézetként vált ismertté. Megvilágosodást célzó kompex módszerének az Enneagram - mint az ego-fixációk feltárásának és transzformációjának eszköze -, csupán részét alkotta.

Claudio Naranjo (1932-2019)

Claudio Naranjo
Claudio Naranjo

Chilei születésű pszichiáter, akit pszichoterápia és a spirituális hagyományok összekapcsolása terén úttörőnek tekintenek. Egyike volt a Fritz Perls (a gestaltterápia alapítója) által megnevezett három utódnak, emellett Oscar Ichazóval való találkozását követően a személyiség Enneagramjának az egyik fő kutatója és fejlesztője, évekig a Berkeley Egyetem tanára, továbbá a Seeking After Truth Institute (SAT)[3] (Az Igazság Keresőinek Intézete) megalapítója. Pszichiáterként és spirituális vezetőként a 20. századi szellemi megújulás nemzetközileg elismert alakja, számos könyv szerzője.

H. A. Almaas (1944-)

A. H. Almaas
A. H. Almaas

A. H. Almaas az írói álneve A. Hameed Alinak, aki mint kuwaiti származású amarikai szerző és spirituális tanító, a Diamond Approach (Gyémánt Megközelítés) nevű szellemi út és iskola kidolgozója és vezetője. Tanításában ötvözi a modern mélypszichológia és terápia, valamint a nagy vallási és spirituális hagyományok módszertanát és nyelvezetét. Az Ennegaram elméletét közvetlenül Ichazotól tanulta, és a saját rendszerében annak egy részét, az un. Szent Eszményeket részletesen kidolgozta, a felébredés gyakorlati módszereivel gazdagítva azt.

Helen Palmer ()

Oscar Ichazo
Helen Palmer

Az egyik legnépszerűbb Enneagram szerző, aki szakmai megitélés szerint ugyan nem sokat tett hozzá az Enneagram tudományához - inkább csak átvett -, de bizonyos csúsztatásokkal a személyiség enneagramját több ezer éves hagyománynak tüntetve fel megalapította a széles tábornak örvendő enneagram narratív hagyományát. Ez az ügyes marketing fogás azt sugallja, hogy az enneagram egy szóbel átadás, amit drága workshopok sorozatán és a vonzáskörébe került tanítók csoportfoglalkozásain lehet elsajátítani.
Palmert Ichazo a szellemi tulajdonak ellopásával, másolásával hivatalosan is megvádolta, amire olyan védekezés is elhangzott, hogy Palmer a tudását 1973-ban Naranjo kurzusain szerezte. Innen a történet sok felé ágazik, az igazság pedig inkább csendbe burkolódzik...

Don Richard Riso (1946 – 2012)

Don Richard Riso
Don Richard Riso

A Személyiség Enneagram amerikai tanítója. Könyveit, melyeket számos nyelvre, többek között magyarra is lefordítottak, a modern enneagram alapműveinek tartják. Ismeretanyagában alapvetően Ichazo és Naranjo alapvetéseire támaszkodik, de számos újítással is előállta, amelyek közül talán a legismertebb a fejlettségi szintek részletes kidolgozása.
1991-ben csatlakozott hozzá későbbi társa, Russ Hudson, hogy közösen elkészítsenek egy Enneagram típus meghatározó kérdőívet, a Riso–Hudson Enneagram Type Indicator-t (RHETI), melynek jelenleg is több fejlesztési változata használatos.
1995-ben közösen alapították meg a new york-i Enneagram Institute-ot, amely több csatornán (oktatás, kutatás, webes ismeretterjesztés, workshop) is az Enneagram egyik legjobb információs bázisa.

Russ Hudson

Russ Hudson
Russ Hudson

Don Richard Risoval közösen alapították az Enneagram Institute-ot (Lásd Don Richard Riso alatt). Elismert és népszerű oktatója az Enneagramnak, számos publikációja mellett két klasszikussá vált Enneagram tankönyv társszerzője.

Jerome Wagner

Dr. Jerome Wagner
Dr. Jerome Wagner

Dr. Jerome Wagner, Ph.D. klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, valamint a chicagói Loyola Egyetem Pszichológiai Tanszékének és Pasztorációs Intézetének emeritus oktatója. 1980 óta kutatja és tanítja az Enneagramot, és 1995-ben elindította az Enneagram Spectrum Képzési Programot. Enneagram workshopokat tartott üzleti tanácsadók és coachok, humán erőforrás igazgatók, terapeuták, spirituális vezetők és oktatók számára.

Dr. Wagner meghívott előadó volt a Nemzetközi Enneagram Szövetség (IEA) valamennyi konferenciáján. Az Enneagram-közösségnek nyújtott folyamatos hozzájárulásáért a Nemzetközi Enneagram Szövetség alapítójának nevezték ki.


[1] Lásd G. I. Gurdjieff ide vonatkozó tanításait Ouspensky tolmácsolásában.
[2] A fogalmat C. Narajno vezette be, és szakmai körökben azóta is ez maradt használatban.
5 +1 tipp az enneagram típusod megtalálásához.

Néhány bevált módszer, hogy megtalád a saját ennea-típusodat.

Az Enneagram rövid története

Bár sokan miszticizálják, valójában az Enneagram egy ősi tudásanyagnak a 20. századi összefoglalása.

Az Ennneagram Horney-csoportjai

A II. triádnak is nevezett három Horney-csoport az Enneagram egyik izgalmas és hasznos bővítménye.

Az Enneagram haszna

Milyen sgítséget nyújthat egy önismereti eszköz akár a hétköznapokban, akár egy szemmeli út kiegészítőjeként?

A teszt minősége:
Használhatóság:
Ajánlanád-e?

Meglehetősen találó a teszteredmény..tovább fogom tanulmányozni még..

2024 05 21
Virág

A teszt minősége:
Használhatóság:
Ajánlanád-e?

Magamra ismertem az eredményben.

2024 04 24
Erika

A teszt minősége:
Használhatóság:
Ajánlanád-e?

Elolvastam a személyiség tipusokat ,amire tippeltem az adta a teszt

2024 04 20
Jani

Enneagram diagram