Az Ennneagram Horney-csoportjai

Az Ennneagram Horney-csoportjai

Az enneagram második triádja azzal foglalkozik, hogy az egyes típusok miként viszonyulnak a világhoz, vagy ha úgy tetszik, a környezetükhöz. Az ismert pszichológus, Karen Horney három viszonyulásí stílusba sorolta az embereket, és mint utóbb kiderült, a modellje tökéletesen illeszkedik az Enneagram rendszerébe. A világhoz való viszonyulásuk szempontjából az alábbi stílusokat különítette el:

 • I. Magabiztos, asszertív csoport, akik ha kell, készséggel megküzdenek a saját érdekeikért - ide tartozik a 3-as,7-es, 8-as típus
 • II. Készséges, kötelességtudó csopor, akik próbálnak valaminek megfelelni, együtt mozogni a többiekkel - ide tartozik a 1-es,2-es, 6-os típus
 • III. Visszahúzódó, távolságtartó csoport, akik a igyekeznek távolságot tartani a közösségtől - ide tartozik a 4-es,5-ös, 9-es típus

Magabiztos, asszertív triád - 3-as, 7-es, 8-as típus

A "magabiztos" triádot a "szembe mozgás" beállítottsága jellemzi. A triád mindhárom típusa erősen összpontosít arra, hogy megszerezze, amire vágyik. A gondolataik a céljaik, terveik, vágyaik körül forognak, és azután tesznek is azért, hogy ezeket megvalósítsák.

Az önérvényesítő beállítottságú típusok számára az az általános tanács, hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a többi embernek, értsék meg, és legyenek tekintettel a szempontjaikra, értékrendjükre, prioritásaikra. Az asszertív triád típusai gyakran anélkül cselekszenek, hogy belegondolnának a tetteik hatásába, és ezzel negatív következményeket indítanak el. Számukra egyszerű a tanács, hogy "Gondolkodj, mielőtt cselekszel!", de így pontosabb: "Gondolkodj mások fejével, mielőtt cselekszel!" Érdekes megjegyezni azt is, hogy ezek a típusok néha nehezen tudnak mély, tartalmas kapcsolatokat kialakítani az emberekkel.

A szembe mozgás

 • Ez határozottan észrevehető a 8-asoknál, mivel ők gyakran nyilvánítják ki a szándékaikat, olykor akár agressziven is.
 • A 7-es típus esetében a szembeállás vagy hangadás akkor jelenik meg, amikor új dolgokra törekszenek, és a szórakozáshoz való jogukat hangoztatják.
 • A 3-as típus óvatosabban konfrontál. Ha azonban valaki közé és a céljai közé áll, akkor a sarkára áll.

Készséges, kötelességtudó triád - 1-es, 2-es, 6-os típus

A "készséges" - valakinek/valaminek megfelelni vágyó - triádba tartozó emberek viszonyulási stílusát a "felé mozgás" különböző formái határozzák meg. Ők arra összpontosítanak, hogy érezzék, mi történik körülöttük, majd pedig ennek megfelelően cselekedjenek. Az asszertív típustól eltérően, a figyelmük nem annyira önmagukra és az önérvényesítésre, mint inkább a társadalomnak és a körülöttük lévő embereknek való megfelelésre irányul. Ezek az emberek „együtt mozognak” másokkal, arra összpontosítva, hogy érezzék, mi történik körülöttük, majd ennek megfelelően cselekszenek. Mivel a saját vágyaikat háttérben tartják, ezért, hogy kompenzálják ezt, stílusukra jellemző a panaszkodás.

A "felé mozgó" beállítottságú típusok számára az az általános tanács, hogy hasznukra válik, ha befelé nézve rátekinenek a saját vágyaikra. Az ebbe a triádba tartozó típusok mindegyikének megvan a hajlama, hogy valami módon önfeláldozó legyen, ezért fontos, hogy tisztában legyen azzal, vajon a saját vágyai mennyire vannak összhangban a szűkebb-tágabb környezetük vágyaival. Fontos, hogy ez utóbbi érvényre tudjon jutni. A "panaszt-triád" tagjai gyakran nincsenek tudatában annak, hogy személyes érvelésükkel milyen erősen befolyásolják az általuk érintett közösségeket.

A belesimuló mozgás

 • A 2-es típusnál a "belesimulás" az emberek iránti készségességben nyilvánul meg.Továbbá az jellemző rájuk, hogy próbálnak segíteni, és a segítségük révén fontossá, értékessé válni. Ez a készségesség egyúttal háttérbe is szorítja, hogy szem előtt tartsák a saját szükségleteiket.
 • Az 1-eseknék az "belesimulás" a társadalmi jellegű: ők az általuk vélt rend fenntartó elveivel mozognak együtt, hűen, kitartóan és olykor mereven. Igyekeznek fenntartani a törvényességet, az erkölcsöt és a rendről való elképzelésiket.
 • A 6-os típusú emberek leginkább az éppen jelen lévő helyzettel igyekeznek együtt mozogni. A figyelmük a biztosnságra irányul, igyekezve egy minél biztonságosabb környzetet kialakítani.

Visszahúzódó, távolságtartó triád - 4-es, 5-ös, 9-es típus

A visszahúzódó álláspont, ahogy a neve is sugallja, azok a típusok, amelyek "eltávolodnak", "elfelé mozognak" a kapcsolódástól. Itt találjuk azokat a típusokat, amelyek a gondolkodásra és az érzésre összpontosítanak, így erős belső képzeletvilág vagy eszmeiség jellemzi őket.

A visszahúzódó beállítottságú típusok számára az általános tanács, hogy bátran költözzenek be a világba, és valóban legyenek jelen benne. A visszahúzódó típusok gyakran kiemelkedő képességeket és tehetségeket képesek kifejleszteni magukban, ám ezeket szinte soha nem mutatják be a világnak. Inkább arra koncentrálnak, hogy mindezt magukban tartsák. Hasznos lehet számukra megtanulni, hogy ezeknek a képességeknek a használata és a világgal való megosztása ugyanolyan kifizetődő és hasznos lehet, mint maga a képességfejlesztés. A visszahúzódó álláspontnak van egy sajátos különlegessége is: a visszahúzódók néha úgy érzik, hogy elszakadnak emberi mivoltuktól, vagy hogy elszakadtak a testüktől, és inkább képzeletként és fantáziaként vannak jelen a világban.

A visszahúzódás

 • Az 5-ös típus gyakran leginkább fizikailag húzódik vissza. Határozottan kijelenti, hogy szüksége van a magánéletre és elvonul a világtól.
 • A 4-es típus társadalmilag húzódik vissza, és időt szakít arra, hogy saját egyéniségét másoktól elkülönítve építse fel.
 • Noha a 9-es típus nem feltétlenül vonul ki fizikailag a világból, de a kapcsolatait biztonsági zónákba tartja, ahonnan szükség esetén bármikor visszahúzódhat a maga belső szentélyébe.

Végkövetkeztetés

A horney-i csoportokat sokkal könnyebb azonosítani, mint az "elsődleges központokat". Még az egyén enneagram típusát is könnyebb meghatározni, ha először meghatározzuk a környezethez való viszonyulását. Ráadásul az összes triád világossá tesz valamit, amit a típusba sorolással figyelmen kívül hagyhatunk, hogy ugyanis a személyiségek összetettek. Nemcsak az elsődleges központunkon kell dolgoznunk, hanem azon is, hogy álláspontunk hogyan hat ránk, és hogyan reagálunk másokra. Önmagunk néhány alapvető aspektusának megismerése kiindulópontot ad ahhoz, hogy mélyebben megvizsgáljuk létezésünk gazdag komplexitását.

A teszt minősége:
Használhatóság:
Ajánlanád-e?

Meglehetősen találó a teszteredmény..tovább fogom tanulmányozni még..

2024 05 21
Virág

A teszt minősége:
Használhatóság:
Ajánlanád-e?

Magamra ismertem az eredményben.

2024 04 24
Erika

A teszt minősége:
Használhatóság:
Ajánlanád-e?

Elolvastam a személyiség tipusokat ,amire tippeltem az adta a teszt

2024 04 20
Jani

A 27 altípus

A három alapvető ösztön hatásainak figyelmebevételével a 9 ennea-típus viselkedése 27 altípusba sorolható.

Oscar Ichazo enneagramja

A modern kori Enneagram megalkotójának zseniális alapvetései

5 +1 tipp az enneagram típusod megtalálásához.

Néhány bevált módszer, hogy megtalád a saját ennea-típusodat.

Az Enneagram rövid története

Bár sokan miszticizálják, valójában az Enneagram egy ősi tudásanyagnak a 20. századi összefoglalása.

Enneagram diagram