Tudtad, hogy sokféle enneagram létezik? A legismertebb ezek közül az, amelyik a személyiségünkkel foglalkozik.
Az Enneagram színei

Az enneagram színei

Milyen színek adják vissza legjobban az egyes enneagram típusok hangulatát?

A színek az arra érzékenyek számára nagy kifejező erővel bírnak. Archetipikus érzéseket, hangulatokat ébreszthetnek fel.
Bár a színek használata nem szerepel az enneagram kánonjában, ez a kis plusz segítheti a típusok tanulását, a ráhangolódást és a témában való elmélyedést.


A fekete

Az Egyeseknek nem egy, hanem mindjárt két színük is van: a fekete-és-fehér.

Ahogy a Kilencesek hajlamosak a világot szürkében látni, az Egyesek a fekete-fehérre hajlanak. Az, ahogy ők látják a világot, híján van a bizonytalan kétértelműségeknek.

Az Egyeseket arról ismerik, hogy erős és tiszta ítéletük van arról, hogy mi jó, és mi rossz, mi helyes, és mi helytelen.

A fekete és a fehér egyértelmű és precíz színek, ahogy az Egyesek is logikusan és pecizitással tekintenek a világra. A fekete egy erős, szilárd és ellentmondás mentes szín. Ahogy egy fekete zakó vagy ruha sem hagy soha cserbe. Ez jellemzi az egészséges Egyeseket is, akik minden más típusnál egyértelműbben képviselik a következetességet és a döntéshez való erőt.

Mit gondoltok Egyesek? Volt ebben a leírásban olyasmi, amivel rezonanciát éreztetek?

Típusleírás
Az égkék

Az enneagram Ketteseihez az égkék színt társítottuk, azt is kifejezve, hogy a Kettesség lényegét tekintve egyáltalán nem csupán feminin.

A természetben a kékhez leginkább az ég és az óceán kékje társul, ami a Kettesekre több szempontból is passzol. A tiszta ég és a csendes víztükör - amely a nyugalmat, békét és kiegyensúlyozottságot képviseli - a Kettesek legszebb perspektívája.

A Ketteseknek javára vállhat, ha a szeretteik és az ismerőseik számára ők jelentik a nélkülözhetetlen megbízhatóságot és gondtalanságot.

Az égen és a tengeren heves viharok dúlhatnak, ami ugyancsak érvényes a Kettesekre, akik messze nem csupán bájosak és csendesek.

A Kettesek tudnak úgy szeretni, mint a hatalmas óceán, vagy mint a rendíthetetlen hegy. De tombolhatnak elemi csapásként is, ha nem értékelik a ténykedésüket, vagy túlzottan kihasználják őket.

A kék ugyancsak primer szín, és bár a Ketteseknek többnyire nincs olyan erős énérzete, mint a Heteseknek vagy a Nyolcasoknak, mégis tisztán hozni tudják azt a fajta erőt és megbízhatóságot, amely nélkülözhetetlen a Kettesek közösségei számára.

Mit gondoltok Kettesek? Volt ebben a leírásban olyasmi, amivel rezonanciát éreztetek?

Típusleírás
A narancs

Az enneagram Hármasait általában megnyerőnek tartják, úgyhogy a narancs vibráló színe visszaadja azt, ami az embereket a Hármasok felé húzza. A narancssárga derűs és figyelemkeltő szín, ugyanakkor mégsem olyan merész és vad, mint a vörös. A narancs szín igen alkalmas arra, hogy odavonzza a figyelmet, mégse legyen ijesztő.

Mit gondoltok KHármasok? Volt ebben a leírásban olyasmi, amivel rezonanciát éreztetek?

Típusleírás
A rózsaszín
A rózsszín az egyik legritkábban előforduló szín a természetben, ami nagyon jól illik a mi "különleges" Négyes barátainkra, akik imádják, ha kivételes egyéniségként tartják számon őket.

Ahogy a zöld, úgy a rózsaszín is másodlagos szín - a hideg kék és a vibráló vörös keveréke. A rózsaszín egyaránt használható hideg és meleg színként, ami hasonlóságot mutat azzal, ahogy a Négyes is folytosan éli a "forró és hideg" érzések drámai váltakozását.

Típusleírás
A zöld

Az egyik leginkább természethez társítható szín, a zöld, illik a megfontolt és megfigyelő beállítottságú Ötösökre. Ők azok, akik büszkék a jól informáltságukra. Alapos megfigyelőként jólinformáltak, mindent gondosan szemügyre vesznek . Ez a sokoldalóság a zöld színre is illik, amely az emberi szem számára a legtöbb árnyalatot tartalmazza.

Ahogy minden színnek temérdek árnyalata van, az enneagram típusok variációi is megszámlálhatatlanok. A Ötösök hajlamosak elveszni a saját elméjük tárházában, és ezért olyan színt érdemes társítani hozzájuk, amely megragadó és magába szippantó, mint a viruló természet.

A zöld egyúttal a legmegnyugtatóbb szín is az emberi szem számára. Az Ötösök hajlamosak energiahiányban szenvedni, így a pihentető szín segítheti a feltöltüdésüket. A zöld egyszersmind energiát és növekedést is jelképez, és ez az, amire az Ötösöknek szükségük van.

A zöldet gyakran arra használják, hogy egyesúlyt teremtsen a primer színek között, hogy az ne legyen se túl hideg, se túl meleg. Ez megfelel az Ötösök mértékletességének, objektivitásának és pártatlanságának.

Mit gondoltok Ötösök? Illik ez rátok?

Típusleírás
A barna

A barna a két semleges szín egyike. A semlegességet mégsem szabad esetükben "unalmassággal" azonosítani, mivel a Hatos az egyik legvariábilisabb enneagram típus. Ahogy a barnának is ezer árnyalata van, a bronztól a mahagónig, a gesztenyétől a khaki-ig, a kávétól a bézsig, ugyanígy a Hatosok is sok módon nyilvánulhatnak meg, a mindenben kétkedőtől, az aggódóig, a elszántan kitartótól a háborgó lázadóig.

A Hatosok leghőbb vágya a biztonság. Mivel a maguk és a személyes környezetük számára is ezt szeretnék biztosítani, ezért védelmező, gondoskodó és embereket összetartó attitűdöt alakítanak ki.

Ahogy a barna színekben gazdag föld adja a fizikai létünk stabil alapját, ugyanígy az egészséges Hatosok is támaszt és stabilitást nyújtanak a személyes környezetük számára.

A barna nem egy harsány, vibráló szín, hanem inkább alkalmazkodó, amely jól beleillik a környezetébe. A Hatosokhoz jól passzol egy természeti szín, mivel ők maguk is természetes, elemi erővel rendelkeznek, legfőképp amikor szembeszállnak a félelmükkel.

Mit gondoltok Hatosok? Illik ez rátok?

Típusleírás
A sárga

"Meglásd, holnap is napsütés lesz!" - valami ilyesmi lehetne a Hetesek mottója.

A sárga szín meleg és vibráló, ahogy ezek a jelzők a Hetesekre is illenek. Mi sem passzol jobban a mi lelkes és optimista Hetes barátunkhoz, mint verőfényes napok derűs sárga színe.

A Hetesek jellemzően "az én poharam még félig tele" beállítottságú emberek, akik fél szemmel azt nézik, hogy mi van kilátásban, mi jó következik. Keresik, sőt néha maguk "szolgáltatják" az élményt.

A Hetesek az Ötösekkel és a Hatosokkal együtt a félelem triádba tartoznak, de az ő félelemre és negativitásra adott reakciójuk az átértelmezés, vagyis az érzéseiket megpróbálják pozitivitásban tartani. Számukra természetes, hogy találjanak egy pozitív ovasatot az útjukba kerülő nehézségeknek.

A Hetesek, a maguk szívós optimizmusukkal megtestesítik az eső után előbukkanó Napot. A Nyolcasokhoz hasonlóan ők is erős énérzettel megáldott asszertív emberek, akikhez jól illik egy primer szín.

A Hetesek roppant nagy energiával renelkeznek, úgyhogy csak egy sárgához hasonló derűs és vibráló szín tudja visszaadni ezt a klasszikus Hetes jellemvonást. Senki nem tudja úgy megszínesíteni és feldobni a napodat, mint egy igazi, lelkes Hetes.

Ok, Hetesek, kíváncsiak vagyunk, nektek mi a véleményetek: illik hozzátok ez a sárga szín?

Típusleírás
A vörös

A Nyolcasokhoz szinte mindig a vörös szint szokták társítani.

Gondoljunk csak bele a vörös színhez kapcsolódó közhelyes asszociációkba: úgy tartják, még a bikát is megvadítja; a gyorshajtási bírásgok zömét piros autók kapják; a piros és vörös fények, lámpák tiltást és veszélyt harsognak.

És igen, mindezek valóban rámutatnak arra az intenzitásra és harsányságra, amellyel a mi erős és asszertív Nyolcas barátaink élik az életüket. Tény, hogy az emberi szemet minden színnél jobban odarántja a vörös, akár egy STOP tábla, melyet éppen a figyelem megragadására terveztek.

A Nyolcasokról tudható, hogy rendkívül erős és figyelemreméltó személyiségük van, melyet gyakran tompítanak, "letekerve a hangerőt", mivel a környező világ az ő intenzitásukat aligha tudná elviselni. A vörös elsődleges szín, ami kifejezi, hogy a Nyolcasok minden más ennegram személyiségtípusnál magabiztosabb és erősebb énérzetel rendelkeznek.

A vörös szín egyúttal a szeretetet és a szenvedélyt is kifejezi. A Nyocasok akkor tudnak igazán szeretni, ha az intenzitásuk hasonló intenzitással, nem pedig megfélemedettséggel találkozik. A Nyolcasok eneregiával telten élik az életükeket, és kevés dolog érezteti velük jobban az elevenségüket, mint amikor kimutathatják mások felé ezt az energiát és szenvedélyt.

Kedves Nyolcasok, talátatok itt valamit, amiben magatokra ismertetek?

Típusleírás
A szürke

Az enneagram Kilencesek színe a szürke. Ez a szín a fekete és a fehér kombinációja, és egyike (a barna mellett) a két semleges színnek. A Kilencesek közismert és kasszikus jellemvonása az, ahogy kapcsolódni és empatizáni tudnak egy helyzet mindkét oldalával.

Míg több ennegaram típust az erős énérzet jellemez, a Kilencesekről elmondható, hogy határozottan gyenge az énérzetük. Ezért is társítunk hozzájuk egy fakóbb, kevésbé vibráló színt.

A Kilencesek gyakran nem tudják, hogy ténylegesen mit is akarnak, vagy hogy egy helyzetben mire is van szükségük, mive valamiképpen "beleolvadnak" másokba, tudat alatt törölve magukat az egyenletből, és ezzel együtt a preferenciáikat és szükségleteiket is. Emiatt aztán meglehetősen nyugodtnak tűnnek, akik együtt mozognak az áramlással - és a különféle embertípusokkal. Ehhez számukra csak olyan szín passzol, ami annyira semleges, hogy jól elmegy bármivel.

Kedves Kilencesek, van ezzel kapcsolatban ellenvetésetek?

Típusleírás