Tudtad, hogy sokféle enneagram létezik? A legismertebb ezek közül az, amelyik a személyiségünkkel foglalkozik.
A 27 altípus

102'); $kieg_adatok =leirasok_lekerese ($where=' WHERE sor_id=5 OR sor_id=61');?>

Mi a 3 ösztönvariáns vagy túlélési ösztön?

Az Enneagramnak - az intelligencia 3 központja mellett - van egy másik hármassága is, ez pedig az ösztönvariánsokat vagyis a 3 túlélési ösztönt veszi számításba. A három túlélési ösztön ezek szerint:

 1. Az önmegőrzés, önfenntartás ösztöne
 2. Az intimitás, az intenzív, személyes kapcsolódás ösztöne (szexuális- vagy intimitás-ösztönnek is nevezik)
 3. Közösséghez kapcsolódás ösztöne

A túlélési ösztönök - így az általuk kialakuló altípusok is - szorosan kapcsolódnak a korai gyermekkor három kulcsfontosságú fejlődési szakaszához.

 1. Önmegőrzés – korai, csecsemőkori kötődés, alapszintű megkapaszkodás a fizikai létbe – létjogosultságunk.
 2. Szexuális – az "én és más" növekvő tudatossága az első „diádban” anyánkkal vagy elsődleges gondozónkkal – jogunk a szeretethez.
 3. Közösségi – belépés a családok, barátok, iskolatársak nagyobb közösségébe – a hozzátartozáshoz való jogunk.

Mi az Enneagram-altípus?

A három túlélési ösztön figyelembevételével a 9 fő ennea-típus egyenként három altípusra bontható. Ez azt jelenti, hogy így összesen 27 ennea-altípust tartunk számon. Az altípusok lehetőséget adnak, hogy az egyén jobban megértse a saját típusát, tudatosíthassa az ösztönös hajtóerőit, és több lehetősege nyíljon a növekedésre!

A 27 altípusai a fő ennea-típusok és a túlélési ösztönök (ösztönvariánsok) kombinációja:

Fő ennea-típus + túlélési ösztön = altípus

Az altípusok az emberi tudat központi archetípusaiként (mintázataiként) írhatók le. Mindegyikük különleges szerepet tölt be társadalmunkban és kultúránk történetében. Mindegyiknek megvannak a maga fő erősségei és hátrányai. Azok számára, akik érdeklődnek a személyes vagy spirituális fejlődés iránt, és akik az „individuálás” útján haladnak, létfontosságú lesz megbékélniük ezekkel az erőteljes archetípusokkal és az életünkben játszott szerepükkel.

Túlélési ösztöneink és az altípusok tanulmányozása segíthet azonosítani az egész életen át tartó mintákat, és kilábalni az életünk korai időszakában átélt bizonytalanságokból és veszteségekből.

I.
Önmegőrzés

nemzetközi jelölése: SP= Self Preservation

Mindannyiunkban megvan az önfenntartási ösztön, hogy megőrizzük testünk épségét és hatékony működését. Ez az ösztön tehát a testi biztonságra, a jólétre, a kényelemre és az anyagi biztonságra helyezi a hangsúlyt. Ez olykor szorongást vegyít a a közérzetbe, és arra késztet bennünket, hogy erőforrásokat és tartalékokat halmozzunk fel, vagy a testünk gondozása kerüljön a figyelem fókuszába.

II.
Meghitt/szexuális

nemzetközi jelölése: SX= SeXual

Mindannyiunknak megvan az a törekvése meghitt kapcsolat kialakítására. Ez egyaránt magában foglalja a párkapcsolat intimitását, annak szexuális vonatkazásával együtt, de éppen úgy a meghitt baráti kapcsolatokat is, ahol lényünk mélyebb dimenzióit oszthatjuk meg másokkal. Ez az ösztön az élményekre és a személyes kapcsolatok intenzitására összpontosít, és arra késztet bennünket, hogy aktívan keressük azokat a lehetőségeket, amelyek erős energiákat mozgat meg.

III.
Társadalmi

nemzetközi jelölése: SO= SOcial

Mindannyiunkban megvan a közösségi ösztön, hogy kijöjjünk másokkal, és biztonságos társadalmi kötelékeket alakítsunk ki. A figyelem centruma a közösségekkel és csoportokkal való interakciókra és kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. Jellemző a fejlett közösség-tudatosság. Az energiák közös célok megvalósulására irányulnak.

Miért hasznos az ösztönvariánsunk ismerete?

Az ösztönvariánsaink ismerete izgalmas önismereti lehetőséget kínál. Az ENNEA.HU teszteredményei alapján elnagyoltnak és felszínesnek tűnik az a megközelítés, hogy valakit besorolnak egy domináns ösztönvariáns alá. Valójában az ösztönvariánsaink aránya segíti igazán az önismerete, tehát:

 • hogy mennyire egyenletes az eloszlásuk,
 • hogy vannak e domináns ösztönök,
 • és vannak-e elhanyagolt öszötnök.

(Az ENNEA tesztünk VIP változata az ösztönvariánsaidról is ad értékelést)

Lehet-e több altípusom/túlélési ösztönöm?

Természetesen, hiszen mindhárom túlélési ösztönt jól ismered, és van is egyfajta szabadságod a arányok tekintetében. A pillanatnyi helyzetképed szempontjából az az érdekes, hogy a jelen életszakaszodban melyik öszön milyen mértékben domináns, illetve hogy melyik ösztön teljesen elhanyagolt. Egyes enneagram szakértők azt hangsúlyozzák, hogy mindenki csupán egy domináns ösztön-altípushoz tartozik, és onnan nem is tud elmozdulni, de a tesztvizsgálatok azt igazolják, hogy a kiegyensúlyozott ösztöneloszlástól a szélsőségen eltérőkig minden egyformán előfordul. Tudatosítva a pillanatnyi helyzetét, mindenkinek van módja a korrekcióra. Például egy magányos, felkészülő életszakaszt lezárva párkapcsolatba kezdünk. Vagy egyszer csak úgy döntünk, hogy közösségibbek leszünk: mostantól eljárunk az osztálytalálkozóinkra és a céges bulit immár lehetőségnek, és nem kényszernek tekintjük.

Melyik a legjobb ösztön?

Azt lehet mondani, hogy a kiegyensúlyozott öszön-eloszlású emberek könnyebben alkalmazkodnak egy megváltozott helyzethez. Azoknál viszont, akiknél nagyok az eltérések, könnyen csöppenhetnek olyan élethelyzetbe, ahol drámaian új módon kell(ene) viselkedniük.

 1. Domináns ösztön = jól megszokott. Az egyén ezt tartja a legfontosabbnak a biztonsásága (a kényelme és az érdeklődése) szempontjából. Egy ösztön dominanciáját az is előidézheti, hogy fejlődésünk kezdeti szakaszában ezen a téren hiányt szenvedtünk, és éppen a hiány emléke miatt kötődünk hozzá.
 2. Átlagos ösztön = ismert. Az egyén otthonosan mozog ezen a területen, minimális diszkonfort érzettel tud alkalmazkodni ezen a területen.
 3. Elhanyagolt ösztön = vakfolt. Az egyénnek előítéletei vagy negatív tapasztalatai vannak ezen a területen. Ha erre a területre sodorja az élet, szükségszerű a próbatétel: ki kell mozdulnia a komfortzónájából.

Az életben maradáshoz mindhárom ösztönre szükségünk van. Egy másik szempontból nézve viszont,

 1. az önfenntartás-ösztön az ego legkezdetlegesebb ösztöne, amely önmagát teszi az első helyre
 2. az intimitás-ösztön a szeretet és az ego birtoklási hajlamának határmezsgyéjén mozog. Az kiterjeszti a törődését, figelmét egy kiválasztott Másikra.
 3. A közösségi-ösztön egyfajta késztetés, az ego világának kiterjesztésére, irányvételtől függően kibővítésére vagy feloldására.
Önmegőrző

"?>

" . $leirasok[6][$x] . "."?>

Meghitt/szexuális

"?>

" . $leirasok[7][$x] . "."?>

Közösségi

"?>

" . $leirasok[8][$x] . "."?>