Információk ENNEA.HU porátál alkotóiról, működéséről. | ENNEA.HU

• RÓLUNK •

Lehetsz más, mint aki voltál, de nem menekülhetsz önmagad elől.

Star Wars: A klónok háborúja c. film

Az oldal alapítójáról

Sitkéry Zoltán vagyok, az ENNEA.HU oldal megálmodója, létrehozója és fejlesztője. Akik mélyebben foglalkoznak önismerettel vagy a keleti bölcselettel, a nevemmel a Filosz könyvkiadó vezetőjeként esetleg már találkoztak. Az önismereti könyvek kiadása iránti elköteleződésemet, ahogy később az Enneagram megismertetéséért tett erőfeszítéseimet is alapvetően a hála érzete inspirálja.

Amikor az ember valami kizökkenti a hétköznapok látszatbiztonságából, amikor a futószallag egy pillanatra megáll, a keletkező köztes térben megjelennek az élet igazi kérdései. Ez történt velem is a huszas éveimben. Váratlan kérdések törtek rám: "Ki is vagyok én?" "Kinek az életét élem?", "Hová tartok?", "Mi az igazi vágyam?" "Na, és mit teszek érte?" "És mit teszek helyette?" "Miért húzódom attól, amit helyesnek érzek?"

Olyan kérdések voltak ezek, melyekre 25-30 évvel ezelőtt a buddhizmustól kaptam meg az első izgalmas válaszokat. Azóta megértettem: az önismeret nem valamiféle egyrétegű feladat, hogy páldául holnaptól beiratkozom egy meditációs csoportba, vagy eljárok egy fél éves előadássorozatra, ahol maga az előadó már tudja a tutit, és ezzel mintegy magam is megváltom a jegyem a bölcsek tanácsába.

Jó dolgában kevés ember foglalkozik önismerettel. Ha nagyon kíváncsi, esetleg eljut az asztrológiáig, ami érdekes, titokzatos és jobbára veszélytelen: csupán cizellálja és megerősíti az önképünket. Én arra jutottam - jó 25 évvel ezelőtt -, hogy az életemben utat nyitok a változásnak. "Nem oly becses az irhám", hogy ne férne rá egy alapos vedlés. Eleinte okozott némi fejfájást a feladás, a "nem tudom, nem tudom" útja, de idővel valami érdekes dolog történt. Az adottnak vélt világom kezdett mélyen átalakulni. Egy sokdimenziós, interaktív világ kezdte felváltani. Ezen változások érlelték meg bennem a hála érzetét és a megosztás igényét.

Képzettségemet tekintve az első diplomám mérnöki, amit később egy pedagógiai diplomával egészítettem ki. Valódi érdeklődésem azonban egy kutatóé, aki már gyerekkorától érteni szeretné, hogy hová is csöppent, és mi mozgatja a dolgok alakulását. Később, Dr. Pressing Lajos tanítványként és annak hatására megismerkedtem kelet spirituális lélektanának és praxisának számos irányzatával. Felismerések során esve át idővel arra jutottam, hogy az "én" és a "világ" szembeállítása egy olyan fikció vagy rögeszem, amely valójában több kárt okoz, mint hasznot. Háború nélkül is lehete élni, mégsem tesszük. Ugyanígy van ez az "én"-hez való ragaszkodásunkkal is.

Sok éves buddhista meditációs praxis során szinte véletlenül bukkantam az Enneagram elméletére. Bizalmatlanul forgattam egy erről szóló könyvet, amíg bele nem futottam egy bekezdésbe, ami villámcsapásként ért. Rólam szólt, és nem túl hízelgően! "De hogy lehet, hogy én erről nem tudtam? Hiszen én már üresség-meditációt gyakorlok!!!" - fakadt fel bennem a kérdés. Akkor kellett rájönnöm, hogy az Enneagram a szellemi út szempontjából egy csodálatos drágakő. Ahogy sáros cipővel nem lépünk az oltár elé, ugyanúgy az ego nyers minőségeit sem hurcolhatjuk magunkkal a szellemi emelkedés reményében. Egyszerűen nem megy. Vagy ha erőltetjük, esetlen sikerül, hogy farizeusokká, mártírokká, hordószónokokká, hittérítőkké, diktátorokká válhatunk. A bölcsesség kapuja azonban zárva marad.

Az Enneagram nagy alapítói, Gurdjeff, Ichazo, Naranjo valamennyien magasan képzett tanítók voltak, akik az Enneagramot a tudati fejlődés, önmeghaladás eszközének alakították ki. A tudatlanság azonban képes mindent a viszájára fordítani, és így az Ennegramot is sokan önmeghatározásra, az egójuk bebetonozására használják. Sajnálattal látom ezt a kapott hozzászólásokból is.

Fontos tehát, hogy ne legyünk felszínesek, és ne próbáljunk kesztyűt húzni a lábunkra, csak mert ott is ujjakat látunk. Az Enneagramot pedig a saját ego-fixációk feltérképezésére és meghaladására használjuk, ne pedig önigazolásként. Vagy ami még rosszabb, mások megbélyegzésére.

Ha Enneagramról van szó, ezt adnám legbecsesebb útravalóként!

Az ENNEA tesztről

A kiindulópont

Az ENNEA teszt az oldal fejlesztője által kidolgozott személyiség feltérképező rendszer, amely alapjaiban az Open-Source Psychometrics Project álal fejlesztett Enneagram of Personality Scales mérési módszerére és adataira támaszkodik, annak továbbfejlesztett változata.

Egy jól működő, kiegyensúlyozott és validált Enneagram-teszt létrehozása igen nagy feladat. Ebbe nyújtott óriási segítséget, hogy 2005-ben az Open-Source Psychometrics Project közzétett az interneten egy olyan Enneagram tesztet, melynek megbízhatóságát több száz Enneagramban jártas, a saját típusát már jól ismerő közreműködővel tesztelték. A kérdéseket addig finomították, és a kapott válaszokat úgy súlyozták, hogy a kapott eredmény összhangban legyen a közreműködők már előre ismert típusával. A súlyolási táblázatot ugyancsak közzé tették, amiért ez úton is hálás köszönetet mondunk.

A most látható ENNEA.HU oldal csaknem 10 éves tanulás, kutatás és fejlesztés eredménye. A teszt magja a fenti adatokból kiindulva több éves fejlesztési folyamaton esett át, ahol számos változtatást eszközöltünk, miközben folyamatosan dolgoztuk fel a befutó eredményeket. Így derült ki például számos esetben, hogy bizonyos típusokat a teszt túlhangsúlyoz, vagy éppen nem tud kellően érvényre juttani.

A tesztmódszer különlegessége

Az ENNEA tesztet az teszi különösen hatékonnyá, hogy nincsenek benne csak egy típusra vonatkozó kérdések, hanem miden kérdésre adott válasz minden típus pontszámát növeli vagy csökkenti egy precízen kidolgozott és hosszan tesztelt súlyozási elv alapján. Ennek a súlyozási táblázatnak a fejlesztése két évet vett igénybe, midőn folyamatosan finomítottuk a befutó eredmények alapján. A teszt jelenleg kiegyensúlyozottan működik, de továbbra is folyamatosan monitorozzuk az egyes kérdések hatékonyságát a típusok elkülönítésében.

Az ösztönvarián bővítmény

2022-ben további kérdésekkel bővítettük a tesztet, ami lehetővé teszi az ösztönvariánsok fő arányinak meghatározását. Tapasztalatunk szerint az ösztönvariánsok aránya nagyon érdekes önismereti információkkal egészíti ki az Enneagram teszt eredményeit, ami párkapcsolati vonatkozásban válik különösen hasznossá. Az ösztönvariáns eredmények a Teljes elemzésben érhetők el.

2023-as évet az Teljes elemzés személyre szabott, jól strukturált és gazdag kifejtésének szenteltük, és kibővítettük az egyes típusok számára hasznos gyakorlati tanácsokkal. Mivel ez a fejlesztés hatalmas mennyiségű információ lekódolását vette igénybe, a fejlesztői csapat úgy határozott, hogy a Teljes elemzést a továbbiakban fizetőssé tesszük. Ugyancsak ebben az évben csatalkoztak a munkálatokhoz további munkatársak, tészben grafikai, részben informatikai támogatást biztosítva.

Az oldal létrehozásában segítő munkatársak

  • Bochnert Albert - grafika és UX(user experience)
  • Büdi Szabolcs - informatika, modulok illesztése
  • Köszönjük, ha részvételeddel, hozzájárulásoddal és észrevételeiddel támogatod a munkánkat.

    Kíváncsi vagy saját típusodra?
    Csináld végig az Enneagram tesztet és tudd meg melyik típusba tartozol!