Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

1-es - A tökéletességre törekvő
A reformer, az aktivista, a szervező, a moralista, a kritikus

Fő jellemzői

Fő vágya

Az Egyesek vonzódnak a jósághoz, és értékelik azt. Arra vágynak, hogy jó emberek legyenek, és arra törekszenek, hogy a világot élhetőbb, jobb hellyé tegyék. Meg akarják valósítani minden lehetőségüket, és másoknak is segíteni akarnak ebben.

Fő félelme

Attól fél hogy téved, hogy hibázik, hogy ő maga rossz, gonosz, alkalmatlan, vagy javíthatatlan vagy korrumpálható.

Fő gyengesége

Ahogy magától, úgy mástól is tökéletességet követel meg. Közérzetét jellemzi, hogy utálja magát a saját tökéletlenségéért, mások felé pedig csalódás érez.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Kilences és a Kettes

Fejlődési irány: a Hetes

Stressz irány: a Négyes

Az Egyesek tipikus gondolatai

Pontosabban kellett volna vezetnem a megbeszélést.

* * *

Segítségre lenne szükségem, de senki nem tudja olyan jól megcsinálni, mint én. Rendesen vagyok felöltözve?

* * *

Számomra ez egyáltalán nem humoros!

* * *

Még egyszer ellenőriznem kellett volna, hogy minden lapot alártam-e!

* * *

Tudtam, hogy nem bízhatom rá!

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Az Egyeseket gyakran írják le “rendmániásnak” vagy rugalmatlannak. Valójában az, hogy az Egyesek mi mellett tartanak ki mereven és hogy mit tartanak jónak vagy rossznak, mindegyiküknél a belső sztenderdjük függvénye, és ez igen sokféle lehet. Így például, ha egy Egyesnek az a sztenderdje, hogy a rugalmasság a helyes és időszerű, míg a pedantéria és a rend csak a időpocsékolás, akkor ez az Egyes személy nem lesz különösebben pedáns és el fogja ítélni mások rugalmatlanságát.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mi mindannyian egyek vagyunk, és úgy tökéletesek, ahogy vagyunk.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

Az emberek nincsenek elfogadva annak, akik. Elvárás tőlük a “jó” magatartás, mint magától értetődő. A “rossz” magatartás , ahogy a “rossz” megnyilvánulások is negatívként és büntetésre érdemesként kerül megítélésre.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam szeretethez és kellő önbecsüléshez jutni azáltal, hogy jó vagyok: A dolgokat felelősséggel, korrekt módon és tudatos odafigyeléssel végzem el, megcélozva a saját belső magas mércéimet, követve a szabályokat. Magamba folytottam a haragot, ami belső feszültséggel és egyfajta keserűséggel jár.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

Az Egyeseket a valósággal összhangban tartó bölcsességlátomás az a felismerés hogy azzá válni, amivé lehet, a beteljesülés, a teljesség és a tökéletesség egy folyamatosan kibontakozó folyamat, nem pedig valamiféle elérhető végtermék. Paradox módon maga a folyamatban levés, az élettel való bizalomteljes együttáramlás az, ami az Egyesek igazi tökéletessége.

Az Egyesek bölcsességlátomásának érzelmi velejárója a derű állapota, a belső teljesség érzése. A derűs ember békében van önmagával, másokkal elfogadó, és kapcsolatban van a jelen pillanattal. A derű válaszol, ha személyes beavatkozásra van szükség, és belenyugszik, ha helyénvaló az elengedés.

A tettek szintjén a tökéletességet a fenti felismeréssel és derűvel követő Egyesek áldást jelentenek a környezetükre: meglátják a káoszból a rend felé vezető utakat, és bátran, lelkiismeretesen és elkötelezetten beleállnak a jobbító folyamatokba. Az Egyesek folyamatosan összehasonlítják a jelen valóságát annak ideális állapotával. Tudják, mi hiányzik, és minek kell ott lennie. Ez természetes minőségellenőrzési szakértővé teszi őket.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor az Egyesekben a jóra törekvés terén túlzásokba esnek, létrehozzák magukban az “Én jó vagyok!”, “Én tudom, mi a helyes!” “Nyilvánvaló, hogy nekem van igazam” idealizált énképét. Egyúttal megjelenik bennük kétség is, hogy talán mégsem elég jók, és és ezt azzal a rosszul működő (maladaptív) sémával palástolják, hogy irreálisan magas mércéket követnek, igyekeznek tökéletesnek mutatkozni, hogy ezáltal elfogadhatók legyenek a saját szemükben és mások szemében is. Kialakul bennük az a szokás, hogy bizonyos dolgokat kiragadnak, és azokat elmaradottnak, hibásnak bélyegeznek, mivel azokat a saját elképzelt ideáikhoz és maximáikhoz hasonlítják.

Ha az Egyesek beleesnek az idealizálás hajlamába, hamarosan megtapasztalják a harag szenvedélyét. Fojtott dühöt éreznek amiatt, hogy soha senki, nem felel meg az elvárásaiknak, élén saját magukkal! Dühükhöz, hogy semmi sem olyan jól, mint amilyennek lennie kellene, hozzátársul a neheztelés, mivel úgy érzik, méltatlanul alulértékelik, vagy észre sem veszik erőfeszítéseiket. Arra a következtetésre jutnak, hogy “az élet nem igazságos!”

Miután az Egyesek a világot állandóan tökéletlennek érzékelik, és folyamatosan bosszankodnak a dolgok silány állapota miatt, eltökéik, hogy példát mutatnak, és jobbá teszik a dolgokat. Összeszorított fogakkal küzdenek, próbálnak rendet vágni a káoszban. Merevségükkel azonban megzavarják az élet és az események természetes kibontakozását, mivel azonnali változást akarnak. Az Egyesek számára a legnagyobb kihívás egyszerűen hagyni a dolgokat, hogy azok a maguk ritmusában kiforrjanak vagy beérjenek.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Egy embert mutass nekem, akire tényleg rá lehet bízni valamit!

* * *

Én tudom, mit hogyan kell megcsinálni!

* * *

Tudom, mások ridegnek tartanak, pedig én csak teszem a dolgomat.

* * *

Az igen az IGEN, a nem az NEM. A magyarázkodás pedig csak kifogás.

* * *

Ha más is annyit javítaná és fejlesztené magát, mint én, nem itt tartanánk!

* * *

Bosszant, hogy egy kis odafigyeléssel mennyivel jobban mehetnének a dolgok.

* * *

Sajnálom lényegtelen dolgokra pocsékolni az időmet.

* * *

Haragszom (magamra), ha nem vagyok elég hatékony.

* * *

Szabályok nélkül nem lehet élni.

* * *

Nem tudok lazítani. Ha én nem figyelek, akkor ki fog?

* * *

Legtöbbször biztosan tudom, hogy nekem van igazam.

* * *

A maximumot kell kihoznom magamból, nem ez a normális?

* * *

Az embernek tökéletesnek kell lennie!

* * *

A nagy lazaság fejetlenségbe torkollik.

* * *

Valljuk be, az emberek felelőtlenek és lusták.

* * *

A HIBÁZÁS fő ellenségem.

* * *

Mit lehet szeretni egy trehány, komolytalan alakban?

* * *

A(z) egyes rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Tökéletesség

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

derű, nyugalom, higgadtság, tisztaság

Az elme beállítottsága

Neheztelés,
megbántottság,
felháborodás

Amit követek / ami mozgat

Hogy jó legyek, hogy helyesen cselekedjek.

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

neheztelés, sértettség, bosszankodás

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

harag

Alaphiedelmem

Nem vagyok elég jó, így létre kell hoznom valamit, és betartani a szabályokat, hogy jó lehessek.

Amit kerülök / amitől tartok

Hogy rossz, hogy hibás legyek.

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

“A még fel nem ébredt elme hajlamos rá, hogy hadakozzon a dolgok fennálló rendje ellen”
Jack Kornfield

"Talán vannak hibáim, de tévedni nem szoktam."
Jimmy Hoffa

Így kell jól csinálni, megmutatom, hogyan!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak