Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

3-as - Az eredményes
Az eredményes, a példakép, a felmutató, a motivátor, a "legjobb”, a státusz kereső

Fő jellemzői

Fő vágya

A Hármasok vonzódnak a hatékonysághoz a szorgalomhoz, a hozzáértéshez, és becsben tartják ezeket. Termékeny emberek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot hatékonyabb, élhetőbb hellyé tegyék. Számukra a sikerre vitt projektek, a értelmes célok megvalósítása, a hatékony munka jelenti az élet lényegét. A kozmosz egy rendezett, harmonikus rendszer, amelyben a Hármas azon dolgozik, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Fő félelme

Fél, hogy inkompetensnek, rossz hatékonyságúnak vagy értéktelennek tartják; fél hogy elveszti a sikerességet és a sikeresség látszatát.

Fő gyengesége

Nehezen tolerálja mások tesze-toszaságát, keresi a célhoz vezető leghatékonyabb és leggyorsabb módszereket. A mértéktelen törekvés azonban gyakran viszás eredményhez vezet.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Kettes és a Négyes

Fejlődési irány: a Hatos

Stressz irány: a Kilences

A Hármasok tipikus gondolatai

Remélem, hogy jó benyomást keltek.

* * *

Talán nem kellett volna bevállalnom ennyi plusz munkát.

* * *

Miért nem dolgozik MINDENKI olyan keményen, mint én?!

* * *

Szép munka, de én jobban meg tudnám csinálni!

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

A Hármasok alapbeállítottsága - ahogy az alapproblémája is -, leginkább a gyermekkori alaphelyzetből érthető meg. Ők azok, akik szembesülve a szülői elvárásokkal, megtanulnak céltudatosan viselkedni, és olyan teljesítményt nyújtani, amely dicséretet és elismerő figyelmet hoz a számukra. Kialakítják magukban azt a képességet, hogy gyorsan felismerjék a környezetük elvárásait, és hogy ezeken a területeken gyorsan kiemelkedőt tudjanak felmutatni. A sikeres prezentációjuk részeként azt is megtanulják, hogyan tudnak kedvező hatást gyakorolni a környezetükre.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Minden dolgok természetesen és az egyetemes törvények szerint működnek és valósulnak meg.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

A dolgok megvalósulása kinek-kinek az egyéni erőfeszítésén múlik. Az embereket a cselekedeteik alapján jutalmazzák, és nem az alapján, hogy kik.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam az által jutni szeretethez és elfogadáshoz, hogy sikereket érek el, jó benyomást keltek másokban, és keményen dolgozok, hogy a legjobb legyek. Kifejlesztettem magamban egy önvezérlő, “gyerünk, előre!” energiát, ami elleplezi a saját, igaz érzéseimet.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A Hármasoknál a bizalom az a princípium, amely elevenen tartja őket az élet forgatagában. Bíznak abban, hogy a kozmosz hatékonyan működik a saját törvényszerűségei szerint, és a saját közreműködésük nélkül sem fog összeomlani. Így azután a tevékenység leghatékonyabb módja a természetes emberi és társadalmi normákkal és folyamatokkal való összehangolt cselekvés.

A Hármasok bizalommal telt világszemlélete kifelé hitelességben nyilvánul meg. Belső énjüket maradéktalanul elfogadták, és olyannak fejezik ki, amilyen, anélkül hogy azt külső díszletekkel, pózolással és túlzásokkal takarnák el vagy reklámoznák. Az adaptív Hármasok hűek maradnak önmagához és az elkötelezettségeihez, és nem kisértik olyan eszközök, melyek sikeresebbnek láttatják mások szemében.

A Hármasok eredendően jó szervezők, könnyen felmérik a helyzeteket, értelmes célokat tűznek ki, és hatékonyan dolgoznak a megvalósításán. Tudják, hogyan kell elintézni a dolgokat. Optimisták, lelkesek és magabiztosak. A Hármasok motiváltak és motiválók. Jó értékesítők lévén intuitív módon tudják, hogyan mutassák be magukat és termékeiket, megtartva hitelességüket. Az ötleteket működőképes, értékesíthető rendszerekké tudják lefordítani. Jó csapatemberek és hatékony menedzserek. Gyakorlatiasak és képesek kompromisszumot kötni a projektek megvalósulása érdekében. Ösztönösen érzik, hogy mások mit akarnak vagy várnak tőlük, és a kommunikációjukat intuitíven illesztik a partner igényeihez.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor Hármasok a hatékonyság bűvöletébe esnek, az “én egy sikeres ember vagyok” idealizált énképét alakítják ki. A kudarctól és az elutasítástól való tudatalatti félelmüket túlpörgéssel, betáblázottsággal, érzéketlen hajtással és munkamániával kompenzálják.

Magukat sikeres vállalkozónak tekintve Hármasok úgy gondolják, hogy ők már felette állnak a normál protokolloknak, és nem korlátozzák őket a többség életét szabályozó törvények és konvenciók. Becsapják magukat és másokat, hogy elhitessék magukról, mennyire sikeresek. Energiáikat a látszatok fenntartására fordítják,abban a hitben élve, hogy mások ezt várják el tőlük. A céljaikkal és szerepeikkel való azonosulást túlzásba viszik, és végül magukat is meggyőzik arról, hogy ők valójában ilyenek.

A világot fejetlennek, magukat pedig hatékony szakértőként lát(tat)va munkamániássá válnak, akik a siker, a presztizs és a feljebb jutás mámorában élnek. A saját valódi érzéseii, vágyik nem jutnak szóhoz. Néhány maladaptív szlogen: “Nem az a fontos, hogy jól érezd magad, hanem hogy annak látssz”. “Azt tedd, ami népszerű, ne bajlódj az igazsággal!” “A cél szentesíti az eszközt.” “Ha működik, akkor jó, a többivel ne törődj!”

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Szeretem, ha sikeremet oklevéllel igazolják.

* * *

Szemesnek áll a világ!

* * *

Csak bízd rám, én eladom!

* * *

A jó fellépésen múlik minden.

* * *

Ha keményen dolgozom, mindent el tudok érni.

* * *

Jobb vagyok, mint...

* * *

A cél szentesíti az eszközt.

* * *

Nincs időm romantikázni.

* * *

Mindenki a haszna érdekében teszi, amit tesz.

* * *

A lúzereket egy mérföldről megismerem.

* * *

Szárnyra kapok, ha a figyelem középpontjába kerülök.

* * *

Ha kidobnak az ajtón, bemegyek az ablakon.

* * *

Sokan irigyelnek, pedig a sültgalamb nem magától repült a számba.

* * *

Köldöknézésre nincs időm!

* * *

A céljaimat azonnal feladatokra bontom.

* * *

Ha nem tudod eladni magad, bukott ember vagy...

* * *

Fogadjunk, hogy...

* * *

Tiszta égés volna, ha nekünk ne lenne saját...

* * *

Mit gondolnának rólam, ha...

* * *

A(z) hármas rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Bizakodás

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

hitelesség, igazmondás

Az elme beállítottsága

Önmagam és mások megtévesztése

Amit követek / ami mozgat

Azt, hogy értékesnek lássanak

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

hiúság, önteltség, beképzeltség

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

fortély

Alaphiedelmem

Az élet verseny, és nekem kell a legjobbnak lennem! Az, hogy mennyire vagyok értékes, a teljesítményemtől függ.

Amit kerülök / amitől tartok

Azt, hogy sikertelennek lássanak

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

“Minden ambíció törvényes – kivéve azt, hogy valaki az emberiség nyomorúságát és hiszékenységét kihasználva jusson egyre feljebb.” Joseph Conrad

“Egy rabszolgának csupán egy ura van; a törtető embernek viszont annyi ura van, ahány olyan embert talál, akik hasznosak lehetnek a helyzete javításához.” La Bruyere

Bármi lehetek, ami szeretnék!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak