Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

4-es - Az individualista
a művész, a romantikus, a tragikus áldozat, a különleges ember, a különc

Fő jellemzői

Fő vágya

A Négyesek vonzódnak az eredetiséghez, a hitelességhez, az egyéniséghez és a művészi kifejezésmódhoz, becsben tartva ezeket. Arra vágynak, hogy érzékeny, kifinomult emberek legyenek, akik szebbé akarják tenni a világot. Nagyra értékelik a belső utazást, a lélek titkainak megértését. Az élet lényege, hogy tiszteljük az egyediséget, és mélyen kapcsolódhassunk másokhoz és a világhoz.

Fő félelme

Fél az érzelmi sivárságtól, az unalmasságtól. Tart az átlagosságtól, a jelentéktelenségtől és az egyszerű hétköznapiságtól.

Fő gyengesége

Ennek a személynek az igazi társa mindig valahol az álmok határán lebeg. Abban hiszemben él, hogy ha a nagy Ő egyszer majd megjelenik, akkor minden jóra fordul, és ő maga is hitelessé és tökéletesen eredetivé válik.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Hármas és az Ötös

Fejlődési irány: az Egyes

Stressz irány: a Kettes

A Négyesek tipikus gondolatai

Különben is, mire jó ez az egész élet?

* * *

Valami igazán komolyat, mélyet, egyedit akarok alkotni.

* * *

Keresem, vágyok rá, szenvedek miatta...

* * *

Senki nem ért meg IGAZÁN!

* * *

Minek mondtam már megint hülyeséget?

* * *

Mikor kezdődik már el végre az igazi élet?

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Sok ember hiszi azt, hogy a Négyeseket az érzéseik uralják, és nem lehet rájuk számítani. A Négyesek azonban gyakran maradnak szilárdak az erős érzéseik/érzelmeik ellenére, és elhivatottan hajtanak végre nagy dolgokat mindaddig, amíg az aktivitás mozgásban tartja őket. Kész tehetségük van ahhoz, hogy a szokványost rendkívülivé tegyék.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Lénye legbelsejében mindenkinek mély és teljes kapcsolata van mindenki mással és minden dolgokkal.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

Az ember átéli saját eredeti kapcsolatainak fájdalmas elvesztését, amihez hozzá társul az elhagyatottság érzése, és az, hogy az ember elhibázott valami fontosat.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam, hogy folyamatosan keressem az ideális szeretetet vagy hogy megtalálja azokat a tökéletes körülményeket, melyek között újra szeretve, egésznek és teljesnek érezhetem magam. Kifejlesztettem az elhibázottnak vagy elvesztettnek vélt dolgok iránti vágyódás és irigység érzését.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A Négyeseknek a valódi természetükkel összhangban lévő belső látomása az a tárgyilagos felismerés, hogy ők maguk eleve eredetiek. Eredendően birtokában vannak annak, amit mindig is kerestek. A kincs ott van a lényük természetében, amitől sosem voltak elválasztva. Immár kapcsolódni tudnak hozzá, és egyúttal látni tudják más emberek belső gazdagságát is. Tisztában vannak azzal, hogy nincs semmi baj ezzel a világgal, ide tartoznak, ahol minden átjárható és hiánytalanul teljes.

A Négyesek tárgyilagos felismerését kísérő állapot a kiegyensúlyozottság, a belső egyensúly és a külső harmónia megélése. A kiegyensúlyozott állapotban lévő személy teljesnek és kiteljesedettnek érzi magát a jelen pillanatban. Minden pillanat hiánytalan, és a teljesség egy-egy mozzanata. Az eseményekre túlzás és dramatizálás nélkül, realisztikusan és a helyzetnek megfelelő módon reagálnak.

Azok az attitűdök és cselekedetek, amelyek az egyén hiteles belső látomásából és a vele járó kiegyensúlyozottság állapotából fakadnak, rendkívüli érzékenységet, megbecsülést és tiszteletet ébresztenek minden iránt, ami van. A Négyesek fejlett esztétikai érzékkel rendelkeznek. Emellett finoman érzékelik a legkülönfélébb hangulatokat. Különösen érzékenyek a fájdalomra és a szenvedésre, ami empatikussá teszi őket. A Négyesek aktív képzelőerővel és fantáziával rendelkeznek. Szívesen ritualizálják az emberi eseményeket, rendkívülivé téve akár a hétköznapi dolgokat is. Láthatják az univerzumot egy homokszemben, és egy homokszemet gyöngyszemmé tudnak változtatni.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor a Négyesek az érzékenység-adottságuk bűvöletébe esnek, túlzottan is azonosulnak ezel a minőséggel, és létrehoznak egy idealizált önképet, amelyben különlegesnek kezdik tartani magukat. Hogy leplezzék a vélt hiányosságaikat, és hogy elkerüljék az elszigetelődést, elhagyottságot, erőltetetten próbálnak különlegesek lenni. Az a nézet alakul ki bennük, hogy csak ez az egyediség és ez a különleges kifejezésforma az, ami eléggé tartós benyomást tesz az emberekre ahhoz, hogy ne felejtsék el őt. Maladaptív szemléletükké válik, hogy arra figyelnek, ami hiányzik, és nem arra, ami van.

A különlegesség hajszolása közben, midőn folyamatosan összehasonlítják magukat másokkal - olykor sikertelenségeket könyvelve el - a Négyesekben felébred az irigység szenvedélye. Úgy tűnik számukra, mintha másoknak meglenne az, ami neki hiányzik: a spontaneitás, a kapcsolatok, a boldogság stb. A Négyesek melankolikusnak, mellékvágányra futottnak, félreértettnek érzik magukat. Paradox módon, a maladaptív sémákhoz ragaszkodva végül a szenvedésük teszi őket különlegessé.

A mások tulajdonságait irigylő, és a magáramaradottságtól tartó Négyesek arra törekszenek, hogy fokozzák a különlegességükkel megkapják a méltónak vélt figyelmet. Drámaivá, impulzívvá, félreértetté, tragikus-romantikussá válnak, szakadékosan élve meg a történéseket. A maladaptív sémáik kudarca miatt arra a következtetésre jutnak, hogy a fantáziák kielégítőbbek, mint a való élet. Amilyen szenvedélyesen vetik bele magukat a kapcsolatokba, ugyanolyan intenzíven taszítják is. Félnek az elhagyástól, elzárkóznak, és elidegenedettnek érzik magukat.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Engem senki sem ért meg.

* * *

Kell lennie valahol valakinek, aki igazán megért!

* * *

Belül, mélyen nagyon magányos vagyok.

* * *

Mentsen meg valaki!

* * *

Miért ilyen durvák az embere?

* * *

Mindenki olyan érzéketlen velem.

* * *

Cserben hagynak azok, akik a legfontosabbak nekem.

* * *

Régen valahogy minden sokkal jobb volt.

* * *

Vonzódom a szimbólumokhoz, és azok üzenetéhez.

* * *

A többség képtelen olyan mélyen érezni, mint én.

* * *

Nem tehetek róla, én annyira más vagyok.

* * *

A legtöbben még a halál gondolatától is félnek.

* * *

Engem mélyebben érintenek a kapcsolatok, mint másokat.

* * *

Olyan vagyok, aki könnyein keresztül mosolyog.

* * *

Érzelmileg hol a csúcson vagyok, hol a padlón.

* * *

Azt mondják, túl drámaian kezelem a dolgokat.

* * *

A művészi kifejezés fontos nekem.

* * *

A(z) négyes rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Eredetiség

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

egykedvűség, nyugalom

Az elme beállítottsága

Fantáziálás

Amit követek / ami mozgat

Ki is vagyok én?

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

melankólia, levertség, elvágyódás

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

irígység

Alaphiedelmem

Valami fontos hiányzik

Amit kerülök / amitől tartok

Középszerűség, átlagosság

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

“A boldogság jót tesz a testnek, de az elmeerejét csak a bánat fejleszti igazán.” Marcel Proust

“Jobb nagyot kortyolni a mélységes bánatból, mint felszínes örömöket kóstolgatni.” William Hazlitt

Mentsetek meg! Meg kell találnom önmagam!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak