Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

5-ös - A megfigyelő
A vizsgálódó, a gondolkodó, az újító, a specialista, a radikális, a szakértő

Fő jellemzői

Fő vágya

Az Ötösöket vonzza a bölcsesség, a tudás és a tanulás, becsben tartják ezeket. Meg akarják érteni a világot, és ésszerűbb hellyé tenni azt, ahol élni szeretnének. Számukra az élet lényege, hogy betekintést nyerjenek, megismerjék a dolgok természetét, és mélyen belelássanak az összefüggésekbe.

Fő félelme

Fél, hogy rátörnek a világára, fél a megsemmisüléstől, a nemléttől vagy hogy mások lehengerlik, képtelennek vagy tudatlannak gondolják. Tart attól, hogy elveszti az energiáit.

Fő gyengesége

Számára az élet egy biztonságos, rejtett helyről nézve egészen lenyűgöző, ám túlságosan ijesztő ahhoz, hogy részt is vegyen benne.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Négyes és a Hatos

Fejlődési irány: a Nyolcas

Stressz irány: a Hetes

Az Ötösök tipikus gondolatai

Hogyan léphetnék le innen?

* * *

Hogyan úszhatnám meg a szülinapi bulimat?

* * *

Jól beolvasok neki, csak tudnám, hogy kezdjem el...

* * *

Nem szeretem, ha szekálnak.

* * *

Remélem, ma lesz időm egy kicsit utána olvasni...

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Néhányan azt tartják, hogy az Ötösök nem szívesen adnak, fukarak, és nagyon is zárkózottak. A helyzet azonban az, hogy az Ötösök nem annyira fukarak, mint inkább vonakodnak megosztani önmagukat olyan helyzetekben, ahol túl sok érzelmi követelést tapasztalnak, vagy úgy érzik, valamit rájuk erőltetnek. Az Ötösök valóban tudnak nagyon is adakozók és odaadók lenni. ők csupán azt szeretnék tudni, hogy mennyi időt és energiát követelnek tőle – magyarán szólva tudni szeretik a paramétereket.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mi mindannyian egyek vagyunk, és úgy tökéletesek, ahogy vagyunk.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

Az emberek nincsenek elfogadva annak, akik. Elvárás tőlük a “jó” magatartás, mint magától értetődő. A “rossz” magatartás , ahogy a “rossz” megnyilvánulások is negatívként és büntetésre érdemesként kerül megítélésre.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam szeretethez és kellő önbecsüléshez jutni azáltal, hogy jó vagyok: A dolgokat felelősséggel, korrekt módon és tudatos odafigyeléssel végzem el, megcélozva a saját belső magas mércéimet, követve a szabályokat. Magamba folytottam a haragot, ami belső feszültséggel és egyfajta keserűséggel jár.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A Ötösöknek a valódi természetükkel összhangban lévő belső látomása az, hogy a valódi megértés és bölcsesség a tapasztalatból, a részvételből, az emberekkel és a világgal való kapcsolatból fakad. A nyíltság és önmagunk megosztása a világ felé ugyanolyan fontos, mint a tudás, a megismerés, és az összefüggések feltárása.

Az Ötösök objektív paradigmáját kísérő állapot a nem ragaszkodás, amely a szeretet természetes és szabad áramlása, szemben a zárkózottsággal, visszafogottsággal és energia-spórolással. Az élet energiája akadálytalanul átáramlik rajtunk. Az ragaszkodástól mentes ember éppen annyit vesz el, amennyire szüksége van, a többit pedig elengedi. Az egyén és a világ akadálymentesen merítkezik egyazon forrásból.

A bölcsesség, mint az életbe való természetes bevonódás, valamint a nem ragaszkodás együttesen vezetnek el az elfogulatlan és tárgyilagos megismerés képességéhez, amely a részletekből képes egy egészleges képet szintetizálni, miközben világosan látja a legmélyebb mozgatórugókat. Az Ötösök belső megfigyelője tisztességes tanúként teszi lehetővé számukra, hogy szenvtelenül és tárgyilagosan mérlegeljék a helyzeteket és eseményeket. Képesen egységes rendszerré összefűzni a különböző információkat, és összetett helyzeteket tömör meglátásokká és lényegre törő kijelentésekké desztillálni. Az adaptív Ötösök könnyen és rugalmasan tudnak ötletelni, tisztán és tömören kommunikálnak, és egyedül is boldogan elvannak.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor az Ötösök eltúlozzák az intellektuális tulajdonságaikat, kialakítják magukban a bölcs, a tájékozott, fogékony és a mindent átlátó ember idealizált énképét. Mivel azonban tartanak attól, hogy a tudásuk esetleg kevés ahhoz, hogy magabiztosan és határozottan cselekedjenek, a megszégyenülést kerülendő ahhoz a maladatptív sémához folyamodnak, hogy eltávolodnak a részvételtől, és felemelkednek a fejükbe. Azt hiszik, ha nem tudod, mire gondolnak, nem kritizálhatod őket. Ha elrejtik az álláspontjukat, nem érheti őket találat. Az Ötösök nagyon érzékenyek a megszégyenülésre, különösen a tudás területén.

A világtól eltávolodó, és a kizárólag saját erőforrásaira támaszkodó Ötösökön eluralkodik a kapzsiság szenvedélye. Hogy bebiztosítsák magukat, gyűjtögetik a hasznosnak vélt információkat, gyarapítják a tudásukat, és fukarokodnak az ötleteikkel, érzéseikkel, és a másokra szánt idővel, energiával. A gyűjtögető Ötösök ragaszkodnak ahhoz, amijük van, és visszatartják másoktól, nehogy elvegyék.

A kapzsiság maladaptív stratégiáját követő Ötösök a világot kaotikus, fejetlen és kizsákmányoló helynek érzik, és ezért visszahúzódnak az elméjükbe, és a magánélet-terüket is minimálisra szűkítik. Hajlamosak magányosságra, és partvonalról szemlélni a élet-meccset. Képesek a végletekig körbejárni mindent, mielőtt döntésre jutnak. Az maladaptív Ötösöknek nehéz kimondaniuk a szükségleteiket, nem tudnak megnyílni, vagy a szeretetüket egyszerűen kifejezésre juttatni. Félnek az érzésektől, és próbálják mellőzni azokat. Egy tartósabb kapcsolat már magában is kiszolgáltatottság számukra.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Nem szeretem, ha mások határozzák meg az időmet.

* * *

A kezdeményezést inkább meghagyom másoknak.

* * *

Miért bosszant az másokat, ha felkészültebb vagyok náluk?

* * *

Ha belemerülök a gondolataimba, megszűnik a kinti világ.

* * *

Jól elvagyok egyedül.

* * *

A problémáimat hadd oldjam meg magam!

* * *

Ha felmerül egy kérdés, előbb utánanézek, csak azután formálok véleményt.

* * *

Az időt és a pénzt is sajnálom haszontalanságokra fecsérelni.

* * *

Egyedül szeretek dolgozni.

* * *

Ezt még jobban meg kell ismernem!

* * *

Szerelem? Ami engem illet, a józan ész az utolsó, amiről lemondanék!

* * *

Érzéseimet megtartom magamnak.

* * *

Mindig valós információra támaszkodom.

* * *

Ennyi tudatlanság láttán kész csoda, hogy ez a világ egyáltalán még működik!

* * *

Sokan bolondnak néznének, ha megtudnák, mivel foglalkozom esténként.

* * *

Észszerűen dönteni csak pontos információk alapján lehet.

* * *

Nem erősségem a lelkizés. Fogalmam sincs, ezt mások hogyan csinálják!

* * *

A(z) ötös rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Mindentudás

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

pártatlanság, tárgyilagosság

Az elme beállítottsága

Gyűjtögetni és megtartani

Amit követek / ami mozgat

Tudás és megértés, és az, hogy hozzátegyek, hozzászóljak a dolgokhoz

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

fukarság, fösvénység

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

fukarság

Alaphiedelmem

Sehol nincs helyem, a problémáim okozója én vagyok, én egyes-egyedül.

Amit kerülök / amitől tartok

Tudatlanság, műveletlenség

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

“A fizikai fogalmak az ember szabad alkotásai, és nem kizárólag a külvilág határozza meg őket, bármennyire is úgy tűnik.” Albert Einstein

A megismerés első lépéseként el kell dobnunk a cimkéket.
Eudora Welty

Nem vagyok nagyigényű, de némi saját térhez ragaszkodom!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak