Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

8-as - A kihívó
A vezető, a védelmező, a vállalkozó, a független ember, a Szikla

Fő jellemzői

Fő vágya

A Nyolcasok értékelik az erőt, és vonzódnak hozzá. Magabiztos, erős, független, egyenes, befolyással bíró emberek akarnak lenni, akik képességeikkel a világot egy igazságosabb, élhetőbb hellyé szeretnék tenni. Nagyra értékelik a méltányosságot, a hatalom egyenlő elosztását. Törődőek a hátrányos helyzetűekkel és a jogfosztottakkal. Számukra az élet lényege, hogy merj önmagad lenni, tedd meg a dolgokat, és óvd minazt, ami védelemre szorul.

Fő félelme

Fél a sebezhetőségtől, a gyengeségtől, a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól. Fél, hogy manipulálják és átveszik felette az irányítást.

Fő gyengesége

Mivel a világot egy igazságtalan helynek érzékeli, rendkívül érzékeny minden rá irányuló tisztességtelen cselekedetre vagy gondolatra. Azonnali válasza az elégtétel vagy a bosszú.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Hetes és a Kilences

Fejlődési irány: a Kettes

Stressz irány: az Ötös

A Nyolcasok tipikus gondolatai

Nem kell tűrnöm, ha nem akarom.

* * *

Gyűlölöm, hogy Erzsin mindenki átgázol.

* * *

Miért nem áll végre a saját lábára?

* * *

Majd én megmutatom, ki itt a főnök!

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Sokan úgy érzékelik, hogy a Nyolcasok egyszerűen csak folyamatosan “kint vannak magukból”: agresszívek, makacsok, kemények és túlzásba menők. Valójában a Nyolcasok nagyon is tudnak visszafogottak és csendesek lenni, ahogy adakozók, nagyvonalúak és szelídek is, ami részben a Nyolcasok jellegzetes “minden vagy semmi” viszonyulásából adódhat, de a nőknél szerepet játszhat ebben az a kulturális fék is, hogy fogják vissza a parancsoló modorukat.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mindenki ártatlansággal kezdi, frissen érkezik a pillanathoz, és mindenki képes érzékelni az igazságot.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

Ez egy kemény és igazságtalan világ, amelyben az erős kihasználja a gyengébbet, ami ellen fel kell lépni.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam, hogy erős és határozott legyek, érvényesítve a saját igazamat, és elrejtve a sérülékenységemet. Mindezt azért teszem, hogy megvédjem magamat és másokat, továbbá hogy tiszteletet vívjak ki, és hogy értékesnek érezhessem magam. Kifejlesztettem egy nagy, erőteljes, és vágy teli energiát, és oda jutottam, hogy jobbára a saját megérzéseimben bízok.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A Nyolcasok bölcsesség-látomása, vagy ha úgy tetszik, a valósággal harmonizáló elfogulatlan nézőpontja az a felismerés, hogy az univerzum törvényei eredendően igazságosak, és minden tett természetes módon beteljesíti a maga következményeit. A nagybetűs Igazság felismerése azt jelenti, hogy a Nyolcasoknak nem dolga bevasalni másokon az univerzum törvényeit. Az igazságos magamagától érvényre jut.

Az univerzum igazságosságában vetett bizalomhoz a nem-ártás szándéka társul, ami a Nyolcasokat kapcsolódó, toleráns és szerethető emberekké teszi. Az nem-ártás szándéka azt a hozzáállás fejez ki, hogy “miért akarnék én bárkinek is ártani, és miért akarna bárki is ártani nekem”. A nem-ártás egyfajta ártatlanságot kölcsönöz a Nyolcasoknak, akik így az életet gyermeki frissességgel élik meg, cinikus ítéletek és fáradt elvárások nélkül. Az igazság természetének értése és az ebből fakadó nem-ártás szándék finoman hangolja a Nyolcasok erőteljes megnyilvánulási képességét. Az adaptív Nyolcas képes egy problémát indulatmentesen, konstruktívan és szeretettel feltárni, anélkül hogy szavaival büntne vagy rombolna.

Az adaptív Nyolcas használja a típus erősségeit, a magabiztosságot, a nagylelkűséget, a jó vezetői képességeket. Koncentráltak, és értékelik a jó szellemű versenyt. Szívesen osztják meg energiafölöslegüket a rászorulókkal, például védelem formájában.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor az erő képességével megáldott Nyolcasok túlzásba esnek, és azonosítják magukat az “Én erős vagyok!”, “Én meg tudom csinálni!” idealizált énképével, kellemetlenné, sértővé válnak a környezetük számára. Az ebből adódó kudarcaikat - például hogy nem értékelik, elutasítják vagy figyelmen kívül hagyják őket - azzal a maladaptív sémával kompenzálják, hogy sértetté és nyersen szókimondóvá, sértővé válnak. Arra készülnek, hogy támadás éri őket, amit csak erővel és keménységgel lehet legyűrni.

A maladaptív Nyolcas számára a világ egy harctér, egy rideg hely, amit a vágyaik felfokozásával próbálnak meg elviselhetővé tenni. Attól tartva, hogy nem kapják meg, ami jár nekik, annyit ragadnak meg, amennyit csak tudnak. “Csak egyszer élsz, úgyhogy éld meg, ami csak lehet.” A Nyolcasok az energiabőségből adódóan mindent intenzíven csinálnak: keményen dolgoznak, keményen játszanak, keményen szeretnek stb.

A maladaptív lencséjükön át Nyolcasok a világot ellenségesnek látják, ahol bárkitől bármi kitelik. Hozott energiájukkal egyfelől harcba szállnak - nemritkán értelmetlen vagy fölösleges küzdelmeket vállalva, pofonokat osztva és kapva -, másfelől a harctéri sebekért kéjvággyal kárpótolják magukat. A hedonizmus és erőszakosság maladaptív stratégiája gyakran kudarccal végződik, ráadásul emberileg is népszerűtlenné és elutasítottá teszi őket - többnyire még akkor is, ha éppen értelmes célért szállnak csatába.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Ha törődsz azzal, hogy ki mit beszél rólad, örökös rabjuk leszel.

* * *

Aki és ami nem villanyoz fel, az kevés hozzám.

* * *

Inkább ne tudd meg, milyen az, ha kijövök a sodromból.

* * *

Csak azt ne mondd, hogy nyugodjak meg!

* * *

Ha egyszer megigértem, hát meg is csinálom!

* * *

Ezt azért nem hagyom annyiba.

* * *

Nehogy már a farok csóválja a kutyát!

* * *

Ha egyszer eldöntöttük, meg is csinálom.

* * *

Nekem senki ne mondja meg, hogy mit tegyek!

* * *

Ami nem tetszik, azt megmondom.

* * *

Akármilyen esetlen is szegény, nem fogom cserben hagyni.

* * *

A cselekvést nem pótolja a lelkizés.

* * *

Ez volt az utolsó szavam.

* * *

Ha harc, hát legyen harc!

* * *

Semmit nem adnak ingyen.

* * *

Hidd el, nem voltam gorombább, mint amit a helyzet megkövetelt.

* * *

A(z) nyolcas rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Igazság

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

ártatlanság

Az elme beállítottsága

Eszköznek tekintek másokat

Amit követek / ami mozgat

Erősnek érezni magam

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

bosszú, revans

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

gyerjedelem, mértéktelenség

Alaphiedelmem

A világ kemény és igazságtalan, nem elég biztonságos ahhoz, hogy kedvesek és gyengék legyünk.

Amit kerülök / amitől tartok

Erős, irányító, magabiztos vagyok.

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

Vagy találunk ott utat, vagy építünk egyet!
Hannibal

“Az embernek minden emberi konfliktus kezelésére olyan módszert kell kifejlesztenie, amely megakadályozza a bosszút, az agressziót és a megtorlást. Egy ilyen módszernek csakis a szeretet lehet az alapja.” Martin Luther King

Kőkemény vagyok: úgy táncoltok, ahogy én fütyülök!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak