Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

9-es - A békítő
Az optimista, az utópista, a mediátor, a gyógyító, a “semmi különös”

Fő jellemzői

Fő vágya

A Kilencesek nagyra értékelik a békét, a harmóniát és az egységben levést, vonzódnak ezekhez a minőségekhez. Arra vágynak, hogy a világot egymással békésen kapcsolódó, harmonikus, konfliktusmentes hellyé tegyék. Szeretik a békés, nyugodt és rendezett állapotokat, és ha tehetik, együtt mozognak az áramlással. Az univerzum úgy bontakozik ki, ahogy kell, és szerintük nem kell tolni a folyót, hiszen az magától is lefolyik. Az élet lényege, hogy egységben legyél önmagaddal és a környezeteddel.

Fő félelme

Fél, hogy konfliktusba kerül, hogy feszültséget, viszályt kell átélnie; fél a kirekesztettség és figyelmen kívül hagyottság érzetétől; fél a kapcsolatvesztéstől.

Fő gyengesége

Keres, de mindig önmagán kívül keresi problémái megoldását. Például gurutól guruig fut.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Nyolcas és az Egyes

Fejlődési irány: a Hármas

Stressz irány: a Hatos

A kilencesek tipikus gondolatai

Holnap jár le az adóbevallás határideje... Na majd megcsinálom, ha rendet tettem az asztalomon...

* * *

Majd bólogatok - úgyis azt csinálom, amit én akarok.

* * *

Miért izgatják fel az emberek magukat minden apróságon?

* * *

Minél többet szekál, annál tovább húzom a dolgot...

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Az emberek sokszor azt hiszik, hogy a Kilencesek lusták, lassúak, és improduktívak, akik alkalmatlanok a vezetésre, vagy hogy valamit hatékonyan kezeljenek. Valójában azonban a Kilencesek csak maguk felé tétlenek vagy tehetetlenek, mivel ők arra irányulnak, hogy a figyelmüket és energiájukat mások véleményére és napirendjére irányítsák. Gyakran nagyon is hatékonyak és produktívak, mint demokratikus vezetőként, akik figyelmesek, megfontoltak és tudnak adni.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Mindenki egyformán részese a feltétel nélküli szeretet és egység állapotának.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

A világ az embereket lényegtelenné, jelentéktelenné teszi, és/vagy azt követeli tőlük, hogy beszűküljenek, a kényelmet és a tulajdont téve a szeret és az érték pórszerévé.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

A saját magam és a prioritásaim iránti tehetetlenség miatt háttérbe szorítottam magam, és beleolvadtam másokba. Lényegtelenségekkel és apró komfortokkal helyettesítettem a saját valódi prioritásaimat, a feltétel nélküli szeretet pótszereként használva azokat.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A Kilenceseknek a valósággal és a saját természetükkel összhangban lévő bölcsességlátomása az a felismerés, hogy ők maguk egységben vannak a mindenséggel, hogy kívül és belül ugyanazok a törvényszerűségek működnek, egyazon elv alakít és irányít mindent és mindenkit. Mivel az egyetemes elvek természetét következetesnek, támogatónak és beteljesítőnek látja, ez a Kilenceseknek a béke, a harmónia, az integráció és a valósággal való egység érzését adja. Az adaptív Kilencesek képesek a mindenségre egy olyan tág perspektívában rátekinteni, ahonnan nézve minden dolgok megállíthatatlanul áramlanak a tökéletesség felé, és ők maguk is tudatos közreműködői lehetnek ennek a végtelen beteljesítő folyamatnak.

A Kilencesek természetes aktivitása a hála. Azt a nyugalom-, egység- és szeretetélményt, amelyet bölcsességlátomásuk hozott, szeretnék továbbadni és megosztani másokkal. Az egység élménye azonban egy felismerés, egy élmény, és nem egy filozófia, ezért a Kilencesek finoman és tapintatosan, amolyan katalizátorként támogatják másokban a belső érési folyamatokat.

Az univerzumban jelen lévő szeretet - hogy szerethetünk és szeretnek minket - hálával tölti el a Kilenceseket. Fejlett képesség alakul ki bennük a konfliktusok elcsendesítésére, a diplomatikus helyzetkezelésre, és a békés, figyelemteli, szemlélődő hangulat megteremtésére.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor a Kilences belefeledkezik a nyugalom érzetébe, hozzáállását idealizált énképpé kovácsolja: "Hova ez a nagy sietség?" , "Ha nem vennéd észre, én jól vagyok!". Amikor pedig azt veszi észre, hogy a környezete letesz róla, nem nagyon figyel rá, vagy jelentéktelen tényezőként átnéz felette, a Kilences kezd elmagányosodni, amit úgy kompenzál, hogy lemondó egykedvűséget fejleszt ki: „Mi az a nagy baj?" "Minek idegeskedni?", “Ne törődj vele, amúgy nem vagyunk itt olyan sokáig", "Bármit is teszünk, az előbb-utóbb érvényét veszti, akkor minek a nagy felhajtás?” A maladaptív Kilences automata üzemmódba kapcsol, és megpróbálja kibekkelni az élet átmenetiségét.

Maladaptív állapotában a Kilenceseken eluralkodik a tunyaság "szenvedélye". Lemondanak az energiáról, a kezdeményezésről, sőt a felelősségvállalásról is: kényelmes rutinokba rendezik az életüket, halogatják a tennivalókat, a figyelmüket a fontos dolgokról automatikusan jelentéktelen dolgakra terelik át.

A maladaptív sémákba feledkező Kilencesek úgy érzik, a világ nem vesz róluk tudomást, és erre hanyagsággal és közömbösséggel reagálnak. Feladják vagy elfeledkeznek a sajtá céljaikról, vágyaikról, és ehelyett mások identitásával és programjaival egyesülnek. Átveszik mások véleményeit, érzéseit, és a fontos döntéseket elhalasztva sodródnak: hagyják, hogy az ár valahol majd csak partra dobja őket, bíznak abban, hogy valami majd csak lesz.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Nekem mindegy...

* * *

Jó, majd meglesz!

* * *

Rád bízom a választást!

* * *

Semmi nem olyan sürgős, hogy ne várhatna holnapig.

* * *

Szivesen csatlakozom...

* * *

Kérlek ne légy agresszív!

* * *

Ne piszkálj már, hát nem ráér?!

* * *

Meglepne, ha számításba vennének engem is...

* * *

Döntsd el te, nekem mindegy!

* * *

Ne aggódj, magától is meg fog oldódni.

* * *

Minél többet mondod, annál kevésbé csinálom meg!

* * *

Ne sürgess!

* * *

Hova rohansz, mindig ma van?

* * *

Ha neked ez kell!

* * *

Ha neked így jó, nekem is jó.

* * *

A(z) kilences rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent szeretet

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

cselekvés

Az elme beállítottsága

Töprengő, rágódó

Amit követek / ami mozgat

Harmónia és kapcsolódás mindenkivel

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

hanyagság, nemtörődömség

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

lustaság

Alaphiedelmem

El kell felejtenem magam, hogy kapcsolódhassak. Nem számítok.

Amit kerülök / amitől tartok

Kapcsolatok megszakadása

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

Van ár, ami túl magas a békéért, és ez az ár egy szóban megfogalmazható. Senki nem fizethet a békéért az önbecsülésével.
Woodrow Wilson

“A tunyaság kellemes, de csüggesztő állapot: tennünk kell valamit ahhoz, hogy boldogok legyünk.” William Hazlett

Lehetne, hogy mindannyian barátok legyünk?

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak