Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje. | ENNEA.HU

• A személyiségtípusok Viskó modellje •

Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja.
A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését az alsó, tudattalan hajtóerőktől, a viskó tetejéig, vagyis a megnyilvánuló személyiségig.
A felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, azokat fixációkat, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.
A felszín feletti rész az egyes típusoknál látható (megnyilvánuló) viselkedést, érzelmi reakciókat, és a környezethez való viszonyulását ábrázolja.

2-es - A segítő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • önfeláldozó
 • melegszívű
 • készséges adakozó
 • kommunikatív

 • feltétel nélkül szeret
 • jóban van magával
 • örömmel szolgálja az életet
 • gondoskodó

 • hisztérikus
 • mártírkodó
 • birtokló
 • manipulatív
 • túl engedékeny
 • nem egyenes
 • tüntető (extovertált Kettes)

Sértődés és megnemértettség

Kutakodás, hogy ki mennyire értékel és fogad el.

A saját igények nem elfogadása
/ lelkiismeret-furdalás, hogy nem eleget teszek másokért.

A figyelmem fókuszában
 • Kapcsolataim és az, hogy másokért tegyek
 • Hízelgés
Enneagram 3

 • Örömet okozok az embereknek
 • Elismerést kapok és adok
 • Megmentő
 • Birtokló
 • Magamat fontosnak tartó
 • Mártír

(+)
 • Érzik az tőlem kapott elfogadást és gondoskodást.
 • Feltétel nélküli szeretetem és nagylelkűségem által értékesnek érzik magukat.
(-)
 • Lelkiismeretfurdalást ébresztek másokban.
 • Úgy érzik, törödésemmel  megfojtom őket.
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jó és jól, ha mások szeretnek és elfogadnak


Melléfogás/szenvedély

Büszkeség

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Mások szükségleteire, az ő életükre összpontosítok

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Szerető, gondoskodó és önzetlen vagyok

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Hízelgés

Amit kerülök / amitől tartok

Hogy önzőnek lássanak

...
Amit követek / ami mozgat

A szeretet megtapasztalása

Alaphiedelmem

Először másokra kell gondolnom, mások igényeit a magaméi elé kell helyeznem, meg kell szolgálnom a szeretetet.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak