Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje.
A személyiségtípusok VISKÓ-modellje

Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja.
A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését az alsó, tudattalan hajtóerőktől, a viskó tetejéig, vagyis a megnyilvánuló személyiségig.
A felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, azokat fixációkat, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.
A felszín feletti rész az egyes típusoknál látható (megnyilvánuló) viselkedést, érzelmi reakciókat, és a környezethez való viszonyulását ábrázolja.

4-es - Az individualista

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • öntevékeny
 • empatikus
 • ihletett
 • érzékeny

 • együtt áramlik az élet finom szövetével - ismeri a "flow"-t
 • érzelmileg kiegyensúlyozott
 • a dolgok lényegüknél képes megragadni
 • kreativitásával egyetemes értékekhez kapcsolódik

 • utálkozó/lenéző
 • akaratos
 • csak önmagával foglalkozó
 • szeszélyes
 • illúziók rabja
 • depresszióra hajlamos
 • önmarcangoló

Mentsetek meg, szenvedek!

Érts meg!

Az vagyok, amit érzek

A figyelmem fókuszában
 • Különlegesnek lenni és megtalálni, ami hiányzik
 • Fantáziálás
Enneagram 5

 • Fokozódó érzelmi állapotok jellemeznek
 • Drámai
 • Fantáziáló
 • Önmagammal foglalkozó
 • Temperamentumos
 • Önsajnálattal teli

(+)
 • Nagyon különlegesnek tartanak
 • Érzik, hogy respektálom és megértem őket
(-)
 • Úgy érzik magukat velem, mintha tojáshéjon lépkednének, nem tudják, hogyan reagáljanak
 • Érzik az érzelmi szükségleteimet, látják mennyi törődést követelek
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jól, ha hű vagyok magamhoz


Melléfogás/szenvedély

Irigység

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Érzelmi intenzitás

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Különleges, intuitív és érzékeny vagyok.

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Fantáziálás

Amit kerülök / amitől tartok

Középszerűség, átlagosság

...
Amit követek / ami mozgat

Ki is vagyok én?

Alaphiedelmem

Valami fontos hiányzik