Az enneagram személyiségtípusok VISKÓ modellje. | ENNEA.HU

• A személyiségtípusok Viskó modellje •

Az Enneagram a személyiségtípusokat úgy írja le, hogy a gondolkodás, az érzés és a viselkedés tudatos mintáival együtt a személyiség tudattalan „árnyék” aspektusait is megmutatja.
A Viskó-modell képileg szemlélteti a személyiség működését az alsó, tudattalan hajtóerőktől, a viskó tetejéig, vagyis a megnyilvánuló személyiségig.
A felszín alatti rész a rejtett hajtóerőket vázolja fel, azokat fixációkat, amelyek a felszínen megjelenő viselkedésformákat generálják.
A felszín feletti rész az egyes típusoknál látható (megnyilvánuló) viselkedést, érzelmi reakciókat, és a környezethez való viszonyulását ábrázolja.

5-ös - A megfigyelő

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 • önálló
 • találékony
 • kíváncsi
 • tárgyilagos

 • vizionárius és úttörő
 • mélyen bölcs, tudományos felfedező
 • józan
 • az Élet csodálója

 • intellektuálisan arrogáns
 • kritikus
 • szeszélyes
 • fukar
 • negatív
 • akaratos, konok
 • távolságtartó

Visszahúzódás, mások provokálása

Csökkenteni az életenergiákat/ kicsinek érezni magam

Érzelemmentes megfigyelés, önellátás

A figyelmem fókuszában
 • Ötletek - hogy hogyan működnek a dolgok
 • Gyűjtögetni és megtartani
Enneagram 6

 • Visszahúzódó, gondolataimban elmerülő
 • Társaságkerülő
 • Érzelemmentes
 • Zárkózott
 • Minimális igényeim vannak
 • Provokatív

(+)
 • Lelkesít a vízióm és eredeti gondolkodásom
 • Értékelik eredendő játékosságomat
(-)
 • Intellektuális arroganciámat úgy élik meg, mintha lenézném őket
 • Az egyedüllét iránti igényemet, a feléjük irányuló szeretet hiányaként és elhanyagolásként élik meg
↧ rejtett hajtóerők
Belső kritikus hang

Akkor vagyok jó(l) ha tökélyre viszek valamit


Melléfogás/szenvedély

Kapzsiság,fukarság

Alap megküzdési/ megoldási stratégiám

Szellemi fejlődés

Önkép
(Magát ilyennek látja)

Okos, éles eszű, és megfigyelő vagyok

↧ rejtett hajtóerőkAz elme beállítottsága

Gyűjtögetni és megtartani

Amit kerülök / amitől tartok

Tudatlanság, műveletlenség

...
Amit követek / ami mozgat

Tudás és megértés, és az, hogy hozzátegyek, hozzászóljak a dolgokhoz

Alaphiedelmem

Sehol nincs helyem, a problémáim okozója én vagyok, én egyes-egyedül.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak