I. Lecke

Mi az enneagram?

Az enneagram személyiségtípusok leírásán alapuló önismereti rendszer. Eredeti funkciójában a pszichológiától a lélek magasabb dimenziói felé ívelő hídként szolgál, vagyis a pszichológia gazdag ismeretanyagát nem csupán a személyiségpszichológia szokványos céljaira, hanem magasabb spirituális szintek elérésére alkalmazza.

Az utóbbi 40-50 év azt igazolta, hogy az enneagram rendszere számos olyan hétköznapi célra is jól alkalmazható, mint például a párkapcsolatok témaköre, az életmód tanácsadás, csapatépítés és hasonlók. Tény, hogy ezek az irányok az enneagramban rejlő mély bölcsességet leszűkítve vagy éppen feltupírozva, a piaci igényekhez igazítottan interpretálják, ami ugyan nem vonja kétségbe az érvényességüket, de a hangsúlyeltolódások miatt érdemes az egyes enneagram interpretációkat a célmeghatározásuk szerint számba venni. Az alábbi ábra két fő tendenciát mutat meg.

Mit képvisel az ENNEA.HU?

Az ENNEA.HU szerkesztői nem kívánják az önjelölt újítók népes táborát gyarapítani. Elvégeztük a magunk szintézisét, ami alapján kirajzolódott, hogy melyek számunkra a legfontosabb enneagram kútfők, akikre tudásuk és szakmai tapasztalatuk alapján bátran támaszkodhatunk. Itt mondunk köszönetet Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Sandra Maitri, Don Richard Riso, Russ Hudson, Beatriche Chestnut és David N. Daniels hatalmas értékű munkájáért. Az itt megnevezetteken kívül számos inspiráló gondolatot merítettünk interneten publikáló enneagram teoretikusoktól és oktatóktól. Az ENNEA.HU által kifejlesztett '9-EN TESZT' kialakítását ugyancsak több szerző munkája segítette

Responsive image

A fenti ábrán látható bal oldali ághoz az enneagram népszerűsítő vonulatai tartoznak, amelyek a 'Ki vagyok én?' kérdésre a személyiségen belül adnak választ, bizonyos archetipusok megvalósítását kínálva.

Az ábra jobb oldali ága egy autenitkus spirituális úthoz kapcsolható, mivel az ego meghaladását, és az azon túli 'igaz valóhoz' való visszatalálást tanítja. Az enneagramnak ez az ága az 'Önvalót', az 'ember isteni természetét', a 'lét alapját és forrását' ESSZENCIÁNAK nevezi, és ekként hivatkozik rá.