Az Enneagram elmélete | ENNEA.HU

• Az Enneagram összefüggései •

A 9 alaptípus

1-es - A tökéletességre törekvő

Racionális, idealista típus

Az Egyesek vonzódnak a jósághoz, és értékelik azt. Arra vágynak, hogy jó emberek legyenek, és arra törekszenek, hogy a világot élhetőbb, jobb hellyé tegyék. Meg akarják valósítani minden lehetőségüket, és másoknak is segíteni akarnak ebben.

Részletesen

2-es - A segítő

Törődő kapcsolatorientált típus

A Kettesek különösen értékelik a szeretetet, és vonzódnak hozzá. Nagylelkűek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot szeretetteljesebb hellyé tegyék.

Részletesen

3-as - Az eredményes

Sikerorientált célközpontú típus

A Hármasok vonzódnak a hatékonysághoz a szorgalomhoz, a hozzáértéshez, és becsben tartják ezeket. Termékeny emberek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot hatékonyabb, élhetőbb hellyé tegyék. Számukra a sikerre vitt projektek, a értelmes célok megvalósítása, a hatékony munka jelenti az élet lényegét. A kozmosz egy rendezett, harmonikus rendszer, amelyben a Hármas azon dolgozik, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Részletesen

4-es - Az individualista

Érzékeny, befelé forduló típus

A Négyesek vonzódnak az eredetiséghez, a hitelességhez, az egyéniséghez és a művészi kifejezésmódhoz, becsben tartva ezeket. Arra vágynak, hogy érzékeny, kifinomult emberek legyenek, akik szebbé akarják tenni a világot. Nagyra értékelik a belső utazást, a lélek titkainak megértését. Az élet lényege, hogy tiszteljük az egyediséget, és mélyen kapcsolódhassunk másokhoz és a világhoz.

Részletesen

5-ös - A megfigyelő

Erősen gondolkodás- és ismeretorientált típus

Az Ötösöket vonzza a bölcsesség, a tudás és a tanulás, becsben tartják ezeket. Meg akarják érteni a világot, és ésszerűbb hellyé tenni azt, ahol élni szeretnének. Számukra az élet lényege, hogy betekintést nyerjenek, megismerjék a dolgok természetét, és mélyen belelássanak az összefüggésekbe.

Részletesen

6-os - A kétkedő

Elköteleződő, biztonságra törekvő típus

A Hatosokat vonzza a hűség, és nagy becsben tartják azt. Hűségesek, lelkiismeretesek, felelősségteljes emberek akarnak lenni, betartják szavukat, és tiszteletben tartják vállalásaikat. Biztonságosabb, megbízhatóbb hellyé akarják tenni azt a világot, ahol élni kell. Számukra a kötelesség teljesítése és a hagyományok tisztelete az élet lényege.

Részletesen

7-es - A rajongó

Tempós, élménykereső típus

A Heteseket fontos dolognak tartják az örömöt, a változatosságot, az izgalmat, és vonzódnak hozzá. Boldog emberek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot még élhetőbb, még kellemesebb hellyé tegyék. A Hetesek szeretnének részesülni akarnak az élet kínálta lehetőségekben. Számukra az örömök megélése és a pozitív hozzáállás az élet lényege.

Részletesen

8-as - A kihívó

Erőteljes, domináns típus

A Nyolcasok értékelik az erőt, és vonzódnak hozzá. Magabiztos, erős, független, egyenes, befolyással bíró emberek akarnak lenni, akik képességeikkel a világot egy igazságosabb, élhetőbb hellyé szeretnék tenni. Nagyra értékelik a méltányosságot, a hatalom egyenlő elosztását. Törődőek a hátrányos helyzetűekkel és a jogfosztottakkal. Számukra az élet lényege, hogy merj önmagad lenni, tedd meg a dolgokat, és óvd minazt, ami védelemre szorul.

Részletesen

9-es - A békítő

Nyugodt, félrevonuló típus

A Kilencesek nagyra értékelik a békét, a harmóniát és az egységben levést, vonzódnak ezekhez a minőségekhez. Arra vágynak, hogy a világot egymással békésen kapcsolódó, harmonikus, konfliktusmentes hellyé tegyék. Szeretik a békés, nyugodt és rendezett állapotokat, és ha tehetik, együtt mozognak az áramlással. Az univerzum úgy bontakozik ki, ahogy kell, és szerintük nem kell tolni a folyót, hiszen az magától is lefolyik. Az élet lényege, hogy egységben legyél önmagaddal és a környezeteddel.

Részletesen

A 9 alaptípus változatai

Bár van egy alap- vagy elsődleges ennea-típus, ezen a típuson belül számos finom variáció létezik.
Megj.: Az ENNEA.HU szerint CSAPDA azt várni, hogy minél bonyolultabb és szerteágazóbb leírásokból választhassuk ki az éppen magunkra illőt. Ami előre visz, az a saját fixációk felismerése, tudatosítása és a mindennapi életben való üdvös minőségekké alakítása. (lásd később.)

Öszönvariánsok - a három túlélési ösztön

Az ösztönvariánsok azt mutatják meg, hogy három alapvető túlélési stratégia közül gyermekkorunktól fogva melyik milyen mértékben vált egyeduralkodóvá. Ezek a különféle arányban beégett stratégiák jellegzetes prioritásokat és magatartásformákat hoznak létre az Enneagram minden típusánál.

A három ösztönvariáns:
(1) Önfenntartó variáns
(2) Társas variáns
(3) Szexuális variáns
(Nemzetközi jelölése: sp=self presentation, sx=sexual, so=social).

Részletek

Enneagram szárnyak

A szárny-elmélet szerint az egyes típusokra hatással lehet a enneagram-kör mentén lévő két szomszédja, és így valamelyik szomszéd egy kissé átszínezheti az adott típust. Ilyen esetekben a típust jelölő szám kiegészíthető a szárnyjelöléssel: pl. 6w5 (Hatos típus Ötös szárny, ahol a "w", mint "wing" ="szárny").

Megjegyzés: A szárnyak elméletét nem minden iskola fogadja el, illetve a típus-áthallásokra vannak megengedőbb, alternatív elméletek (pl. trifix-teória). Az ENNEA.HU több ezer teszt elemzése alapján nem tudta kimutatni, hogy típus-áthallás a típus szomszédaival gyakoribb lenne, mint bármely más távolabbi típussal.

Fejlettségi szintek

Az Enneagram fejlettségi szintjei az egészségtől az egészségtelenségig terjedő szintekre tagolhatók. A legáltalánosabb a 3-as felosztás (egészségtelen-átlagos-fejlett), illetve a tovább részletezett 3x3-as felosztás.

A fejlettségi szintek a patológikus állapotoktól egészen a felébredett bölcsek tudatszintjéig, valójában az egostruktúra állapotát írják le.

Megjegyzés: A fejlődési szintekkel való munka a segítséget keresőktől a szellemi utakon járó gyakorlókig minden változásra nyitott egyén számára kulcsfontosságú.

A 27 altípus

Ha az Enneagram 9 típusát összekombináljuk a három túlélési ösztönnel, akkor jutunk el a 27 altípushoz, amely így egy árnyaltabb képet ad az Enneagram tükrébe nézőnek. (Pl. "E9w8 sx" jelentése: "9-es típus, 8-as szárny, szexuális ösztövariáns".

Megjegyzés: Az ösztönvariáns teória általánosan elfogadott, és igen hasznos visszajelzést ad, azonban nincs igazán kidolgozva, hogy ezzel az információval mit lehet vagy kell kezdeni.

Részletek

Az Enneagram képi ábrázolása

Csillagszerű alakzat

Az Ennegram ábráját, mint egy körbe foglalt csillagszerű alakzatot, Gurdjieff mutatta be a világnak, mint egy ősi univerzális jelképet, amihez számos természti és szellemi folyamat társítható.

A számok, mint típusjelölők

Az enneagram-ábrájához 9 személyiségtípust rendeltek hozzá, melyek a kör mentén egy átgondolt logika alapján kerültek elrendezésre. Az egyes személyiségtípusokhoz hivatkozásként, a minősítést kerülendő, egyszerű számokat rendeltek hozzá. Az elrendezés fő alapja az egyes típusoknak az intelligencia három központjához való viszonya.

Enneagram vonalak és nyilak

A kör menti pontokat összekötő nyilak és/vagy vonalak a személyiségtípusok közötti speciális kapcsolatokat teszik láthatóvá.

Megjegyzés: Egyes iskolák az összekötő vonalakat nyilakkal látják el, amivel pozitív (integrációs) és negatív (regressziós) folyamatokat jelölnek. A vonalak szerinti belső kapcsolatpokat minden iskola elfogadja, azonban a nyilak jelentőségében megoszik a kutatók véleménye.

Integráció és regresszió

Az egyes ennea-típusok speciális kapcsolatban állnak két, az enneagram-ábrán vonalakkal összekötött átellenes típussal. Az integrációs/regressziós elmélet szerint az egyes típusok speciális körülmények (adaptációs konfliktus) hatására feladják az addigi stratégiájukat, és mintegy átváltanak egy másik típus adaptációs stratégiájára. Az átváltásnak a enneagram-elmélet két fő okát látja.

(1) Az egyik a fejlődési irány, amit egyfajta belső nyitással lehet jellemezni - ez az integrációs tendencia
(2) a másik a bemenekülés vagy visszahúzódás, amit általában stressz hatására választ az adott típus - ez a dezintegrációs vagy regresszív tendencia.

Megjegyzés: Egyes iskolák az összekötő vonalakat nyilakkal látják el, amivel pozitív (integrációs) és negatív (regressziós) folyamatokat jelölnek. A vonalak szerinti belső kapcsolatpokat minden iskola elfogadja, azonban a nyilak jelentőségében megoszik a kutatók véleménye.

Az intelligencia három centruma

Az Enneagram az emberi intelligencia jelegét és megnyilvánulását három testtájjal hozza összefüggésbe, a fejjel, a szívvel és a zsigerrel. Ez adja meg az Enneagram 9 típusának elrendezését, és sok tekintetben az összefüggéseit is.