A 27 Enneagram altípus | ENNEA.HU

• A 27 altípus •
A túlélési ösztönök hatásai az egyes típusokra

Létezik három olyan alapvető ösztön, melyek figyelmebevételével a kilenc ennea-típus
- a megnyilvánulási területét illetően - 27 altípusba sorolható.

Mi a 3 ösztönvariáns?

Az Enneagramnak - az intelligencia 3 központja mellett - van egy másik hármassága is, ez pedig az ösztönvariánsokat vagyis a 3 túlélési ösztönt veszi számításba. A három túlélési ösztön ezek szerint:

 1. Az önfenntartás, önmegőrzés ösztöne
 2. Az intimitás, az intenzív, személyes kapcsolódás ösztöne (szexuális- vagy intimitás-ösztönnek is nevezik)
 3. Közösséghez kapcsolódás ösztöne

A túlélési ösztönök - így az általuk kialakuló altípusok is - szorosan kapcsolódnak a korai gyermekkor három kulcsfontosságú fejlődési szakaszához.

 1. Önmegőrzés – korai, csecsemőkori kötődés, alapszintű megkapaszkodás a fizikai létbe – létjogosultságunk.
 2. Intim/Szexuális – az "én és más" növekvő tudatossága az első „diádban” anyánkkal vagy elsődleges gondozónkkal – jogunk a szeretethez.
 3. Közösségi – belépés a családok, barátok, iskolatársak nagyobb közösségébe – a hozzátartozáshoz való jogunk.

Mi az Enneagram-altípus?

A három túlélési ösztön figyelembevételével a 9 fő ennea-típus egyenként három altípusra bontható. Ez azt jelenti, hogy így összesen 27 ennea-altípust tartunk számon. Az altípusok lehetőséget adnak, hogy az egyén jobban megértse a saját típusát, tudatosíthassa az ösztönös hajtóerőit, és több lehetősege nyíljon a növekedésre!

A 27 altípusai a fő ennea-típusok és a túlélési ösztönök (ösztönvariánsok) kombinációja:

Fő ennea-típus + túlélési ösztön = altípus

Az altípusok az emberi tudat központi archetípusaiként (mintázataiként) írhatók le. Mindegyikük különleges szerepet tölt be társadalmunkban és kultúránk történetében. Mindegyiknek megvannak a maga fő erősségei és hátrányai. Azok számára, akik érdeklődnek a személyes vagy spirituális fejlődés iránt, és akik az „individuálás” útján haladnak, létfontosságú lesz megbékélniük ezekkel az erőteljes archetípusokkal és az életünkben játszott szerepükkel.

Túlélési ösztöneink és az altípusok tanulmányozása segíthet azonosítani az egész életen át tartó mintákat, és kilábalni az életünk korai időszakában átélt bizonytalanságokból és veszteségekből.

Önfenntartó

Önfenntartó

nemzetközi jelölése: SP= Self Preservation

Mindannyiunkban megvan az önfenntartási ösztön, hogy megőrizzük testünk épségét és hatékony működését. Ez az ösztön tehát a testi biztonságra, a jólétre, a kényelemre és az anyagi biztonságra helyezi a hangsúlyt. Ez olykor szorongást vegyít a a közérzetbe, és arra késztet bennünket, hogy erőforrásokat és tartalékokat halmozzunk fel, vagy a testünk gondozása kerüljön a figyelem fókuszába.

Meghitt/Szexuális

Intim/szexuális

nemzetközi jelölése: SX= SeXual

Mindannyiunknak megvan az a törekvése meghitt kapcsolat kialakítására. Ez egyaránt magában foglalja a párkapcsolat intimitását, annak szexuális vonatkazásával együtt, de éppen úgy a meghitt baráti kapcsolatokat is, ahol lényünk mélyebb dimenzióit oszthatjuk meg másokkal. Ez az ösztön az élményekre és a személyes kapcsolatok intenzitására összpontosít, és arra késztet bennünket, hogy aktívan keressük azokat a lehetőségeket, amelyek erős energiákat mozgat meg.

Társasági

Közösségi

nemzetközi jelölése: SO= SOcial

Mindannyiunkban megvan a közösségi ösztön, hogy kijöjjünk másokkal, és biztonságos társadalmi kötelékeket alakítsunk ki. A figyelem centruma a közösségekkel és csoportokkal való interakciókra és kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. Jellemző a fejlett közösség-tudatosság. Az energiák közös célok megvalósulására irányulnak.

Miért hasznos az ösztönvariánsunk ismerete?

Az ösztönvariánsaink ismerete izgalmas önismereti lehetőséget kínál. Az ENNEA.HU teszteredményei alapján elnagyoltnak és felszínesnek tűnik az a megközelítés, hogy valakit besorolnak egy domináns ösztönvariáns alá. Valójában az ösztönvariánsaink aránya segíti igazán az önismerete, tehát:

 • hogy mennyire egyenletes az eloszlásuk,
 • hogy vannak e domináns ösztönök,
 • és vannak-e elhanyagolt öszötnök.

(Az ENNEA tesztünk Teljes személyiség elemzése az ösztönvariánsaidról is ad értékelést)

Lehet-e több altípusom/túlélési ösztönöm

Természetesen, hiszen mindhárom túlélési ösztönt jól ismered, és van is egyfajta szabadságod a arányok tekintetében. A pillanatnyi helyzetképed szempontjából az az érdekes, hogy a jelen életszakaszodban melyik öszön milyen mértékben domináns, illetve hogy melyik ösztön teljesen elhanyagolt. Egyes enneagram szakértők azt hangsúlyozzák, hogy mindenki csupán egy domináns ösztön-altípushoz tartozik, és onnan nem is tud elmozdulni, de a tesztvizsgálatok azt igazolják, hogy a kiegyensúlyozott ösztöneloszlástól a szélsőségen eltérőkig minden egyformán előfordul. Tudatosítva a pillanatnyi helyzetét, mindenkinek van módja a korrekcióra. Például egy magányos, felkészülő életszakaszt lezárva párkapcsolatba kezdünk. Vagy egyszer csak úgy döntünk, hogy közösségibbek leszünk: mostantól eljárunk az osztálytalálkozóinkra és a céges bulit immár lehetőségnek, és nem kényszernek tekintjük.

Melyik a legjobb ösztön?

Azt lehet mondani, hogy a kiegyensúlyozott öszön-eloszlású emberek könnyebben alkalmazkodnak egy megváltozott helyzethez. Azoknál viszont, akiknél nagyok az eltérések, könnyen csöppenhetnek olyan élethelyzetbe, ahol drámaian új módon kell(ene) viselkedniük.

 1. Domináns ösztön = jól megszokott. Az egyén ezt tartja a legfontosabbnak a biztonsásága (a kényelme és az érdeklődése) szempontjából. Egy ösztön dominanciáját az is előidézheti, hogy fejlődésünk kezdeti szakaszában ezen a téren hiányt szenvedtünk, és éppen a hiány emléke miatt kötődünk hozzá.
 2. Átlagos ösztön = ismert. Az egyén otthonosan mozog ezen a területen, minimális diszkonfort érzettel tud alkalmazkodni ezen a területen.
 3. Elhanyagolt ösztön = vakfolt. Az egyénnek előítéletei vagy negatív tapasztalatai vannak ezen a területen. Ha erre a területre sodorja az élet, szükségszerű a próbatétel: ki kell mozdulnia a komfortzónájából.

Az életben maradáshoz mindhárom ösztönre szükségünk van. Egy másik szempontból nézve viszont,

 1. az önfenntartás-ösztön az ego legkezdetlegesebb ösztöne, amely önmagát teszi az első helyre
 2. az intimitás-ösztön a szeretet és az ego birtoklási hajlamának határmezsgyéjén mozog. Az kiterjeszti a törődését, figelmét egy kiválasztott Másikra.
 3. A közösségi-ösztön egyfajta késztetés, az ego világának kiterjesztésére, irányvételtől függően kibővítésére vagy feloldására.

Önmegőrző EGYES

A DERÉK KISCSERKÉSZ

A szorongás leküzdése kemény munkával,
eltúlzott aggódás.

A három közül az önfenntartó Egyesek legkarakteresebb perfekcionisták. A harag szenvedélyét azáltal fejezik ki, hogy a tökéletlenségük miatt aggódva keményen dolgoznak önmaguk és az általuk végzett dolgok tökéletesebbé tételén. Ebben az altípusban a harag a leginkább elfojtott érzelem. A harag többnyire észrevétlen marad: a védekező mechanizmus a harag hevét melegséggé alakítja, ami barátságos korrekt és jóindulatú karaktert eredményez.

Meghitt/szexuális EGYES

AZ EVANGÉLISTA

Túlbuzgó vagy féltékeny,
a valóság nem elég jó - javításra szorul.

A szexuális Egyesek mások tökéletesítésére összpontosítanak. Ők inkább reformerek, mint perfekcionisták. Az három altípus közül ők az egyetlenek, akik a dühöt közvetlenül kifejezésre is juttatják. Haragjukat a mások javítsanak heves vágya valamint a saját akaratuk érvényesítése fűti. A szexuálisok Egyesek a reformer szerepében feljogosítva érzik magukat, hogy megváltoztassák a társadalmat, vagy hogy keresztül vigyék, amit akarnak. Úgy érzik, a többségnél jobban értik az igazságot, és a „helyes életmód” szükségszerűségét. A szexuális Egyesek impulzívabbak és a dühüket sem rejtik annyira véka alá, mint a másik két altípus.

Közösségi EGYES

A KÖZÖSSÉGI IRATTÁROS

A társadalmi korrektség és az emberi rugalmatlanság ötvözete,
"Ez az egyetlen helyes út!".

A közösségi Egyesek tökéletesnek tartják magukat. A haragot azáltal juttatják kifejezésre, hogy magukat "a helyes út" tökéletes modelljének állítják be. A felsőbbrendűségre való öntudatlan igényük egyfajta tanári mentalitást kölcsönöz. A közösségi Egyesekben a harag félig rejtett, mivel a harag heve náluk hidegségben nyilvánul meg. Ők tehát egy hűvösebb, intellektuális személyiségtípus, amelynél a (külső/berlső) kontrollé a főszerep.

Önmegőrző KETTES

A KIVÁLTSÁGOS

Kiváltságosnak érzi magát, aki a gondoskodása révén elismerést szerez,
a magával ragadó.

Az önfenntartó Kettesek úgy elbűvölőek, mint egy gyermek a felnőtt társaságában: (ötudatlan) bájukkal képesek rávenni másokat, hogy gondoskodjanak róla. Mindenki szereti a gyerekeket, és az önfenntartó Kettesek éppen ezt a fiatalos hozzáállást és bájos naivitást jelenítik meg, hogy ezáltal a gyermekkoron túl is különleges bánásmódban részesüljenek. A büszkeség "vétkét" az önfenntartó Ketteseknél a legnehezebb észrevenni, mivel félénkek és bizonytalankodók a másokhoz való kapcsolódás és elköteleződés terén. A „Kiváltságos” cím e Ketteseknél éppen arra a vágyára utal, hogy őket a puszta lényükért szeressék, ne pedig azért, amit másoknak adnak.

Meghitt/szexuális KETTES

A RÁMENŐS CSÁBÍTÓ

Csábítást vagy agressziót használ a figyelem felkeltésére,
a csábító, a sármos, a bájos, az elbűvölő .

A szexuális Kettesek szeretnek kiszemelni maguknak valakit, és a csábítást használják, hogy kielégítsék a szükségleteiket és táplálják a büszkeségüket. Ellenállhatatlan hódítóként vagy a végzet asszonyaként a szexuális Kettesek a klasszikus csábítás módszereit alkalmazzák, hogy olyan partnert vonzzanak magukhoz, aki kielégíti az igényeiket, és megadja nekik, amit csak akarnak. Az „rámenős csábító” név olyan karaktert sugall, aki vonzó, de egyúttal hatalmat is akar gyakorolni. Energetikailag, mint egy természeti erő, olyan ember, aki ellenállhatatlanná válik, nagy szenvedélyeket és pozitív érzéseket gerjeszt, hogy kielégítse az élete szükségleteit.

Közösségi KETTES

AZ AMBÍCIÓZUS

A "céltudatos nagykövet", aki elismerésre törekszik,
idealizált önkép.

A közösségi Kettes a környezet és a csoportok elcsábítója – erőteljes, vezető típus, akinél a "büszkeség" a közönség meghódításával kapcsolatos elégedettség érzésében nyilvánul meg. Ez a Kettes altípus felnőttebb a többinél, és a "büszkeség" is itt érhető tetten a legnyilvánvalóbban: a közösségi Kettes idealizált önképet ápol magában, ahol ő egy befolyásos, szuperkompetens, csodálatra méltó személy. Az őt jelölő „ambíciózus” címke azt a vágyát tükrözi, hogy „a csúcson legyen”, és e magasztos pozíció eredményeként előnyökhöz jusson. A közösségi Ketteseknél az „adok, hogy kapjak” kulcsfontosságú, és a nagylelkűségnek is mindig megvan a stratégiai háttere.

Önmegőrző HÁRMAS

A KORREKT ÜZLETEMBER

Siker és anyagi biztonság elérése,
belső kétség.

Az önfenntartó Hármas belső dilémája, hogy a hiúságával kapcsolatban bizonytalan: óvakodik azt felvállalni vagy kimutatni. A többi Hármashoz hasonlóan ő is azt akarja, hogy csodálják, de kerüli az elismerést. Az önfenntartó Hármasnak nem elég az értékesség vagy a siker látszata, ő belülről is az akar lenni. Eltökélt, hogy megfelel az általa elképzelt "jó ember", "sikeres ember" modelljének. Mivel a minőség eszményi modelljével együtt jár az erényesség, az erényességgel pedig az önteltség hiánya, ezért az önfenntartó Hármas úgy keres magának biztonságérzetet, hogy igyekszik jó lenni, keményen dolgozni, hatékonyan és produktívan jelen lenni a világban.

Meghitt/szexuális HÁRMAS

A FILMCSILLAG

A legsármosabb férfi, a legvonzóbb nő,
szerepek, amelyek illenek a kulturális eszményhez.

A szexuális Hármasok figyelme arra összpontosul, hogy hatást érjenek el a személyes vonzerejükkel, valamint hogy elősegítsék mások boldogulását. A szexuális Hármasok a hiúságot nem tagadják - mint pl. az önfenntartó Hármsok, de nem is hivalkodnak, mint a közösségi Hármasok. A "hiúság" náluk egyrészt a saját vonzó imázs kialakítására irányul, másrészt pedig arra, hogy a számukra fontos személy(eke)t érvényesüléshez juttassák . A szexuális Hármasok nehezebben beszélnek magukról, és gyakran másokra helyezik a hangsúlyt, akiket népszerűsíteni szeretnének. Rengeteg energiát fektetnek abba, hogy mások kedvében járjanak; élethelyzettől függően családcentrikusak, csapatszelleműek.

Közösségi HÁRMAS

A POLITIKUS

Társadalmi siker és presztízs elérése,
"Tudd eladni magad!".

A közösségi Hármasok az eredményekre összpontosítanak: jó munkát végeznek, és emellé jól benyomást is keltenek . A Hármasok "híúsága" náluk ott jelentkezik, hogy vágynak a reflektorfényre, ahol láthatók és befolyást gyakorolhatnak az emberekre. Elemükben vannak a színpadon. A közösségi Hármasok tudják, hogyan kell felmászni a társadalmi ranglétrán és elérni a sikert. A három altípus közül ők a legversenyképesebbek, de a legrámenősebb is. Belső kényszerük, hogy mindig jól nézzenek ki, és az üzleti mentalitásukat akár a magánéletükbe is magukkal viszik.

Önmegőrző NÉGYES

A SZÍVÓS

Merészen egyéni a hitelesség eléréséért,
rettenthetetlen formabontó.

Az önfenntartó Négyes türelmes és béketűrő. A másik két Négyes altípusnál sztoikusabbak, tűrőbbek a belső fájdalmaikkal szemben, és a nehézségeiket is kevésbé osztják másokkal, mint a másik két Négyes. Az önfenntartó Négyes olyasvalaki, aki megtanulja elviselni a fájdalmat és a nélkülözést, hogy szeretetve lehessen. Ahelyett, hogy az Négyesek "irigységét" passzívan viselné, az önfenntartó Négyesek az irígység aktivitásra sarkallja: keményen dolgoznak azért, hogy megszerezzék azt, ami másoknak van, és ami - a véleményük szerint - belőlük hiányzik. Ezek a Négyek inkább mazochisták, mintsem a saját történetük érzelgős áldozatai: sokat követelnek maguktól, próbálnak a végsőkig kitartani, és szenvedéllyel vetik bele magukat az - olykor kilátástalan - erőfeszítésekbe.

Meghitt/szexuális NÉGYES

A RIVALIZÁLÓ

Erővel vagy stílussal, izléssel legyőzi versenytársakat,
megszenvedi a máshoz hasonlítást.

A szexuális Négyesek akaratlanul is szenvedést okoznak másoknak, midőn öntudatlanul megpróbálnak szabadulni a hiányérzet fájdalmas érzéseitől. Az, hogy a szükségleteiket azzal próbálják nyomatékosítani, hogy a szenvedésüket tagadják, és inkább pimaszok, mintsem szégyenteljesek, mások számára követelő és terhes. Amikor a legjobbak próbálnak lenni, a szexuális Négyeseket az irigység versengésre sarkallja. A belső hiány miatti fájdalmukat a „követelő irigység" öntudatlanul is a haraggá változtatja, mivel úgy érzik, nem kapják meg azt, amire szükségük van.

Közösségi NÉGYES

A SZÉGYENLŐS

A közösség előtti szégyen leküzdése,
Idealizált önkép. "Ne vegyék észre a másságomat.".

A közösségi Négyeseknek nagyobb a szégyenérezük, többet szenvednek és érzékenyebb, mint a másik két Négyes altípus. A Négyesek "irigysége" őket a szégyenérzet és a szenvedés felé hajtja: (öntudatlan) stratégiájuk, hogy a fájdalom és a szenvedés fokozásával segítségek kapjanak a szükségleteik kielégítéséhez. A melankólia számukra amolyan otthonos érzés. Az "irigység" abban is megnyilvánul, hogy túl sokat panaszkodnak, felvállalják az áldozat szerepét, és felnagyítják a saját kisebbrendűségérzetüket. A közösségi Négyesekre jellemzően nem szállanak versenybe másokkal: ők inkább hasonlítják magukat másokhoz, hogy "kiderítsék" a saját vélt hiányosságukat.

Önmegőrző ÖTÖS

AZ ÓVÓHELY ÉPÍTŐ

Otthona a menedéke, kémlellő nyílásokkal a világra,
amolyan remete.

Az Ötösök fő szenvedélye, a "fukarság", az önfenntartó Ötösöknél abban nyilvánul meg, hogy figyelmüket a védőfalaik őrzésére irányítják: igényt tartanak egy magán-szentélyre, amit magukra zárhatnak, ahol védve érzik magukat a behatolástól, és uralhatják a határokat. Mi több, az önfenntartó Ötösöknek az szenvedélye, hogy olyan óvóhelyet alakítsanak ki maguknak, ahol mindenük megvan a túléléshez. A három altípus közül ők a legkevésbé megnyilvánulók: próbálják minimalizálni a szükségleteiket, és igyekeznek elkerülni a másoktól való függést.

Meghitt/szexuális ÖTÖS

AZ ESZMÉNYKERESŐ

Bizalmasan kezeli a dolgokat,
Csak te és én, ez minden!.

A szexuális Ötösökben a "fukarság" szenvedélye abban nyilvánul meg, hogy keresni kezdik az abszolút szerelem ideális példáit. A szexuális Ötös az, akinek a racionalitása már-már romantikus: olyan partnert keresésére indul, aki megtestesíti a bizalom eszményét. Az Ötösök közül érzelmileg ő a legérzékenyebb: vágyaik nyíltabbak, többet szenvednek az eszménykeresésük miatt, és némileg hasonlítanak a Négyes típushoz. Élénk belső életük van, amely kreatívan - akár művészi alkotásban is - megnyilvánulhat, azonban az Ötösök elszigeteltségérzete időnként őt is megtalálja.

Közösségi ÖTÖS

A TUDÁS-BÁLVÁNY

Társadalmi szimbólumok és rendszerek,
kiemelkedő, de nem elkülönült.

A közösségi Ötösök a "fukarság" szenvedélyét „szuperideálok” iránti igényen keresztül fejezi ki. Leginkább a közös érdeklődés, a hasonló értékek és a tudás adja a kapcsolataik alapját. Az emberi viszonyai inkább racionális, mintsem érzelmi alapon szerveződnek. A közösségi Ötösök "fukarsága" tehát a tudáshoz kapcsolódik. Az emberek iránti szükségletet, illetve a kapcsolatok előnyeit elvetve közvetlenül az információszomjba csatorázzák az energiájukat. A „tudás bálványozó” elnevezés a magas eszmék iránti szenvedélyére, a tudás felmagasztalására és egy olyan tudáskeresésre vonatkozik, amelyben az Ötös valamilyen "végső értéket" lát. Az efajta tudás adja számára az élet értelmét.

Önmegőrző HATOS

A KELLEMES

A melegségben és a szeretetben keresi a biztonságot,
a család, a cég, a hagyományok vagy egy gyülekezet hű tartóoszlopa.

Az önfenntartó Hatos a "félelem" szenvedélyét a védelem, a barátság és a másokkal való együttlét szükségletén keresztül fejezi ki. A védelmező szövetségek keresése során az önfenntartó Hatos arra törekszik, hogy meleg, barátságos és megbízható legyen, ezért is illetheti őt „a kellemes” név. A Hatosok közül ő a legfóbiásabb (az ő félelmeik a legalaptalanabak), akik nehezen fejezik ki haragjukat, gyakran érzik magukat bizonytalannak és az önbizalmuk sok területen hiányzik. Az önfenntartó Hatosoknál a félelem bizonytalanságban nyilvánul meg. Figyelmüket a kapcsolatokra összpontosítják, hogy ezáltal biztonságban érezhessék magukat a világban.

Meghitt/szexuális HATOS

A SZEMBESZEGÜLŐ

Az erő megőrzésével vagy a szépség megteremtésével küzdi le a félelmet,
bizonítani akaró, gyakran önsorsrontó harcos.

A szexuális Hatok úgy fejezik ki a "félelem" szenvedélyét, hogy szembeszállnak a félelemmel. Maguk próbálnak meg erőssé és megfélemlítővé válni. Ezek a Hatosok jobban bíznak magukban, mint másokban, és úgy kondícionálták magukat, hogy a félelem ellen a legjobb védekezés a jó támadás. Tetteikkel de még a kinézetükkel is erőt demonstrálnak, hogy távol tartsák az ellenséget. Szorongásukat a támadásokkal szemben ügyesség és felkészültség csillapítja.

Közösségi HATOS

A MEGVESZTEGETHETETLEN

Az ember tegye meg a kötelességét,
kötelességtudó.

A "félelem" szenvedélye a közösségi Hatosoknál abban nyilvánul meg, hogy valamit kezdeniük kell a szorongásukkal. Ehhez elvont elméleteket és meredek ideológiákat húznak elő megerősítésül. Ha a szabályok betartásával engedelmeskednek a tekintélynek, az segít nekik biztonságban érezni magukat a világban. Ellentétben az önfenntartó Hatosokkal, ez a Hatos nagyobb önbizalommal rendelkezik, sőt olykor túlzottan is biztos a dolgokban, hogy így palástolja a bizonytalanság okozta szorongást. A közösségi Hatosok a precizitásra és a hatékonyságra összpontosítanak . Számos irányelvet készséggel betartanak, ha az egy védelmező hatalomtól számazik.

Önmegőrző HETES

AZ ÉLELMES PARTIZÁN

élvezi a szórakozást, az ételeket és a családot,
a homlokzat magabiztosság, mögötte félelem.

Az önfenntartó Hetesek a típusuk szenvedélyét, a "telhetetlenséget" szövetségesek gyűjtésével és kedvező lehetőségek megteremtésével juttatják kifejezésre. A saját érdekeikre összpontosítva gyakorlatiasan és céltudatosan rendezkednek be: biztonságérzetükre hallgatva kapcsolatokat építenek, ápolják az ismeretségeket, és éberen figyelnek a "túlélésüket" biztosító kedvező lehetőségekre. Az „élelmes partizán” elnevezés arra utal, hogy az önfenntartó Hetes olyan alternatív közösségek szevezője és aktív tagja, amelyek számára biztonságot, kellemes és nélkülözésmentes életet biztosítanak.

Meghitt/szexuális HETES

A KINCSVADÁSZ

A lezser értékesítő,
idealizál és átszinez.

A szexuális Hetesek a "telhetetlenséget" azzal fejezik ki, hogy valami jobbat képzelnek el, mint a hétköznapi valóság. Epekednek a "más", a különlegesség iránt, idealista álmodozók, akiknek szenvedélyük, hogy a fantáziáikban éljenek. A szexuális Hetesek "szerelmes" optimizmussal néznek a dolgokra, és rózsaszínben látják a világot. A „kincsvadász” elnevezés arra utal, hogy a szexuális Hetesek kissé naivak és hiszékenyek. Természetükre nézve könnyedek és lelkesek, akik a figyelmüket az izgalmas lehetőségekre és a kellemes fantáziákra összpontosítják. A szexuális Hetesek meg vannak gyűződve arról, hogy nincs lehetetlen.

Közösségi HETES

A NAGY LEMONDÓ

Szembesülés a korlátokkal, áldozatok hozatala az ügyért,
a közösséghez tartozásért erőt vesz magán.

A közösségi Hetesek szembe mennek a saját "telhetetlenség" szenvedélyükkel, és lelkiismeretes erőfeszítéssel próbálnak a közösség szolgálatába állni. Tudatosan el akarják kerülni mások kizsákmányolását, és ezért hajlandóak feláldozni a saját szükségüket, igyekeznek jók és tiszták lenni. Szenvedélyük, hogy a saját vágyaik feláldozása árán jónak lássák őket. Aszkéta mentalitásúak, akik számára erény kevéssel beérni. Idealizmusukkal és lelkesedésükkel érik el, hogy aktívnak és értékesnek érezhessék magukat a világban.

Önmegőrző NYOLCAS

A TÚLÉLŐ

Védi a teret és a családot,
haragos és konfrontatív.

Az önfenntartó Nyolcasok a vágyakozást és a "gerjedelmet", mint a típusuk szenvedélyét, abban élik meg, hogy a figyelmük a túlélésükhöz szükséges feltételek megteremtésére irányul. Akár tartalékokat halmoznak fel, akár autonóm házat építenek, akár akár a testüket edzik, ez mind azt a célt szolgálja, hogy az önfenntartó Nyolcas felkészült legyen, ne érhesse meglepetés, elkerülje a korlátozás frusztrációját. Ha valaki, hát nem ők a türelmes sorbanállók. Tehetségük van ahhoz, hogy nehéz helyzetekben feltalálják magukat. Náluk még a pótkerék is fel van fújva. Ha pedig szükségük van valamire, azt tűzön-vizen át megszerzik. A három altípus közül ők a legkevésbé kifejezők, rugalmasak, kapcsolódók: a saját erejükre támaszkodva boldogulnak.

Meghitt/szexuális NYOLCAS

A DIKTÁTOR

A birtoklás és a lehetséges megadás vágya,
életszomj .

A "gerjedelmet" szenvedélyét a szexuális Nyolcasok lázadásban, és a rájuk irányuló figyelem birtokásában juttatják kifejezésre. A szexuális Nyolcasok intenzív, magukal ragadó karakterek, akik igyekeznek befolyásos helyzetbe kerülve uralni a környezetüket. Az anyagi biztonság keresésénél jobban érdekli őket az, hogy olyan erős helyzetbe kerüljenek, ahol kézben tarthatják a dolgokat menetét. Dominanciájukat természetesen az emberekre is igyekeznek kiterjeszteni. A „birtokló” egy olyan karakterre utal, aki erővel próbál a történet középponti szereplőjévé válni, hogy a teljes környzetet uralhassa.

Közösségi NYOLCAS

A CSOPORTVEZETŐ, A SZOLIDÁRIS

Tűzbe megy a barátokért és más, közösséget érintő ügyekért,
Igen vagy nem? A középút langyos.

A közösségi Nyolcasok a típusuk szenvedélyét, a "gerjedelmet" és az agressziót mások szolgálatában terelik át. Erős, energikus és individuális Nyolcas-karakterüket megpróbálják beilleszteni a közösségbe, vagy ha ez nem sikerül, legelább a közösség javát szolgálni. A szociális Nyolcasok segítőkészebbek, hűségesebbek, mint a másik két altípus. A "gerjedelmeiket" jobban temperálják, kevésbé lobbanékonyak. A hozzájuk asszociált „szolidáris” név arra utal, hogy a szociális Nyolcasok készséggel ringbe szállnak, ha úgy érzik, hogy egy közösség ügye segítségre szorul.

Önmegőrző KILENCES

A KÖNNYŰ ESETA

étvágy és vágy a javak után,
öntudatlan reményvesztettség.

Az önfenntartó Kilenceseknél a "lustaság" szenvedélye abban nyilvánul meg, hogy láthatólag nem tartanak kapcsolatot a saját érzéseikkel, vágyaikkal és a bennük szunnyadó lehetőségekkel. Ehelyett arra irányulnak, hogy belemerüljenek a fizikai kényelembe és a napi rutintevékenységekbe, amilyen például az olvasás, evés, alvás vagy keresztrejtvényfejtés, internetes szörfözgetés. Az önfenntartó Kilencesek nyugodt, megízható és gyakorlatias emberek, akiket az elvont dolgok és a "nagy eszmék" jobbára hidegen hagynak, és ehelyett inkább a mindennapi dolgokra irányítják a figyelmüket. A "könnyű eset" elnevezés erre a nyugodt, kiszámítható természetre való utalás.

Meghitt/szexuális KILENCES

A KERESŐ, AZ EGYETÉRTŐ

Szexuális vagy spirituális egyesülés belső késztetése és keresése,
belehelyezkedve lenni a másik vlágába.

A szexuális Kilencesek a "lustaság" szenvedélyét abban nyilvánítják meg, hogy próbálnak összeolvadni az életük fontos embereivel. A szexuális Kilencesek öntudatlanul átveszik mások attitűdjét, véleményét és érzéseit, mert mert így könnyebbnek, kényelmesebbnek tűnik számukra, mint a saját attitűdök, vélemények és érzések "fenntartása". Ezek a Kilencesek általában kedves, gyengéd, félénk karakterek, akik némiképp határozatlan benyomást keltenek.

Közösségi KILENCES

A CSAPAT HÚZÓEMBERE

Erősségek és problémák a részvétellel,
csapatjátékos.

A közösségi Kilenceseknek nem jelent nehézséget, hogy összeolvadjanaknak egy csoporttal, sőt, terhet vesz le a vállukról! Ők a "lustaság" szenvedélyét abban nyilvánítják meg, hogy a számukra biztonságot jelentő legkülönfélébb csoportokba bedolgozzák magukat. Erejüket és adottságaikat készséggel latba vetve teszik értékessé magukat. Szórakoztató, társaságkedvelő és barátságos karakterek. Eltökéltségükben olykor munkamániások is lehetnek, előtérbe helyezve a csoport igényeit a sajátjukéval szemben. A közösségi Kilencesek ez irányú elszánt aktivita látszólag rácáfol a típusuk "lustaság szenvedélyére".

Kíváncsi vagy saját típusodra?
Csináld végig az Enneagram tesztet és tudd meg melyik típusba tartozol!

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak