Tudtad, hogy sokféle enneagram létezik? A legismertebb ezek közül az, amelyik a személyiségünkkel foglalkozik.
Mi az az Enneagram?

...
Az Enneagram egy önismereti segédeszköz,
amely mélyreható felismeréseknek nyit utat egyéni és csoportos szinten egyaránt. A három intelligenciaközpontra, kilenc fő ennea-típusra, a tizennyolc szárnyra, a huszonhét altípusra épülő keretrendszer inspiratív térképet kínál a személyes fejlődéshez. Célja nem a beskatulyázás, hanem éppen ellenkezőleg: az önfelfedezés és a nagyobb személyes tudatosság révén a skatulyák, a kelepcék és a vermek meghaladása.

...
Az Enneagram egy lehetőség
tudatosítani és feltárni azokat a viselkedési mintákat, amelyek tudat alatt bizonyos cselekvésekre késztetnek és motiválnak bennünket. Ha ezeket a mintákat és késztetéseket tudatosítjuk, képesek lehetünk túllépni rajtuk, és ezáltal egy mélyebb összhangba kerülni a világunkkal. Az Enneagrammal való munka módot ad az egyén számára, hogy felelősséget vállaljon a saját viselkedéséért, hogy jobban megértse, miért cselekszik úgy, ahogyan cselekszik, és hogy a rosszul működő reakciómintáit valami újra és nagyszerűbbre cserélje.

...
Az Enneagram szimbólumról
  • Az Enneagram kifejezés a mai szóhasználatban általában egy kilenc személyiségtípusból álló rendszerre utal. Eredetileg az enneagram egy régtől ismert csillagszerű kilences alakzat, amelyet különféle tartalmakhoz rendelt jelképeként használtak.
  • Az enneagram- ábrához később hozzárendelt kilenc személyiségtípus (ennea-típus) csak kiindulópont a rendszer megértéséhez.
  • Az Enneagramba koncentrálódó lélektani tudásanyagot eleve az önfejlesztésre, önismeretre és önmeghaladásra alakították ki, és ezért másra hivatott, mint a leíró jellegű személyiségtipizáló rendszerek.
  • Az Enneagram, ha jól használják, a szabadság felé visz, nem a determináltság felé.

...
Mennyire hiteles?

Az ennea-típusokról nemcsak sok félretájékoztatás kering az interneten, de az információk gyakran töredékesek, hiányosak vagy félrevezetők. A továbbiakban egy helyen próbálunk rövid, de alapos és gyakorlatias áttekintést adni az Enneagram személyiségtípus-rendszeréről. Előre bocsájtjuk, hogy mivel az Enneagram "nyílt forráskódú", ezért vannak:

  1. mindenki által elfogadott közös alapok (pl. a 9 típus meghatározása),
  2. apró terminológiai eltérések,
  3. különféle elfogadottságú lélektani bővítmények (fejlettségi szintek, ösztönvariáns elmélet, szárny-teória),

Az ENNEA.HU az Enneagramról szóló egyre bővülő anyagából azokat a lehetőségeket hangsúlyozza, melyeket a saját kutatásai és a saját tesztrendszeréből nyert adatok alátámasztanak.

A Személyiség Enneagramja.
A Személyiség Enneagramja

A görögből származó "enneagram" szó annyit jelent, hogy "kilences alakzat". Ezt a dinamikus grafikus alakzatot az évezredek során a legkülönfélébb természeti és emberi folyamat szemléltetésére használták. A ma Enneagramként ismert teória valójában egy az Enneagram ábrájára ráültetett személyiségmodell. Helyes tehát úgy hivatkozni erre a modellre, a mint a Személyiség Enneagramjára, mivel ezen kívül számos más "enneagram" létezik vagy hozható létre. A továbbiakban a Személyiség Enneagramjára nagy kezdőbetűs Enneagramként fogunk hivatkozni.

A mára népszerűvé vált Enneagram alapjait két nyugati lélektanban és spirituális hagyományokban egyaránt magasan képzett ember, Oscar Ichazo, és tanítványa valamint munkatársa, Claudio Naranjo fektette le az 1960-80-as években. Aki ma tanítóként, szerzőként komolyan nyúl az Enneagramhoz, szinte kivétel nélkül az ő munkáikra támaszkodik.

Az Enneagram kilenc típusba sorolva írja le azokat az alapvető mintázatokat, amelyek szerint (1) értelmezzük a világunkat, (2) kezeljük az érzelmeinket, és (3) kommunikálunk a környezetünkkel. A kilenc személyiségtípust képileg egy kilenc pontú diagramon - az Enneagramon úgy rendezték el, hogy az segítse a típusok közötti összefüggések és kölcsönhatások megértését.

Mit ábrázol az Enneagram rajza?

Az egyes személyiségtípusok jelölésére Enneagram ábra kerületén lévő kilenc ponthoz számjegyeket rendeltek, amelyek egyfajta semleges jelölői kilenc karakteres személyiségtípusnak. A számok használatának az az előnye, hogy a számok semlegesek; az egyes típusok hozzáállásának és viselkedésének teljes tartományát jelölik, anélkül hogy pozitív vagy negatív értéket határoznának meg. A pszichiátriában használt címkéktől eltérően, a számok semleges formában és tömören utalnak egy teljes tulajdonságcsoportra, anélkül hogy az pejoratív lenne. A számok itt nem jelentenek rangsort, a nagyobb szám nem jobb, mint egy kisebb.

A számjegyeket egy sajátos vonalrendszer kapcsolja össze, amely formálisan jelzik az egyes típusok integrációs és dezintegrációs (stressz) irányát.

Az Enneagram ajándékai

...
I. ajándék
hogy a részletes típuselemzések általa ki-ki tudatosítjatja magában a személyiségének láthatlan hajtóerőit.
...
II. ajándék
hogy a feljődési irányokat és a kerülendő irányokat megjelölve egyfajta transzformációs programot ad.
...
III. ajándék
hogy más emberek mozgatórugóinak megértésével a kapcsolatainkat harmonikusabbá és kiegyensúlyozottabbá tehetjük.