Enneagram típusok kifejtése | ENNEA.HU

7-es - A rajongó
A sokoldalú, a csodagyerek, az ínyenc, az energiabomba

Fő jellemzői

Fő vágya

A Heteseket fontos dolognak tartják az örömöt, a változatosságot, az izgalmat, és vonzódnak hozzá. Boldog emberek akarnak lenni, és arra törekszenek, hogy a világot még élhetőbb, még kellemesebb hellyé tegyék. A Hetesek szeretnének részesülni akarnak az élet kínálta lehetőségekben. Számukra az örömök megélése és a pozitív hozzáállás az élet lényege.

Fő félelme

Fél az unalomtól, vagy hogy lemarad valami ígéretesről. Fél a fájó érzelmek megjelenésétől.

Fő gyengesége

A jelent úgy igyekszik manipulálni, hogy egy elképzeléseit beteljesítő, tökéletes jövőt teremtsen. A csapda abban rejlik, hogy amint a jövő jelenné válik, fellép az elégedetlenség és ezzel együtt az új tervek szövögetésének kényszere.

Integráció és dezintegráció

Szárnyhatások: a Hatos és a Nyolcas

Fejlődési irány: az Ötös

Stressz irány: az Egyes

A Hetesek tipikus gondolatai

Az emberek jobban vigyázhatnának erre a gyönyörű bolygóra!

* * *

Megszámolni sem tudom azt a rengeteg dolgot, amit tenni akarok...

* * *

Megyek, megyek, míg ki nem fogy belőlem a szufla

* * *

Optimista vagyok; zavarnak a vészmadárkodók és a kesergők.

* * *

Hiedelmek a típus kapcsán

Sokan azt hiszik, hogy a Hetes képtelen betartani a megállapodásokat és megpróbálja elkerülni a nehéz, vagy megpróbáltatásokkal terhes helyzeteket. Valójában a Hetesek néha olyan kapcsolatban rekednek, amelyek egyik félnek sem felelnek meg, mivel a Hetesek csak a pozitív lehetőségeket látják. És ha valami sokat jelent a Heteseknek, lehet a kitartásukra számítani, helyzetekben, munkahelyen, még személyes áldozatok és elköteleződések árán is.

Az alapvető princípium, melyet szem elől tévesztettem

Az élet olyan lehetőségek teljes tárháza ami megtapasztalható szabad és folyamatos koncentrációval.

Amiben hinni kezdtem ehelyett

A világ korlátozza és frusztrálja az embereket, ami fájdalmat okoz nekik, amely elkerülhető.

Az alkalmazkodó stratégia, melyet ezen hitem miatt kifejlesztettem

Megtanultam, hogy a korlátozok és a fájdalom okozta kellemetlenségek ellen élvezetes tevékenységekkel és lelkesítő jövőbeli lehetőség imaginálásával védjem meg magam. Az érdekes eszmék és tapasztalatok habzsolója lettem.

Alkalmazkodási stratégiái

Az Enneagram körének minden pontja egy jellegzetes személyiségstílust ábrázol, amely a maga módján látja és értelmezi a világot, továbbá egyéni módon reagál arra.

Mindegyik stílusnak vannak sikeres, életrevaló alkalmazkodási stratégiái (adaptív sémák), valamint problémás, rosszul működő, alkalmatlan stratégiái (maladaptív sémák). Az egyén ezekkel a gondolkodásbeli, érzelmi és viselkedési sajátosságokkal igyekszik fenntartani magát, próbál fejlődni és problémákat megoldani.

A kilenc személyiségtípuson belül az egyének tudatossági vagy fejlettségi szintjét az határozza meg, hogy a mindennapjaiban milyen arányban vannak jelen az adaptív (nyerő) és a maladaptív (problémás) stratégiák.

Adaptív séma

Nyerő alkalmazkodás

A Hetesek bölcsesség-látomása, vagy ha úgy tetszik, a valósággal harmonizáló elfogulatlan nézőpontja az a felismerés, hogy a valóság csak itt és most létezik. A helyesen végrehajtott tettek formálják a jövőt, ezért a tetteit nem a kellemes-kellemetlen, érdekes-unalmas viszonylatában szelektálja, hanem a fontosság, szükségszerűség, értelem határozza azt meg. A Heteseknél a valósághoz igazodó elfogulatlanság az a megértés, hogy a jelen pillanatokkal összhangban élni sokkal kielégítőbb, mint az irreális terveiből szövögetése, vagy a fantáziavilágokba való beköltözés.

A Hetesek felismerésével és bölcsességlátomásával pátosuló érzelmi beállítottság a józanság, és jó arányérzék. A józanság azt jelenti, hogy az adaptív Hetes kiegyensúlyozott életre törekszik, amely a jelenben áramlik, nem pedig a fantáziákban. A józan ember csak annyit vesz el, amennyire szüksége van, és energiáját sem tékozolja. A boldogság a jelenben való élet és értelmes tevékenykedés eredménye.

Az adaptív Hetesek józansága lehetővé teszi számukra, hogy megkülönböztetés nélkül azt tegyék, ami helyes, ami szükségszerű. Derűs beállítottságuk minden tevékenyégre kiterjed, mivel a munka és a játék nem külön el, ha az ember azt csinálja, amit szeret, és amit helyesnek tart. A Hetesek nagyra értékelik az életet, és tudják értékelni az örömteli eseményeket. Képesek mindenben találni valami jót, gyermeki nyíltsággal reagálva a világra. Optimisták, életvidámak, kreatívak és tele vannak érdekes ötletekkel. Van érzékük arra, hogy miből lehet valami jó, minek lesz örömteli kimenetele.

Maladaptív séma

Problémás alkalmazkodás

Amikor a Hetesek az öröm meglátásának képességét eltúlozva örömkeresővé válnak, és a “mindig topon vagyok” idealizált énképét alakítják ki magukról. Az örömteliség túlzása mögött rejlő kudarc lehetőséget, az unalom vagy a kilátástalanság fenyegető árnyát olyan maladaptív sémákkal próbálják kiiktatni, hogy az elérhető élvezeteket maximalizálják, a problémákat és a fájdalomérzetet szőnyeg alá söprik. Elutasítják a valós élet korlátokat szab számukra, próbálják kikerülni a realitáshoz való alkalmazkodást, és igyekeznek csak azt csinálni, amihez kedvük van. Optimizmusuk harsánnyá vagy felszínessé válik. A csúcsokat keresik völgyek nélkül.

A maladatptív sémájukat követő Heteseken eluralkodik a falánkság szenvedélye: megpróbálnak minden űrt élvezetes dolgokkal kitölteni. Hedonista életszemléletet alakítanak ki, és egyre érdekesebb és izgalmasabb élményekkel próbálják megfűszerezni az életüket.

Az életet élvezeti helynek tekintő Hetesek maladaptív erőfeszítéseket tesznek, hogy kimaxolják az élet izgalmait és élményforrásait. A valóság kellemetlenségeit fantáziálással, különféle tervek szövögetésével egészítik ki. Lehetőségről lehetőségre ugrálnak, és nehezükre esik, hogy hosszú ideig kitartsanak egyetlen projekt vagy kapcsolat mellett.

  • Amikor a valódi természetünk belső látomása jut kifejezésre, az értékeink és a jövőképünk világos, a problémamegoldó képességeink pedig optimálisak.
  • Amikor személyiségünk kompenzáló stratégiái alapján működünk, értékeink ellentétesek, beszűkült és zavaros a látásmódunk, cselekedeteink pedig impulzívak, kényszeresek, szétszórtak és kevésbé hatékonyak.

Jellegzetes szójárása

Az élet túl rövid és kiszámíthatatlan ahhoz, hogy ne a kedvem szerint éljek.

* * *

A szabadságomat nem fogom szobafestéssel tölteni!

* * *

Halgass, mosolyogj, bólogass, utána meg azt tedd, ami a kedvedre való!

* * *

Légy vidám, derűs, és hozd a formád!

* * *

Minek aggódni? Valami majd csak lesz!

* * *

Ha nincs más lehetőség, megcsinálom a saját napsütésemet.

* * *

A dolgok mit sem érnek, ha nem vagy boldog.

* * *

A hajó a kikötőben biztonságban van, de nem ez az, amiért építették.

* * *

Nekem nem az a dolgom, hogy megmentsem a világot.

* * *

Olyan emberekkel barátkozom, akik belevalók, és szeretnek játszani.

* * *

Hogy túl sokat beszélek? Tán csak nem ártok ezzel?

* * *

Én élek, amíg te a múlton merengsz.

* * *

Csak azt ne kérd, hogy ezt csináljam egész délelőtt!

* * *

Ne vedd szívre! Saját döntésük, hogy szenvednek.

* * *

Rengeteg jó dolog vár rám, és ez lelkesít.

* * *

A(z) hetes rejtett hajtóerői

Az enneagram az egyes típusokat nem csupán számba veszi - amolyan kilenc viselkedéscsokrot alkotva -, hanem az egyes típusok megnyilvánulásait mély lélektani gyökerekre, úgynevezett gyermekkori fixációkra vezeti vissza.
Amikor önismereti útról van szó, valójában ezeket a mélyben meghúzódó hiedelmeket kell magunkban tisztán átvizsgálni. Az alább felsorolt rejtett hajtóerők segítik a mélyebb lélektani alapok felkutatását, beazonosítását.

Szent eszmény:

Szent Munka

A szent eszmény megvalósítója (a fő erény):

józanság, józan ész

Az elme beállítottsága

Tervezgetés

Amit követek / ami mozgat

Az a szabadság, hogy spontán alakulhatnak a dolgok, hogy örömet, boldogságot találjon.

A szent eszmény félreértése (egofixáció):

tervezgetés

A félreértés érzelmi következménye (szenvedély):

falánkság

Alaphiedelmem

Elégedettségem nem belülről fakad, hanem a külső élmények idézik elő. Senki nem tud olyan elégedetté tenni, vagy úgy gondoskodni rólam, mint én magamról.

Amit kerülök / amitől tartok

Azt, hogy korlátozzanak!

Alászállás

Fejlodes
A Szent eszmény elvesztését az ego mechanizmusai helyettesítik

A fenti ábra az Enneagram mondelljén keresztül mutatja be, hogy a teljes potenciálú, lehetőségeinek teljében Lévő lény hogyan száll alá, hogyan korlátozza le magát, miközben különféle ego-struktúrákat, szokásokat és kényszerű érzelmi reakciókat alakít ki.
Az Enneagram szerint az alászállás és a felemelkedés lehetősége egyaránt a kezünkben van. A felemelkedés pedig az a saját személyiségstruktúránk meglátásával kezdődik. Ebben segít a saját típusunk megtalálása és tanulmányozása.

Idézetek

Hogyan lehetne kérdés a szerzés és a birtoklás, amikor az embernek egyetlen dologra van szüksége: arra, hogy legyen — hogy legyen végre, és létezése teljében haljon meg.
Saint-Exupéry

Önmagában egyetlen élvezet sem gonosz; csakhogy az eszköz, amelyekkel bizonyos élvezeteket megszerzünk, olyan fájdalmakat okoznak, amelyek sokszor nagyobbak az élvezetnél.
Epikurosz

“Hogyan lehetne kérdés a szerzés és a birtoklás, amikor az embernek egyetlen dologra van szüksége: arra, hogy legyen — hogy legyen végre, és létezése teljében haljon meg.” Saint-Exupéry

Szeretem az életet, és teljes egészében meg akarom élni!

A típusok részletes leírásában leginkább Oscar Ichazo, David Daniels, Dr. Jerome Wagner és Don Richard Riso típusismertetéseire támaszkodtunk. Köszönet érte.

Az Enneagram ábra jelentése
Ösztönvariánsok
Altípusok
Fejlettségi szintek
Integráció és szétesés
Az Enneagram története
Alapvető hajtóerők
Szárnyak