Az enneagram története

Ingyenes enneagram teszt

Hogy megértsd, ki vagy valójában.

Egy erőteljes személyiségtesz, hogy segítse a növekedést, és hogy utat találj az életedben.

Részletesen a tesztről »

Az enneagram története

Mielőtt bármi elmondható lenne az enneagram történetéről, egy fogalmi tisztázás szükséges:

  1. Az enneagram szó csupán annyit jelent, hogy 'kilences alakzat'. Ezt a dinamikus grafikus alakzatot az évezredek során a legkülönfélébb természeti és emberi folyamat szemléltetésére használták. [1]. A ma enneagramként ismert teória valójában egy az enneagram ábrájára ráültetett személyiségmodell.
    Helyes tehát úgy hivatkozni erre a modellre, a mint a személyiség enneagramjára, mivel ezen kívül számos más 'enneagram' létezik vagy hozható létre. (Pl. a fixációk enneagramja, a felébredés enneagramja, stb.) [2]'.
  2. A személyiség enneagram alapjait két nyugati lélektanban és spirituális hagyományokban egyaránt magasan képzett ember, Oscar Ichazo, és tanítványa valamint munkatársa, Claudio Naranjo fektette le az 1960-80-as években. Aki ma tanítóként, szerzőként komolyan nyúl az enneagramhoz, szinte kivétel nélkül az ő munkáikra támaszkodik, azt kommentálja, vagy fűz hozzá különféle színvonalú elméleteket.

Habár az enneagram eredete és története körül zajlanak viták, leszögezhető, hogy a ma ismert modern enneagram alapjának lefektetése a bolíviai származású pszichológus és spirituális tanító, Oscar Ichazo munkáiból eredeztethető 1950-es évektől, valamint chilei pszichiátertől, Claudio Naranjótól, az 1970-es évektől kezdődően. Több ősi hagyomány - platonizmus, kabbala, kereszténység, szúfizmus - mellett mindkettőjükre hatással volt még George Gurdjieff, valamint az általa képviselt Negyedik Út, továbbá a modern mélylélektan több jeles képviselője.
A személyiség enneagramjának a fentiek által lefektetett stabil alapjaira azóta számos iskola épült, ki-ki hozzátéve, pontosítva, kidolgozva bizonyos részleteket, máskor elméleteket fűzve hozzá (szárnyak, fejlettségi szintek, narratív hagyomány, típushármasok, stb.) Ezen bővítmények olykor gazdagítják, olykor pedig hangzatos spekulációkkal bővítik az enneagram törzsanyagát.
Itt kell megjegyeznünk, hogy néhány enneagramot oktató iskola és enneagram 'guru' szándékosan eltorzítja az enneagram történetét, különféle belemagyarázvásokkal a saját céljai érdekében. Az ilyen leírások általában úgy kezdődnek, hogy 'Mint tudjuk, az enneagram sok ezer éves múltra tekint vissza...' Ha ilyet olvasunk, legyünk óvatosak!
Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk azokat a modern kori szerzőket, akik szakmai hozzátételükkel - vagy eltökélt ügybuzgalmukkal - elismertségre és népszerűségre tettek szert az enneagram keresői körében. A névsort jobbára kronológia szerint rendeztük, ami segíti az enneagram fejlődési útjának és elágazásainak a megértését.

Georges Ivanovich Gurdjieff (Kb.1870-1949)

Görög–örmény misztikus, mágus, filozófus, író, művész és spirituális tanító, a személyiség Enneagramjának előhirnöke. A ma ismert Enneagram kialakításában játszott szerepéről szakmai körökben megoszlanak a vélemények. A személyiség fejlesztését szolgáló Negydik Út kidolgozása során általánosságban foglalkozik az Enneagrammal, leginkább mint szimbolikus jelentésű ábrájával, úgy tekintve rá, mint univerzális térképre, amely szinte minden fontos természeti és szellemi folyamat leírására alkalmas.

Oscar Ichazo (1931-2020)

Bolíviában született. A korai gyermekkorban jelentős szellemi tapasztalatokat élt át. Tanulmányait Bolíviában és Peruban folytatta. Jogot tanult és újságíró lett. Tizenkilenc éves korában jelölték a bolíviai könyvtárszövetség igazgatójának, és a kongresszusba is megválasztották, azonban ő ezeket a tisztségeket nem fogadta el. Huszonhárom éves korában egy idősebb misztikusokból álló csoporttal tanult Buenos Airesben. Ichazo elmondása szerint ezek az emberek Gurdjiefftől eredő tudás megosztására jártak össze.

Ichazo ezután Közel- és Távol-Keletre utazott, ahol számos spirituális hagyománnyal került kapcsolatba. Szerzett ismereteiből elmondása szerint intuitív megértés révén született az enneagonok megértése (a későbbi enneagram alapjai), amelyet, mint mondja, „Gurdjieff elolvasása előtt találtam meg”. 1956-ban kezdett tanítani. 1971-ben csatlakozott a képzéshez a spirituális érdeklődésű pszichiáter, Claudio Naranjo, aki tudása révén tanítványként rövid időre Ichazo munkatársa lett az enneagram elméleti alapjainak kidolgozásában.

Ichazo 1968-ban a chilei Santiagoban egy szellemtudományi intézetet alapított, amely később a New Yorkba költözve Arica Intézetként vált ismertté. Megvilágosodást célzó kompex módszerének az Enneagram - mint az ego-fixációk feltárásának és transzformációjának eszköze -, csupán részét alkotta.

Claudio Naranjo (1932-2019)

Chilei születésű pszichiáter, akit pszichoterápia és a spirituális hagyományok összekapcsolása terén úttörőnek tekintenek. Egyike volt a Fritz Perls (a gestaltterápia alapítója) által megnevezett három utódnak, emellett Oscar Ichazóval való találkozását követően a személyiség enneagramjának az egyik fő kutatója és fejlesztője, évekig a Berkeley Egyetem tanára, továbbá a Seeking After Truth Institute (SAT)[3] (Az Igazság Keresőinek Intézete) megalapítója. Pszichiáterként és spirituális vezetőként a 20. századi szellemi megújulás nemzetközileg elismert alakja, számos könyv szerzője.

H. A. Almaas (1944-)

A. H. Almaas az írói álneve A. Hameed Alinak, aki mint kuwaiti származású amarikai szerző és spirituális tanító, a Diamond Approach (Gyémánt Megközelítés) nevű szellemi út és iskola kidolgozója és vezetője. Tanításában ötvözi a modern mélypszichológia és terápia, valamint a nagy vallási és spirituális hagyományok módszertanát és nyelvezetét. Az Ennegaram elméletét közvetlenül Ichazotól tanulta, és a saját rendszerében annak egy részét, az un. Szent Eszményeket részletesen kidolgozta, a felébredés gyakorlati módszereivel gazdagítva azt.

Helen Palmer ()

Az egyik legnépszerűbb enneagram szerző, aki szakmai megitélés szerint ugyan nem sokat tett hozzá az enneagram tudományához - inkább csak átvett -, de bizonyos csúsztatásokkal a személyiség enneagramját több ezer éves hagyománynak tüntetve fel megalapította a széles tábornak örvendő enneagram narratív hagyományát. Ez az ügyes marketing fogás azt sugallja, hogy az enneagram egy szóbel átadás, amit drága workshopok sorozatán és a vonzáskörébe került tanítók csoportfoglalkozásain lehet elsajátítani.
Palmert Ichazo a szellemi tulajdonak ellopásával, másolásával hivatalosan is megvádolta, amire olyan védekezés is elhangzott, hogy Palmer a tudását 1973-ban Naranjo kurzusain szerezte. Innen a történet sok felé ágazik, az igazság pedig inkább csendbe burkolódzik...

Don Richard Riso (1946 – 2012)

A személyiség enneagram amerikai tanítója. Könyveit, melyeket számos nyelvre, többek között magyarra is lefordítottak, a modern enneagram alapműveinek tartják. Ismeretanyagában alapvetően Ichazo és Naranjo alapvetéseire támaszkodik, de számos újítással is előállta, amelyek közül talán a legismertebb a fejlettségi szintek részletes kidolgozása.
1991-ben csatlakozott hozzá későbbi társa, Russ Hudson, hogy közösen elkészítsenek egy Enneagram típus meghatározó kérdőívet, a Riso–Hudson enneagram Type Indicator-t (RHETI), melynek jelenleg is több fejlesztési változata használatos.
1995-ben közösen alapították meg a new york-i Enneagram Institute-ot, amely több csatornán (oktatás, kutatás, webes ismeretterjesztés, workshop) is az enneagram egyik legjobb információs bázisa.

Russ Hudson

Don Richard Risoval közösen alapították az Enneagram Institute-ot (Lásd Don Richard Riso alatt). Elismert és népszerű oktatója az enneagramnak, számos publikációja mellett két klasszikussá vált enneagram tankönyv társszerzője.

David Danies

Dr. David Daniels, aki a Stanford Medical School-on  a pszichiátria és a viselkedéstudományok professzora, a kilenc személyiség-stílus enneagram-rendszerének egyik kiemelkedő fejlesztője, és Az enneagram esszenciája (Filosz) című könyv szerzője, amely könyvet az enneagram személyiségtípus meghatározásának egyik legmegbízhatóbb módszereként tartanak számon.


[1] Lásd G. I. Gurdjieff ide vonatkozó tanításait Ouspensky tolmácsolásában.
[2] A fogalmat C. Narajno vezette be, és szakmai körökben azóta is ez maradt használatban.